امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

سیستم انبارداری شرکت رنگین گچ میانه

  • مقدمه
  • تاریخچه انبارداری در شرکت رنگین گچ وهدف از تشکیل سیستم انبارداری
  • وظایف خریدار در موقع تحویل کالا
  • وظایف انبارداردر موقع تحویل گرفتن وتحویل دادن
  • فرمهای مورد نیاز برای فعالیتهای انبارداری
  • امضاء های مورد نیاز در شرکت
  • روشهای استفاده شده در حسابداری برای عملیات انبارداری
  • انبارهای مورد نیاز در شرکت
  • چارت سیستم عملیات انبار داری
  • نتیجه گیری

 مقدمه:

در دنیای امروزشرکتهای بزرگ برای تولیدنیاز به کالاهای دارندکه شرکت قادربه تولید این نوع کالاهاراندارد.وتولید بدون تامین نیازمندیها میسر نخواهد بود.لذاشرکتها برای تامین نیازهای خودمجبوربه خریدکالا ازشرکت هاویا موسسات دیگراست شرکت خریدار بایستی مقداری کالا خریداری کند که حداقل تا ظرف سه ماه آن کالا برای شرکت تامین گردد.در این راستا سعی می شود که مواد وکالای خریداری شده نیاز اصلی وبنیادی شرکت را مرتفع نموده ودانش وکارآیی تولیدکنندگان داخلی در بلند مدت افزایش دهد.

کالاهای خریداری شده بایستی بعد ازخریددرمکانی معین وایمن نگهداری شودتا در مواقعی که بخشی ازشرکت به کالا نیازپیداکردهرچه سریعتربه آن دسترسی پیدا کند.

در مواقعی که شرکت به کالای نیاز پیدا می کندد بایستی مراحلی را برای خرید کالا انجام دهند که بایستی به صورت زیر عمل می کنیم که همه این کارها وظیفه خریدار است:   

1)تایین نام ومشخصات کالای مورد نیاز.

2)تایین بخش مورد نظر.

3)تایین جای که کالا از انجا خریداری خواهد شد.

4)تایین مرغوبیت قیمت کالا.

5)صدور فاکتور برای جنس.

1:کالای که میخواهد خریداری شود بایستی داری  نام کالا و مشخصات مربوط به کالا مثل تاریخ تولید وتاریخ انقضا وقیمت باشد.

2:کالای که میخواهیم خریداری کنیم مورد نیاز کدام بخش از کارخانه است.

3:بایستی کالای که خریداری می شود از فروشگاه معتبر خریداری شود.

4:قبل از اینکه کالا خریداری شود بایستی از نظر مرغوبیت وقیمت بررسی شود.

5:بعد از بررسی قیمت ومرغوبیت کالا برایآن کالا بایستی فاکتور صادر شود.

بعد از اینکه فاکتور تحویل شرکت داده شد  بایستی بعد ازتاید مسئولین ومهمتر از همه مدیر عامل دستور خرید صادر می شود.

بعد از اینکه کالا خریداری شدمسئولیت انباردار شروع می شود.

2)تاریخچه شرکت رنگین گچ میانه:

شرکت رنگین گچ میانه یکی از شرکتهای سهامی خاص بوده وهمان طور که میدانیم شرکتهای سهامی خاص متشکل از دو یا چند سرمایه گذار تشکیل می شود که یکی از سرمایهگذاران اصلی شرکت نماینده شهرمان جناب آقای هاشمی است.

شرکت در سال 1373 عملیات ساختمانی شرکت را  شروع  کرده بودوتجهیز شرکت نسبتبه دستگاههای تولیدی تاسال1376 بطول انجامیدواین شرکت بعاز تجهیز در  سال 1377.4.11 شروع به تولید کرد.

شرکت رنگین گچ علاوه بر اینکه گچ تولید می کند بهخرید وفروش سیمان از شرکتهای دیگر نیز می پردازد.

هدف از استقرار یک سیستم انبارداری مدرن در شرکت چیست؟

سیستم انبارداری هر شرکت تولیدی از همان اوایل ساخت شرکت شروع به کار می کند.به عنوان مثال: برای نگه دار مواد ومصالح ساختمانی برای انجام عملیات تجهیزکارخانه توسط انبار کنترل می شود.

انبارداری شرکت رنگین گچ بعد از افتاح به صورت فعالانه شروع به کار کرد.

هدف هر شرکت تولیدی اول از همه ایجاد نظم درشرکت برای استفاده از مواد وملزومات موجود در کارخانه است به هر حال همه شرکتهای که با نظم کار می کنند در کارهایشان موق هستند.

به طور کلی انبارداری در هر شرکت باعث نظم در استفاده از کالا وهیف ومیل نشدن آن می باشد.

چارت سازمانی شرکت:


خرید و دانلود - 18,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com