امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق در 14 صفحه

گزارش دوره کار آموزی
مقدمه:

این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد، برق 2 به مدت 240 ساعت گذرانده ام.
این گزارش در سه قسمت تهیه وتنظیم شده است.واشاره ایست به انچه دراین دوره فرا گرفته ام.
بخش اول:شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت.
بخش دوم:گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت.
بخش سوم:شرح وتوصیف عملکرد اینجانب دراین دوره.
بیولوژی شرکت:
شرکت توزیع برق یکی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد.شرکت برق استان خراسان از یک قسمت ستادی وهفت امور تشکیل شده است.این هفت امور که از نوع شرکتهای خدماتی می باشند زیر نظربخش ستادی کارمی کنند.مدیران هر امور توسط بخش ستادی انتخاب شده وزیر نظر ان شر کت کار می کنند.
حسابداری انبار
لوازم موجود در انبار را سند نمی زنند، که این لوازم در حسابداری انبار نیزثبت می شود.
حسابداری انبار بیشتر به حوزه ستادی تعلق دارد. همچنین برگشت کالا به انبار نیز در حسابداری انبار ثبت می شود.
حسابداری مدیریت
این نوع حسابداری بیشتر جنبه نظارتی دارد و بیشتر حالت مغایرت گیری دارد و یک نوع کنترل بر روی کلیه اسناد می باشد. این نوع حسابداری توسط مدیر مالی انجام می شود.
حسابداری مشترکین (درآمد)
این نوع حسابداری در مورد حساب کتابای مردم است ودر قسمت امور مشترکین مورد استفاده می باشد. دراین قسمت مشترک تقاضای کنتر برق می کند که پس از انجام مراحل مورد نیاز سند مربوطه در حسابداری مشترکین توسط کارکنان بخش زده می شود.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com