امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه در 34 صفحه


فهرست
1 اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه...1
2 تاریخچه ی مخابرات..2
3 تأسیس شرکت مخابرات استان مرکزی...2
4 تشکیلات کلی شرکت مخابرات3
معاونت توسعه و مهندسی3
مدیریت مخابرات مرکز استان3
مدیریت اداری و تدارکاتی3
معاونت نگهداری و بهره برداری.3
مدیریت مالی و اقتصادی3
واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات (تلفن 2244441)4
واحد روابط عمومی4
5 نمودار سازمانی شرکت مخابرات استان مرکزی5
6 خدمات قابل ارائه در مراکز تلفن...6
7 سیم کشی.6
سیم کشی خارجی6
سیم کشی داخلی6
8 تلفن همگانی.7
9 سرویسهای ویژه تلفنی.8
10 عوامل قطع تلفن توسط مخابرات..8
11 مرکز اطلاعات 1188
12 دبیت کارت(DEBIT CAR) ..9
13 خدمات اینترنت9
14 تلفن گویای 135...10
15 جایگاه اینترنت  10
16 شبکه چیست؟11
فوائد شبکه سازی11
شبکه کامپیوتر در مخابرات14
17- کارت گرافیک...15
18 کارتهای صدا(Sound Cards) ..17
19 کارتهای مودم...18
20 چاپگرها(Printer) ...21
21 اسکنرها(Scaner) ...22
22 انواع فن..23
23 صفحه کلید23
24 ماوس.24
25 مونیتورها(Monitors)25
26 پارتیشن بندی هارد دیسک نو..27
27 ویژوال بیسیک29
28 پروژه مربوط به ویژوال بیسیک29


1 اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه
واکنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یک سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش. بدین ترتیب هرچه امکانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستیابی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی، فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرک سریعتر و معقول تری می نماید.
دستیابی به اطلاعات صحیح، مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است که در نتیجه، ارتباط سالمی را طالب است. غالباً برقراری ارتباط و کسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امکانات ویژه ای دارد. از میان طیف وسیع امکانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه کنونی نام برد.
صور ابتدائی ارسال خبر، افروختن آتش و ایجاد دود برفراز کوهها، نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است. اما از سال 1840 که الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تکنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریکه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فکری جوامع سیاسی و تسریع کننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والائی را نصیب خود ساخته، بنحویکه توسعه و گسترش تکنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد. بعبارت دیگر تا کشوری به تکنولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن، دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهیابی در قافله پرشتاب کشورهای مترقی نائل نخواهد شد.
جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل، رسالت ارزشمندی است که در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن برآمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملتهای ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرتهای زورگو و استکباری جهانی برای بدست آوردن آمال آزادیخواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است که تجلی بارز و زنده آن در جمهوری اسلامی طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظاهر گردیده است.
بنابر علل بالا و بسیاری از دلائل دیگر امروزه ملتها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تکنیکهای پیشرفته مخابراتی، طرحهای گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شرکت مخابرات استان مرکزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجمتمع ها و مراکز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات، نقش مهم و بسزایی را ایفاء نموده است.
2 تاریخچه ی مخابرات اراک
تلفن شهری اراک در سال 1304 در اتاق کوچکی در طبقه فوقانی ساختمانی واقع در دروازه حاج علینقی با هشت شماره تلفن مغناطیسی تاسیس گردید. بعد از مدتی اداره به خیابان امیرکبیر انتقال داده شد و در سال 1306 با داشتن 125 شماره تلفن مغناطیسی به طبقه ی فوقانی ساختمان واقع در خیابان خوانساریها تغییر مکان نمود و پی در پی به شماره های تلفن مغناطیسی افزوده شده تا این که در سال 1340 جمعاً دارای 925 شماره تلفن مغناطیسی گردید و در سال 1341 با نصب دوهزار شماره جدید به خودکار مبدل گردید و در سال 1351 چهار هزار شماره به دو هزار شماره قبلی اضافه شد. در سال 1354 سه هزار شماره جدید در مرکز شهر صنعتی اراک تاسیس گردید. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جهش بی سابقه شبکه های مخابراتی آغاز شد بطوریکه در حال حاضر شهر اراک با پنج مرکز پرظرفیت دارای یکصد هزار شماره تلفن مشغول بکارمی باشد. و این درحالی است که تعداد شماره منصوب استان نیز تا این تاریخ(تیرماه 1382) 277221 شماره می باشد.
3 تأسیس شرکت مخابرات استان مرکزی
در سال 1374 با توجه به فعالیتهای مخابراتی و توسعه روز افزون صنعت مخابرات در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکز زدایی، در اجرای ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد و در تاریخ 1/11/1374 با تصویب اساسنامه شرکتهای استانی در کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و تلفن و نیرو در مجلس شورای اسلامی این هدف محقق و در تاریخ 1/11/1374 توسط مقام ریاست جمهوری وقت جهت اجراء ابلاغ شد.
در این راستا درتاریخ 1/1/1375 شرکت سهامی مخابرات استان مرکزی، با مرکزیت اراک و ادارات مخابرات شهرستانهای ساوه، خمین، دلیجان، محلات، تفرش، آشتیان و شازند تاسیس گردید. این شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است ومدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.
هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می شود. اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسط رئیس مجمع (وزیر پست و تلگراف و تلفن) برای مدت دو سال منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از بین اشخاص متعهد که دارای تحصیلات عالی بوده و در یکی از سازمانهای اداری کشوری یا بنگاههای صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهد شد.
موضوع و هدف شرکت، عبارت است از تاسیس و توسعه شبکه و تاسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان مرکزی و اجرای تکالیف شرکت مخابرات در مواردی که تفویض اختیار می شود.آن قسمت از فعالیت شرکت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری مراکز بین شهری    (اس.تی. دی) ایستگاههای ماهواره ای و مایکروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئوولیت و کنترل شرکت مخابرات ایران است.

