امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس در 100 صفحه


پیشگفتار
اینجانب. گزارش کارآموزی خود را درمرکز مخابرات استان فارس گذرانده ام.
این پروژه شامل گزارش ها، و تجربیاتی است که در درمرکز مخابرات استان فارس  به مدت 240 ساعت کارآموزی، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین درمرکز مخابرات استان فارس کمال تشکر رادارم.
مقدمه:
اگر به تاریخ بنگریم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه کنیم نیک می بینیم یکی از مهمترین فرازهای زندگی بشری  موضوع ارتباط و چگونگی ایجاد آن بوده است این موضوع برای مردم جوامع به ویژه حاکمان و دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پیام از طریق پیک های تیزرو و نوشتن در الواح، مبادله می شد و یا در زمانهای دورتر که پیام به صورت فوری بود با آتش افروختن درکوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با دیگر طایفه ها و قبائل همسایه ارتباط بر قرار می کردند این ها همه حکایت از اهمیت وجود ارتباط و اطلاع رسانی دارد که به عنوان یکی از جمله نیازهای اساسی جوامع انسانی به شمار می رود بشر چون نیاز داشته که بتواند پیام را به موقع ارسال نماید همیشه در تلاش بوده است تا بتواند ابزار و تجهیزات پیام رسانی راتوسعه و تکمیل نماید تا روش برقراری ارتباط و پیام رسانی آسانتر و راحت تر شوداین است که روز به روز توانست در جهت نیل به خواسته اش که  همانا پیشرفت در ابزارهای ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حرکت کند تا اینکه توانست ابزارهای نوین را جایگزین وسایل قبلی خود نماید.
امروزه شاهد این تحولات چشمگیر و حیرت آور ارتباطات مخابراتی در جوامع جهانی هستیم وجود ارتباطات اینترنت، ماهواره و بسیاری از امکانات مدرن مخابراتی همه از پیشرفت های تکنولوژی و فن آوریهای مخابراتی خبر می دهند.
در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه آن بتوانند با  مخابرات استان فارس و نحوه عملیات حسابداری آن و همچنین وظایف  قسمت های مختلف مالی این شرکت اشنا شوند.   
تعریف مخابرات
     مقصود از مخابرات، انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد.
تاریخچه مخابرات ایران
       وزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت ایران است که از ادغام وزارت پست،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است. این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس، مهندس، کارمند و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی بر عهده دارد.
    وزارت تلگراف در سال 1255 خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال 1258 خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به امین الملک سپرده شد. سی یال بعد در سال 1288 وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد.
  شرکت تلفن ایران در سال 1284 خورشیدی تاسیس شد و تا سال 1308 با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت. در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف
وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن  تا سیس شد.  پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات، مراکز  پستی و تلگرافی  به تدریج افزایش یافت.
تشکیلا ت کنونی:
در سالهای اخیر فعالیتها، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت کشور نیز راه یافته است.
  اکنون وزارت پست و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت دولتی  است.
  معاونان وزیر در هفت شاخه مدیریت عبارتند از: معاون اداری و مالی، معاون امور مخابراتی، معاون امور پستی، معاون طرح و برنامه، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها. شش دفتر وزارتی عبارتند از:
دفتر وزیر،دفتر روابط عمومی، دفتر ارزشیابی و بازرسی، دفتر حراست، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
شرکتها، سازمانها، مراکز، موسسات آموزشی و کارخانه جات وا بسته:
الف) شرکتهاومراکز:
1.شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     
2.شرکت مخابرات ایران
3.شرکت پست بانک
4.شرکت فدلات هواپیمایی پیام
5.مرکزسنجش ازراه دورایران
6.اداره کل ارتباطات رادیویی
ب)موسسات ومراکزآموزشی:
1.دانشکده مخابراتی
2.مرکزتحقیقات مخابرات ایران
3.مرکزآموزش شرکت پست
ج)کارخانه جات ومراکزتولیدی وابسته:
1.شرکت کارخانه جات مخابراتی ایران
2.شرکت صنایع ارتباط راه دور
