امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

پاور پوینت برسی پدیده روانگرایی

اسلاید 1 :

 روانگرایی خاکLiquefacti پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاک در اثر وارد آمدن نیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد.روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت می گیرد.. هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روانگرایی در خاک گردد.   با وقوع روانگرایی مقاومت خاک کاهش یافته و توانایی خاک زیر پی برای حفظ پایداری ساختمانها و پلها از بین می رود. 

اسلاید 2:

آب موجود بین ذرات خاک فشاری را به ذرات خاک وارد می کند که این فشار سبب می شود ذرات خاک بطور محکم بهم فشرده شوند. پیش از زلزله فشار آب نسبتآ کم است اما با وقوع لرزش زلزله فشار آب افزایش یافته بطوریکه ذرات خاک بسرعت در کنارهم شروع به حرکت می کنند

اسلاید 3 :

همچنین خاک روان شده پشت دیوارهای حائل می تواند سبب نشست و تخریب دیوار حائل گردد.چنانچه افزایش فشار آب منفذی در پشت سدها نیز می تواند سبب زمین لغزه و شکستن سدها گردد. 

اسلاید 4 :

معیار تعیین پتانسیل روانگرایی

بعد از زمین لرزه سال 1964 در نیگاتای ژاپن و خرابیهای ایجاد شده، خیل بسیاری از مهندسیان ژئوتکنیک     تلاش وسیعی جهت تعیین یک معیار

صحیح برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی انجام دادند که در نتیجه این تلاش فاکتور اصلی را ارائه کردند:

نوع خاک               

آزمایش نفوذ استاندارد                               

حداکثر شتاب زمین   

اسلاید 5 :

علت وقوع روانگرایی

خاکهای ماسه شل اشباع اگر تحت بارهای دینامیکی مثل زلزله قرار گیرند ممکن است معضلاتی بوجود آورند  که نمونه بسیار مهم آن روانگرایی است. در حین اعمال نیروی زلزله

در یک لحظه فشار آب حفره ای از تنش مؤثر قائم بیشتر شده و خاک ماسه ای همانند یک سیال روان می شود

اسلاید 6 :

بدلیل اینکه روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت می گیرد این پدیده معمولا در مناطق نزدیک آب همانند رودخانه ها،دریاچه ها،خلیج هاو اقیانوسها اثرات تخریبی بیشتری دارد.  اثرات این پدیده عمده این در مناطق نزدیک آب شامل لغزش عمده خاک بسمت ساحل و فرونشست آن همانند دریاچه مرسید(Lake Merced) در 1957 و یا حرکت زمین و ایجاد ترک در ساحل دریا در اثر تنش اضافی همانند رودخانه موتاگوا (Motagua River) در زلزله 1976 گواتمالا می شود. صدمه به دیوارهای نگهدارنده بنادر و باراندازها با ایجاد فشار به خاک پشت آنها و هل دادن آن به سمت آب از دیگر صدماتی است که روانگرای در مناطق نزدیک سواحل ایجاد می کند بطوریکه در زلزله 1995 کوبه ژاپن روانگرایی خاک صدمه اصلی را به امکانات و تجهیزات بندر کوبه وارد کرد.

اسلاید 7 :

►روانگرایی خاک در بسیاری از زلزله های سالیان گذشته مشاهده شده است. در اثر پدیده روانگرایی ممکن است سازه ها روی زمین در خاک فرو روند یا کج شوند سازه های سبک مدفون در خاک مثل خطوط لوله بالا بیایندخاک گسترش جانبی پیدا کند وبه سازه های  ساحلی آسیب برساند، چاههای آب پر شوند و…  

► نمونه هایی از این خرابی در زلزله های:                      

►)     Niigata,Japanنیگاتا (1964

(Alaska,USA,1964) آلاسکا

 (Loma Prieta,USA,1989) لوماپرییتا (Kobe,Japan,1995). کوبه ژاپن
١٣6٩ منجیل ایران

اسلاید 8 :

وقوع پدیده روانگرایی در بسیاری از زلزله ها باعث خسارات فراوانی گردیده است. اما شدیدترین این خسارات در سال 1964 در نیگاتای ژاپن اتفاق  افتاد. درحین زلزله و اندکی پس از آن آب شروع به خروج از ترک ها و محل های جوشش ماسه نمودو موجب روانگرایی نشت های ماسه ای شد

اسلاید 9 :

تخریب پل شوا در طی زلزله نیگاتا در شکل نشان داده شده است علت این خرابی روانگرایی خاک گزارش شد. بررسی و مطالعات در این زمینه نشان
داد که روانگرایی خاک به علت تغییر مکان زمین به مقدار زیاد به سوی مرکز رودخانه بوده است

اسلاید 10 :

روشهای کاهش خطرات روانگرایی:

1-اصلاح خاک محل:

تعویض خاک مستعد روانگرایی یا یک خاک مناسب

چگال تر کردن خاکهای موجود   

تراکم دینامیکی

تزریق تراکمی

تراکم لرزه ای شناوری

میله های لرزنده

تثبیت شیمیایی

زهکشهای ماسه ای یا سنگی


خرید و دانلود - 16,500 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com