4 تشکیلات کلی شرکت مخابرات
معاونت توسعه و مهندسی
این معاونت تحت سرپرستی مدیریت شرکت مسئولیت اجرای برنامه ها و طرحهای ابلاغ شده پروژه ها،توسعه و تأسیس شبکه ها و تأسیسات ارتباطی استان را با رعایت صرفه و صلاح شرکت مخابرات و استاندارد ها،و همچنین مراقبتهای لازم را در اجرای بموقع طرحها ودستور العمل و نقشه های فنی و جمع آوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد در زمینه توسعه مورد نیاز آتی ارتباطات استان را عهده دار می باشد.
مدیریت مخابرات مرکز استان
این مدیریت مسئولیت کنترل و نظارت برحسن علمیات اجرایی نگهداری مراکز تلفنی، تلفن راه دور،اطلاعات تلفنی، امورمشترکین و متقاضیان، واگذاری خطوط، نظارت بر واحدهای مخابرات پیمانکاری و توابع مرکز استان و اجرای سیاستهای جاری در واحد نگهداری سیستم های مخابراتی را عهده دار می باشد.
مدیریت اداری و تدارکاتی
این مدیریت مسئولیت انجام صحیح امور مربوط به عملیات اداری و تدارکاتی را مطابق با ا صول و موازین قانونی، نظارت درتهیه اجرای صحیح و دقیق مقررات و آیین نامه های استخدامی و پرسنلی و کنترل قراردادها را عهده دار بوده و بر گردش صحیح و پیشرفت انجام امور تحت مسئولیت و کارمندان مربوطه، سرپرستی و نظارت می نماید.
معاونت نگهداری و بهره برداری
این معاونت مسئولیت کنترل ونظارت برحسن انجام عملیات و پیشبرد امور مربوطه درکلیه زمینه های نگهداری و پشتیبانی فنی عملیات ارتباطات شهری و راه دور ماهواره، نگهداری و نوسازی شبکه های مخابراتی، کابلهای ارتباطی واختصاصی، فیبر نوری و پی. سی. ام و تعمیرات تجهیزات مخابراتی در سطح استان را با هماهنگی مقام مافوق عهده دار می باشد.

مدیریت مالی و اقتصادی
این مدیریت مسئولیت گردش صحیح عملیات مالی شرکت را مطابق با اصول علمی و موازین قانونی و حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده، بررسی حسابهای نهایی ترازنامه و سود و زیان استان، کنترل موجودی نقدی و تامین پرداختهای قانونی و هدایت ستادی مسئولین واحدهای مختلف را به عهده دارد.
واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات (تلفن 2244441)
بررسی و رسیدگی به شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری مراتب صحت و سقم موارد شکایات تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی لازم به عهده واحد بازرسی می باشد همچنین مشترکین جهت پیگیری و کشف مزاحمت تلفنی می بایست به این واحد مراجعه فرمائید.
واحد روابط عمومی
این واحد از طریق شماره تلفن 2244411 و135 آماده دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردمی در رابطه به مسائل مختلف مربوط به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد.


