امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

نوع فایل: پاورپوینت ()

قسمتی از متن پاورپوینت:

تعداد اسلاید: 16 صفحه

بارنامه دریایی تحت چارتر منابع مهم1- قانون دریایی ایران مصوب 13432- کنوانسیون بروکسل مصوب 19243- مقررات متحد الشکل اعتباراسنادی(Icc)تجدید نظر 20074- حقوق دریایی دکترهوشنگ امیدج1و25- مسولیت های متصدی حمل و نقل دریایی محمدهاشم صمدی اهری6- قانون دریایی در دادگاه دریایی دکتر منصور **وری فهرست1- متصدی حمل و نقل2- تعریف و اشاره 3- شناخت بارنامه دریایی چارتر4- اجاره کشتی و انواع آن5- تعارض اجاره کشتی و بارنامه چارتر6- شروط دست نویس و تعارض آنها7- تفاوت اجاره کشتی و بارنامه به طور کلی8- روابط بین قرارداد اجاره و بارنامه دریایی به طورکلی9- شرایط قانون متحد الشکل اعتبار اسنادی تجدید نظر2007 1- متصدر حمل و نقلماده 1 ک ب و بند 1 ماده 52 ق دامتصدی باربری به طور کلی به مالک یا اجاره کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده اطلاق می شود. 2- تعریف و اشاره بند 7 م 52 ق د ابارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار درآن قید شده و فرمانده کشتی یاکسی که از طرف او برای این منظور تایین شده است امضاء کند و به موجب آن تعهد شود باربا کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده شود.بند 2 م 52 ق د ا...هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور از زمان صدور تایین کند. 3- شناخت بارنامه دریایی چارتردر این گونه بارنامه ها معمولاً شرطی وجود دارد که اصطلاحاً شرط اجاره نام دارد که نشان می دهد توسط متصدی باربری به عنوان مستاجر صادر شده است.اگر ارسال کننده از وضعیت کشتی خبر نداشته باشد و یا شرط مبهم و نا مفهوم باشد اصل بر مسولیت صادر کننده بارنامه می باشد. 4- اجاره کشتی انواع آنم 135 ق د اقرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او و مستعجر منعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین یابرای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعین می کند.انواع اجاره کشتی الف: به لحاظ شکل: قانون دریایی ایران هیچ اشاره ای به شکل نکرده و فقط به سند کتبی قناعت کرده ستب: به لحاض کیفیت: ا- اجاره زمانی 2- اجاره سفری اجاره زمانی:1- ق د ا تعریفی اراعه نداد ولی آن را به رسمیت شناخته (م135و 136قانون مزبور)2-بند1م 170ق ت د لبنان قرارداد اجاره زمانی کشتی موجر را موظف می کند یک کشتی معین و کاملاً مجهز را برای مدت معین و در مقابل اخذ اجرت در اختیار مستاجرقراردهد به موجب این قراداد اجاره کننده حق دارد برای مدت معین که در چارتر پارتی معین شده و کشتی در اختیار او قرارداد به طور مشروع منطقی و آزادانه از کشتی استفاده کند بدیهی است اگر طی این ایام بهره برداری تجاری از کشتی موجب ورود خسارت به آن شود مساجر مسئول جبران خسارت خواهد بود. 2- اجاره سفری1- ق د ا تعریفی اراعه نداد ولی آن را به رسمیت شناخته (م135و 136قانون مزبور)2- م 170ق ت د لبنان در قرارداد اجاره کشتی در قالب سفر موجر موظف است کشتی معین و کاملاً مجهز برای انجام یک یا چند سفر معین در اختیار مستا جر قراردهد 5- تعارض اجاره کشتی و بارنامه چارتر1- ق د ا در این مورد ماده و مطلبی ندارد. 1- بین موجر و مستاجر:طبق قوانین لبنان و سویس اولویت با قراداد اجاره است. 2- بین متصدی باربری و فرستنده کالا. 1- به اجاره نامه احاله شده =اجاره نامه ملاک است 2- به اجاره نامه احاله نشده =بارنامه نامه ملاک است 2 6- شروط دست نویس و تعارض آنها1- طبق ق د ا درج شروط دستنویس در اجاره نامه کشتی و بارنامه بدون اشکال است.2- فرض تعارض الف: ق د ا ماده و مطلبی نداردب: طبق قاعده تقدم و تاخر و ماده 207 ق ت د لبنان شروط مندرج در بارنامه مقدم است زیرا موخر بر اجاره نامه می باشد.

خرید و دانلود - 16,500 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com