3.شرکت کابلهای شهید قندی
4.شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران
تاریخچه مخابرات در استان فارس
    تاریخ ارتباطات مخابراتی در استان فارس، به حدود یکصد سال پیش می رسد. در آن زمان،خط تلگرافی بین تهران و بندر بوشهر توسط کمپانی هند شرقی کشیده شده بود. که از مسیر برازجان، کازرون، شیراز می گذشت و به تهران می رسید.  در سال 1313 اولین مرکز تلفن مغناطیسی با 80 شماره تلفن در شهر شیراز نصب و راه اندازی شد این تلفن که از نوع سیستم مغناطیسی بود، ارتباط داخلی مشترکین را فراهم می نمود و تا سال 1338 به هزار و صد شماره رسید. با زیاد شدن شماره تلفن ها اولین اداره تلفن خودکارشهری شیراز با نصب اولیه 3000 شماره تلفن شروع به کار نمود. کل شماره های منصوبه در استان فارس تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهل و هفت هزار شماره بود، که 25000 شماره در شهر شیراز و مابقی در شهرهای جهرم و آباده مشغول به کار بود. با پیروزی انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در توسعه ارتباطات حاصل شد یکی از تحولات بسیار مهم که در سیستم های مخابراتی صورت گرفت تبدیل اداره مخابرات استانها به شرکت مخابرات استانها بود که این امردر اجرای  قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیسات  شرکت مخابرات ایران مصوب6/12/1372 وبراساس اساسنامه واحد شرکت های سهامی مخابرات استان های کشورصورت گرفت تا بر اساس،اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره گردند. شرکت مخابرات فارس نیز در اجرای همین بند طی جلسه ای مورخ اول بهمن1374توسط کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف وتلفن تصویب و در تاریخ 4/11/1374به تأیید شورای نگهبان رسید و فعالیت های این شرکت از تاریخ اول فروردین ماه 1375اغاز گردید.
نوع شرکت
     شرکت مخابرات یک شرکت خدماتی می باشد و در حال حاضر 6مدیریت مخابرات شهرستان و 17 اداره مخابرات را زیر پوشش خود دارد که مستقیما زیر نظر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات استان انجام وظیفه نموده ودر امور توسعه،نگهداری، مالی و روستایی با معاونت ها و مدیران مربوط هماهنگ و در ارتباط می باشند.
شخصیت حقوقی
 شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.
مدت شرکت
   مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.
موضوع فعالیت های شرکت
     طبق ماده 15 اساسنامه:موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابرات و نگهداری و بهره برداری از ان درقالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات و شرکت های مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان فارس و همچنین اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در مواردی که تفویض اختیارگردیده است می باشد.
اساسنامه شرکت
      اساسنامه شرکت های سهامی مخابرات استان های کشور در تاریخ 1/11/1374 به تصویب کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی،امور پست و تلگراف و نیز مجلس شورای اسلامی رسیده است  و در تاریخ 4/11/74مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است. همچنین در تاریخ 8/11/74توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ی ارسال ودر تاریخ 11/11/1374 جهت اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ گردیده است.
استفاده کنندگان صورت های مالی
1-   هیأت مدیره شرکت
2-   مجمع عمومی شرکت
3-   وزارت اقتصاد ودارایی
ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع
      در ارتباط مالی توابع با استانها موارد زیر باید ذکر گردد:
1- مبادله هر نوع کالا و سایر عملیات مالی غیر پولی با ارسال برگ های بدهکار و بستانکارانجام شود.
2- هر ماهه کلیه میزان های ازمایش دفتر کل و دفاتر معین توابع بمرکز استان ارسال گردد.
3- هر سه ماه یکبار مغایرت های احتمالی موجود بین حسابهای مرکز استان و توتبع بررسی و حل و فصل گردد.
4- ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق یک برنامه زمان بندی شده کلیه اسناد و صورت حسابهای اسفند ماه توابع حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال بعد به مرکز استان ارسال گردد تا امکان بررسی و جمع و خرج و تلفیق ان ها با حساب های مرکز استان وجود داشته و نهایتا در پایان خرداد ماه سال بعد صورت مالی اساسی شرکت را جهت ارائه به بازرسی قانونی و حسابرسی امکان پذیر گردد.