6 خدمات قابل ارائه در مراکز تلفن
1- پاسخگوئی به مشترکین در هر مرکزبر اساس پیش شماره(سه رقم سمت چپ)تلفن ثابت       می باشد.

2- کلیه درخواست های متقاضیان بشرح زیر در مراکز مخابراتی انجام می شود:
ثبت نام تلفن،انسداد صفر دوم تلفن،تغییر مکان و تغییر نام تلفن،اصلاح نام و نشانی مندرج در قبوض،صدور ریز مکالمات تلفن بین شهری وخارجه،رسیدگی به شکایات کارکرد غیر متعارف تلفن،قبول درخواست تلفن همگانی استیجاری،نحوه استفاده از سرویسهای ویژه،تسویه بدهی و...

7 سیم کشی

سیم کشی به دو صورت انجام می شود:
سیم کشی خارجی:

1- این نوع سیم کشی از وظایف شرکت مخابرات بوده و تا درب ورودی ساختمان مشترک کشیده می شود.

2- مخابرات به منظور توسعه تلفنی ناچار به سیم کشی روی ساختمانها بوده وحسب اجازه قانونی دارای این اختیار است،حتی اگر تلفن مورد درخواست متعلق به ساختمان متقاضی نباشد سیم کشی انجام می شود.لذا ضروری است در این زمینه با پیمانکاران شرکت مخابرات همکاری شود.

3-بمنظور مراقبت از روبنای ساختمان احداثی خود و نیز حفظ زیبایی آن و نصب نشدن کابلهای مخابراتی که با کوبیدن پیچ وبست انجام می شود،می توانید هنگام ساختمان سازی نسبت به تعبیه لوله داخلی بشرح مشخصات فنی ذیل اقدام فرمایید.
- لوله پلیکا به قطر 3سانتی متر انتخاب شود.
- جعبه تقسیم در محل ورودی ساختمان نصب شود.
- محل نصب لوله در منازل جنوبی 5/2 الی 3 متر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

4- در صورتیکه قصد تخریب ساختمان خود را دارید،به منظور جابجایی منصوبات وپیشگیری از خسارات احتمالی به مرکز مربوطه مراجعه ومراتب را کتبا"اعلام کنید.

سیم کشی داخلی:

به منظور استفاده بهینه از خدمات مخابراتی و پیشگیری از خرابی های احتمالی،رعایت موارد ذیل در سیم کشی داخل ساختمان ضروری است:

1- از کابلهای استاندارد با روکش مقاوم استفاده شود.

2- از کابلهای یک تکه،سالم و بدون آسیب دیدگی استفاده شود.

3-مسیر سیم کشی تلفن،حتما"بایستی از برق مجزا باشد،زیرا اجرای این کار باعث بروز مشکلات زیر می شود:
الف) بر کیفیت مکالمه شما تأثیر نامطلوب دارد.
ب) در صورت اتصال خطوط برق و تلفن،دستگاه تلفن و تجهیزات ارتباطی شما در مخابرات دچار آسیب دیدگی می شود و خسارت مالی برای صاحب تلفن بوجود می آورد.

4- در ابتدای کابل ورودی شرکت مخابرات به ساختمان،پریز تلفن(در ساختمانهای تک واحدی)و ترمینال مناسب در محفظه دارای قفل(در مجتمعها)را در مکانی خشک و فاقد رطوبت نصب کنید.

5- بهتر است از نصب پریز تلفن در محل هایی که رطوبت دارد،خودداری کنید.


