امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده ی دانشکده معماری

فهرست:

تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل
دهنده ی دانشکده معماری:
الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشکده:
بخش کمک آمو زشی دانشکده:
بخش اداری دانشکده:
بخش خدمات پشتیبانی:
بخش رفاهی و فوق برنامه:
روش دپار تمانی:
فضا ها شامل چهار روش می باشند:
فضاهای یک دانشکده:
الف) فضای آموزش نظری:
ب) فضای آموزش عملی:
ج) سرویسهای بهداشتی
و) فضاهای اداری هر دانشکده:
د) فضاهای فرهنگی:
ه) فضاهای رفاهی:
ی) فضاهای خدمات پشتوانه ای(خدماتی):
ع)خدمات وابسته آموزش (خدمات اداری و مرکزی):
ن) فضاهای مسکونی:
اجزای دانشکده معماری:
بررسی جزئ فضا ها:
هدف
مشخصات فضا های آمو زشی:
آتلیه طرا حی دارای فضا های زیر است:
سالن اصلی آتلیه طراحی دارای مشخصات زیراست:
اجزائ تشکیل دهنده دانشکده معماری:
ب) فضاهای عملکردی:
2) کارگاه عملی:
3) گروه آموزشی:
ج) بخش کمک آموزشی:
2) مرکز اسناد:
3) مرکز رایانه:
4) آمفی تئاتر:
5) سالن قضاوت:
6) نمایشگاه:
7)انتشارات:
8)بخش اداری:
معاونت دانشجوی:
3-8)معاونت پژوهش:
4-8)معاونت اداری-مالی:
5-8)معاونت دانشجویی:
6-8)امور فنی
3-1)آشپزخانه:
2)بوفه و تریا:
3)فضای استراحت و اسکان موقت:
4)فروشگاه:
دانشکده هنر های زیبا: (دانشگاه تهران)
بررسی دانشکده های معماری
دانشکده معماری دانشگاه ملی:
ساختمان مدرسه معماری باهاس-در(دسا)
اهمیت باهاس از نظر جنس و فن سا ختمان:
دانشکده معماری ویکتوریا:
دانشکده معماری پورتو(پر تغال):
دانشکده هنر و معماری سین سیناتی (ایالت اوهایو):

………………………………….

الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشکده:

با توجه به ایده فضایی و سیستم آموزشی فضاهای طرح ریزی شده برای هر دانشکده به شرح زیر است:
الف)فضای آموزشی نظری
ب)فضای کمک آموزشی و آموزش عملی و پژوهشی
ج)فضای اداری و هیئت علمی
د)فضای رفاهی و فوق برنامه و خدماتی

عملکرد فضا های چهار گانه در هر دپار تمان نیاز به شرایط کالبدی ویژه ای را در طراحی می طلبد که ناشی از تفا وت در تعداد جمعیت و مبلمان و تجهیزات فنی و تا سیسات مکا نیکی می باشد.


خرید و دانلود - 8,800 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com