ارکان شرکت
    1- مجمع عمومی
    2- هیات مدیره ومدیرعامل
    3- بازرس(حسابرس)
مجمع عمومی شرکت
   مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر است:
1-   وزیر پست تلگراف و تلفن(رئیس مجمع عمومی)
2-   رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات ایران(عضومجمع)
3-   اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران(اعضای مجمع)
 نکته:در صورتی که هریک از اعضای مجمع عمومی نتواند درجلسات شرکت نمایدمعاون یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد کرد.
مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است
1-   مجمع عمومی عادی
2-   مجمع عمومی فوق العاده
زمان تشکیل مجمع عمومی عادی
     جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء و یا حداقل یک عضو و دو معاون رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات با اکثر  آرا معتبر خواهد بود.در جلسات یکنفر از طرف مجمع عمومی به سمت منشی جلسه انتخاب خواهد شد. شرکت مکلف است صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفظ نماید. در مجمع به غیر از آنچه که در دستور جلسه تعیین شده تصمیمی اتخاذ نخواهد شد.
     مجمع عمومی عادی در خرداد ماه به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل جهت رسیدگی به تراز نامه شرکت و در بهمن ماه جهت رسیدگی به بودجه شرکت تشکیل می ‌گردد و تا موقعی که نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده بدون احتیاج به دعوت در روزهای بعد جلسه تشکیل و ادامه خواهد یافت. دستور جلسه مجمع عمومی که از طرف دعوت کننده تهیه شده است حداقل ده روز قبل از تاریخ انعقاد جلسه بایدضمیمه دعوت نامه شود و برای اعضای مجمع عمومی فرستاده شود.
زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
     مجمع عمومی فوق‌العاده در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا با تقاضای کتبی هر یک از بازرسان از وزیر پست و تلگراف و تلفن با ذکر علت و موافقت وی تشکیل می ‌گردد. وزیر پست و تلگراف و تلفن نیز می ‌تواند رأساً مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید.
وظایف و مسئولیتها
اداره دریافت ها  (در آمد)
خلاصه ای از اهم وظایفی که این اداره به عهده داردبه شرح زیرمی باشد:
1- وصولی
2- صدور یا لیست درآمد (قبض گیری)
3- تهاتر تلفن های ثابت
4- استرداد تلفن های ثابت
5- تبدیل تلفن ویژه به عادی
1- وصولی قبوض تلفن
وصولی ها دو نوع می باشند:
وصولی های مشترکین شیراز
وصولی های مشترکین مراکز کم ظرفیت
وصولی های مشترکین شیراز:پس از اینکه قبض های تلفن توسط مشتر کین به بانک پرداخت شدبانک فیش های واریزی مشترکین را برای قسمت ابونمان(واحد رابط مشترکین و مخابرات) می فرستد قسمت ابونمان انها را بر اساس تاریخ طبقه بندی می کند و برای واحد درامد ها می فرستد تا سند وصولی صادر گردد.
وصولی مشترکین مراکز کم ظرفیت:این وصولی ها در رابطه با مراکز کم ظرفیت می باشد (یعنی مراکزی که تعداد شماره های آنها کمتر از 2000 تا باشد)
ابتدای هر ماه مسئول حسابداری مراکز کم ظرفیت صورتحساب بانکی ماه گذشته (صورت ریز وصولی بانک در طی یک ماه) و اعلامیه بانکی (مبلغی که بانک به اداره مخابرات حواله می کند) و فرم 64  (توسط مسئول حسابدار تکمیل می گردد) را به اداره درآمد تحویل می دهد در این قسمت طبق فرم 64 مبلغ وصولی از مشترکین را در فرم تاییده نوشته و برای واحد آبونمان مراکز کم ظرفیت ارسال می کند تا پانچ و تایید گردد  وبر اساس آن سند حسابداری  صادر گردد.
2- صدوری قبوض تلفن
صدوری هانیز دو نوع می باشند:
    صدوری مشترکین شیراز
    صدوری مشترکین مراکز کم ظر فیت
نکته: مشترکین مراکز کم ظرفیت و مشترکین شیراز  برای ثبت صدوری فقط در نوع کد با هم متفاوت می باشند ولی ثبت های انها یکی است.
 قبض گیری های تلفن به صورت دورهای(سیکل)انجام می شوددر این زمان یک لیست درامد که توسط واحد ابونمان تهیه می شود در اختیار واحددر امد ها قرار می گیرد که این لیست شامل کلیه درامد ها (مکالمه شهری،مکالمه بین شهری،مکالمه خارجه،ابونمان و...)مالیات و عوارض می باشدطبق این لیست واحد در امد ها سند صدوری را صادر می کندو رابطه زیر همیشه برقرار است.