24 ماوس

ماوسها دستگاههای کوچکی هستند که از چرخاننده ها و یا از یک LED و یک سطح فلزی مندرج استفاده می کنند. هنگامی که ماوس روی رویه همواری حرکت داده می شود جابجایی توسط یک گوی لاستیکی یا گوی ثبت می شود که آن را به دو استوانه فلزی انتقال می دهد تا حرکت به دو مؤلفه ی جداگانه افقی و عمودی تبدیل شود. چرخش استوانه های مذکور به صورت الکترونیکی ثبت و تبدیل به پالس می شود که قابل ارزیابی توسط کامپیوتر است. اخذ حرکت استوانه با استفاده از یک شیوه مکانیکی  یا یک شیوه اپتوالکترونیک انجام می گیرد.
در شیوه ی مکانیکی دنده ای به کار می رود که به طور ثابت به هنگام حرکت ماوس یک اتصال الکتریکی را باز و بسته می کند. فرکاس پالسهایی که به این شیوه ایجاد می شود به سرعت جابجایی ماوس بستگی دارد. سپس این مقدار بصورت الکترونیکی ارزیابی و پردازش بیشتری می شود. در روش اپتوالکتریک که شیوه ای بسیار شبیه شیوه ی قبل به کار می رود عمر ماوس بیشتر است اما قابلیت اطمینان کمتر است در این شیوه نیز سوئیچی به طور مستمر باز و بسته می شود. در این شیوه تقریبا هیچ گونه فرسایش و ساییدگی رخ نمی دهد و تفکیک پذیری بیشتر است و ماوس در برابر گرد و غبار مقاوم است.
ماوس بطور معمول به درگاه سری وصل می شود که بطور معمول COM1 است. به هنگام خرید یک ماوس باید توجه داشت که دارای پریز رابط درست باشد زیرا دو نوع استاندارد وجود دارد. در بیشتر سیستمها اتصال دهنده ی 9 پایه ای بکار می رود که در بیشتر کامپیوترها به نخستین درگاه سری وصل می شود. اما ماوس 25 پایه هم وجود دارد در چنین مواردی تطبیق دهنده ای برای پریز رابط 9 پایه ای لازم دارد که با پیچ به پشت کامپیوتر وصل می شود.
برخی ماوس ها که ماوس گذرگاهی نیز نامیده می شوند از طریق درگاه سری به کامپیوتر وصل نمی شوند و در عوض با استفاده از یک کارت توسعه مخصوص به طور مستقیم به گذرگاه کامپیوتر وصل می شوند.اغلب اتصال دهنده ها مناسب ماوس روی انواع دیگر کارت های توسعه از قبیل کارت های گرافیکی و کنترل کننده های ترکیبی یافت می شود.

انواع ماوس عبارتند از:
    نوری       
    مکانیکی
    اپتو مکانیکی
    نوری مکانیکی
    صوتی مکانیکی
    ماوس های دنبال کننده آنالوگ
    ماوس بی سیم

25 مونیتورها(Monitors)

مونیتورها با دریافت اطلاعات خروجی از کامپیوتر، یا بهتر بگوییم اطلاعات خروجی از کارت گرافیک، آنها را به تصاویر و اطلاعات قابل رؤیت تبدیل می کنند. از نظر نحوه ایجاد تصاویر دو نوع مونیتور به بازار ارائه شده است.
1- مونیتورهای با لامپ اشعه کاتودیک (CRT)
2- مونیتورهای با صفحه نمایش کریستال مایع(LCD)  

مونیتورهای با لامپ اشعه کاتدیک (Cathod Ray Tube)

جزء اصلی این این مونیتورها شبیه تلویزیونها یک لامپ CRT یا اشعه کاتدیک می باشد.در این لامپ توسط حداقل یک تفنگ الکترونی که در قسمت انتهایی لامپ نصب می باشد ک شعاع الکترونی در هر ثانیه تا پنجاه بار و یا بیشتر صفحه پوشیده از نقطه ها(Pixel)  داخل لامپ تصویر را جاروب (Scan) کرده و تصاویر را به کمک شدت و ضعف یا قطع و وصل کردن این پرتوی الکترونی ایجاد می کند. برخورد این شعاع الکترونی با نقاط فسفری تولید نور می کند. این شعاع الکترونی از داخل یک میدان الکتریکی بسیار قوی عبور می کند.

لامپ خلأ: این لامپ از گازی بی اثر و با فشاری بسیار پایین پر شده است. یکی از مشکلات لامپهای خلأ حجم آنها ست. به هر اندازه مساحت لامپ بیشتر باشد عمق آن بیشتر می شود. باید توجه داشت که از برخورد الکترونها انرژی آ زا د شده سبب تابش درصد قابل توجهی از اشعه ایکس و اشعه ماوراء بنفش می گردد که الزاما باید با تدا بیر تکنیکی از نفوذ آنها به سطح خارجی و رسیدن به بدن شخص استفاده کند از مونیتور جلوگیری نمود.

