امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی شرکت برق شهرستان جنوبی کرمانشاه در 45 صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
- تاریخچه صنعت برق
- فلسفه وجود پستهای فشار قوی
- سیستم قدرت
- پست
- بهره برداری از پستهای برق
- شرح وظایف اپراتور پستهای 230 کیلو ولت
– وظایف اپراتور شبکار
– وظایف اپراتور روزکار
فصل دوم ترانس و ملحقات آن
- تعریف ترانسفورماتور
- تلفات ترانسفورماتور
- انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز
فصل سوم: رله های حفاظت خط وترانس
- حفاظتهای ترانسفورماتور
- رله بوخهلتس
- رله جریان زیاد با زمان معکوس
- رله دیفرانسیل
- رله ارت فالت
- رله اضافه جریان
- رله جریان زیاد با زمان ثابت
- حفاظت خط
- رله دیستانس
فصل چهارم: کلیدهای قدرت
- کلیدهای فشار قوی
- قطع کننده یا سکسیونر
-قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی
- کلید قدرت یا دژنکتور
- کلیدهای تمام روغنی

پیش گفتار:
پیشرفت صنعتی ودرنتیجه، بالا رفتن استاندارد زندگی بشرتوسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند. با افزایش مصرف انرژی، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است. ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده، انرژی الکتریکی به لحاظ اینکه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وکنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است. امروزه سیستم های انرژی الکتریکی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می کنند.
تولید قدرت خطوط انتقال، وسیستم های توزیع انرژی.
به این ترتیب، قدرتهای تولید شده درنیروگاهها ازطریق خطوط انتقال به محلهای مصرف می رسند.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com