مالیات + عوارض + درآمد ها = صورتحساب مشترکین
3- تهاتر تلفن های ثابت:
زمانی که مشترکین بدهی (مبلغ قبض ها) خود را طی سه دوره پرداخت نکنندشرکت مخا برات نامه ای برای مشترک می فرستداگر مشترک اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید تلفن وی قطع و مبلغ ودیعه تلفن با بدهی تلفن تهاتر می شود و در صورتی که مبلغ بدهی بیشتر از ودیعه باشد به اداره حقوقی ارجاع داده می شود و از این طریق باقیمانده وجه از مشترک وصول می گردد.
4- استرداد تلفن های ثابت:
زمانی که مشترک تلفن ثابت(فیش و یا تلفن) تقاضای فروش و واگذاری خط را می نماید، پس از طی مراحل قانونی و تایید عدم بدهی پول خود را دریافت می کند.
5- تبدیل تلفن ویژه به عادی:
 مبلغ ثبت نام تلفن ثابت قبل از سال81،200000تومان بوده که این گونه تلفن ها ویژه نامیده می شوند بعد این سال مبلغ ثبت نام 100000تومان اعلام شدکه این گونه تلفن ها عادی نامیده می شوندطبق بخشنامه موجود در شرکت از مبلغ تلفن ویژه100000تومان قابل بازگشت به مشترک است که این امر تبدیل تلفن ویژه به عادی نامیده می شود.
   ب)اداره پرداختها و خزانه
1- بخش هزینه های سرمایه ای
 واحد انبار (حسابداری کالا):
      تعریف انبارداری: انبارداری عبارتند از دریافت مواد و اقلام، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آنها به مصرف کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل های زمان به نحوی که با اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی کالا در انبار و مقدار مصرف آن و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودیها جلوگیری شود، به عبارت دیگر انبار داری شامل سیستمهای قرار گرفتن جنس در انبار و ایجاد روشها و اعمال مدیریت کنترل موثر از زمان دریافت تا لحظه تحویل است.
     امروزه انبار یک محفظه نیست بلکه عملیات آن زمانی کافی و رضایت بخش است که از دو جهت اطلاعاتی و فیزیکی مورد توجه قرار گیرد، به طور کلی انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالا بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه یا فرآورده های مختلف در آن نگهداری می شود. به بیان دیگر محل و فضایی است که در آن مواد اولیه برای ساخت محصولات- کالای نیمه ساخته، محصول ساخته شده، مواد و لوازم مصرفی، قطعات یدکی و ماشین آلات، ابزار آلات و اجناس اسقاطی نگهداری می شود. این نگهداری باید بر حسب یک سیستم درست طبقه بندی باشد.
وظایف انباردار:
انبار دار کسی است که عهده دار وظایف زیر می باشد:
1-   تحویل گرفتن اجناس خریداری شده
2-   صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
3-   صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
4-   صدور فرم های مرجوعی، برگشت از خرید و سایر فرم های مشابه
5-   صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
6-   ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر شده در دفاتر و کارتهای انبار
7-   طبقه بندی، تنظیم و کدگزاری کالا و اجناس
8-   حفظ و حراست اجناس و رعایت اصول ایمنی در انبار
9-   بایگانی اسناد و مدارک انبار
10- ارائه گزارشهای مواد نایاب و کم مصرف برای اطلاع مدیران
وظایف واحد انبار به شرح زیر است:
1-   بهادار نمودن رسید ها
2-   قیمت گذاری حواله انبار ها
3-   صدور اسناد حسابداری مربوط به رسیدها و حواله ها
4-   احتساب برگ بدهکار و بستانکار ارسالی از مخابرات ایران
5-   احتساب برگ بدهکار و بستانکار از مخابرات استانها
واحد هزینه های سرمایه ای
       این واحد مسئول ثبت کردن طرح های سرمایه ای می باشد و مسؤلیت های زیر را بر عهده دارد:
1-   مسئولیت کنترل اسناد وارده به واحد جهت اعمال حساب
2-   کنترل برگ های محاسباتی از نظر اعمال حساب
3-   کنترل و ارسال اسناد صادره به واحد صدور چک
4-   تهیه شفریه (فرم خلاصه عملکرد هر پیمان)
2- بخش هزینه های جاری
رویه های واحد خزانه داری
الف- تامین نقدینگی حساب قابل برداشت
1-  انتقال مانده بانکی تمرکز وجوه درامدی مخابرات به حساب خزانه داری طی درخواست ارسالی در ابتدای هفته
2- پس از انتقال و دریافت فیش از بانک صدور سند جابه جایی نقدینگی به حساب خزانه داری و تهیه جدول تسهیم نقدینگی و تهیه درخواست وجه حق السهم مخابرات فارس از خزانه داری
3- پی گیری در خزانه داری وبانک ها جهت واریز حق السهم مخابرات فارس به حساب قابل برداشت (90005 شعبه مخابرات شیراز)
4- صدور سند واریز به حساب قابل برداشت و اعلام موجودی نقدینگی به رییس اداره پرداخت ها
ب- تامین نقدینگی تکمیل تنخواه استرداد سپرده ها
1- کنترل نقدینگی حساب تنخواه استرداد سپردهها
2- تهیه لیست پرداخت سپرده حسن انجام کار و سپرده انجام تعهدات به اشخاص و درخواست تکمیل تنخواه استرداد سپرده از خزانه داری
3- پی گیری در خزانه داری و بانک جهت واریز به حساب 90012 و صدور سند تکمیل تنخواه استرداد سپرده ها
4- بررسی اسناد و مدارک آزاد سازی سپرده ها و کنترل مفاصا حساب بیمه و دارایی و استعلام بروز از تمرکز حسابها
ج- عملیات پرداخت نقدینگی
1- اخذ دستور پرداخت از رئیس اداره و اعلام شماره چک جهت حواله ممیزی و فرم استعلام مطالبات و سپرده ها و کسورات دولتی
2- صدور سند حواله های ممیزی قابل پرداخت توسط واحد ها حسابداری انبار و سرمایه ای و هزینه جاری و همچنین صدور سند استرداد سپرده ها و مطالبات و کسورات دولتی توسط واحد خزانه داری
3- صدور چک بر روی اسناد حسابداری بر اساس ارقام سند و دستور پرداخت رییس اداره
4- انجام پرفراز و تأییدیه بانکی چک و کنترل نهایی توسط ناظر و مسئول خزانه داری
5- اخذ امضا چک و ثبت تأییدیه بانکی در دبیرخانه
6- تحویل چک به اشخاص یا نماینده اشخاص پس از کنترل مدارک تحویل گیرنده چک و انجام مهر پرداخت بر روی چک و اخذ رسید از دریافت کننده
7- تکمیل حواله بانکی  و یا فیش واریز به حساب بانک بر اساس شرح چک صادر شده و انتقال به بانک جهت واریز به حساب
8- بایگانی رسید حواله و فیش های واریزی به حساب بانک
9- تحویل سند های حسابداری به بایگانی
د- مغایرت گیریی و گزارشات پایان ماه
1-دریافت صورت حساب بانکی مربوط به حسابهای خزانه و قابل برداشت (9005) و تمرکز وجوه سپرده (90013) و دو وجوه سپرده (90012)
2- مغایرات اولیه حسابهای بانکی طبق دفتر بانک سیستم حسابداری با صورتحساب دریافتی از بانک
3- در صورت داشتن مغایرت با بانک پی گیری جهت دریافتن فیش واریز و یا قبض برداشت از حساب
4- پی گیری درمورد موضوع وجوه واریزی و یا برداشت از حساب بانکی و صدور سند جهت رفع مغایرت با بانک
5-   عملیات مغایرت نهایی بانکی و تهیه فرم مغایرت و اعلام اقلام بازچک های وصول نشده و وجوه بین راهی
6- پی گیری لازم در مورد اقلام باز مغایرت ماههای گذشته و رفع ان
7- تهیه فرم یک (گزارش مصارف و مخارج نقدینگی) ماهانه و فرم یک تجمعی (از ابتدا سال تا پایان ماه جاری)
8- تهیه لیست سپرده های ارسالی  پیمانکاران به خزانه داری به همراه تهیه یک فرم درخواست برگ بستانکاری وجوه سپرده ارسالی به خزانه داری


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com