تفنگ الکترونی:این قسمت به عنوان پرتاب کننده الکترون یک دسته پرتو الکترونی توسط این قسمت به سطح داخلی لامپ خلأ که توسط فسفر پوشیده شده است، تابیده می شود. برخورد این پرتوها به ماده فسفری باعث تحریک آن شده و ایجاد درخشش می کند.

مونیتورهای با صفحه نمایش کریستال مایع(Lquid Crystal Display)  

این مونیتورها از یک صفحه مسطح با ضخامت کم تشکیل شده و درون آن ترکیب شیمیایی مخصوصی قرار دارد که در مجاورت میدانهای الکتریکی ضعیف تغییر جهت داده و پلاریزه    می شود.
مونیتورهای LCD  نسبت به نوع CRT دارای حجم کمتر، توان مصرفی کمتر و ضایعات جانبی کمتری می باشند.
مونیتورهای LCD دارای انواع تک رنگ و رنگی می باشند که آنها بر اساس کریستال مایع ساخته شده اند. در مونیتورهای LCD امروزی از یک لامپ بسیار کوچک برای روشن کردن LCD استفاده می شود.

انتخاب بهترین مونیتور

امروزه پر کاربردترین مونیتورها دارای صفحه نمایش 14 یا 15 اینچی می باشند. هر چند اخیرا"
مونیتورهای 17 و 21 اینچ هم با قیمت های بالا به بازار ارائه شده اند.
هر چه اندازه صفحه نمایش بزرگتر باشد،امکان اندازه تصویر با دقت و تفکیک پذیری بالاتر را فراهم می سازد. یکی دیگر از ویژگیهای یک مونیتور خوب سرعت باز نمایش(Refresh)  عمودی بالااست. این سرعت برابر تعداد تصاویری است که در هر ثانیه روی صفحه نمایش، نشان داده می شود. اگر این سرعت کمتر از 70 هرتز باشد تصویر صفحه نمایش به صورت لرزان دیده می شود. مونیتورهای دیجیتال جدید معمولا دارای سرعت باز نمایش بیشتر از 80 هرتز می باشند. یکی دیگر از خصوصیات مهم یک مونیتور، خاصیتplag & play  می باشد. در این حالت مونیتور و کارت گرافیک یک ارتباط دو جانبه داشته و مونیتور خاصیت هایی از قبیل تفکیک پذیری، سرعت تازه سازی و غیره را به طور خود کار بر اساس کارت گرافیک و دیگر امکانات گرافیکی موجود در کامپیوتر تنظیم می کند. در چند سال اخیر بازار کامپیوتر ایران از انواع مونیتورهای ساخته شده در ایران اشباع گردیده است به طوری که نیاز به واردات این دستگاه را نداریم. معروفترین مونیتورهایی که توسط تولید کنندگان داخلی تولید و به بازار ارائه شده است عبارتنداز: Accr,LG,CTX,Hanso,ATLAS,PARS و...از پرفروشترین و پرطرفدارترین این مونیتورها انواع Accr وLG می باشند.

پارامترهای مهم یک مونیتور خوب   

 رنگها(colors)  
اندازه(size)  
وضوح تصویر(Resolation)
فاصله نقطه ای(Dot Pitch)  
بازسازی خط و صفحه(Refresh)
کانون و همگرایی
درخشندگی و تقابل(Brightness & Contrast)  
خاصیتNonInterlaced وInterlaced

انرژی مصرفی

یک مونیتور خوب باید دارای کمترین سطح مصرف انرژی باشد. در مونیتورهای جدید معمولا این امکان را فراهم می آورند که در صورت بیکار ماندن مونیتور برای صرفه جویی در مصرف برق خود به خود خاموش می شوند که به محض زده شدن یکی از کلیدها یا حرکت دادن ماوس مجددا فعال می گردند.
معمولا" این ویژگی در مونیتورهای جدید با اصطلاحات Energy Star یاDPMS مشخص      می شوند. به این نوع مونیتورها، مونیتورهای سبز(Green)  نیز می گویند.
حالتهایی که به منظور صرفه جویی انرژی در این مونیتورها قابل تنظیم می باشند عبارتند از:
- حالت روشن: مونیتور به طور طبیعی کار می کند و تمام انرژی را مصرف می کند.
- حالت Standby: مونیتور با نصف انرژی کار کرده و آمادگی کامل برای دریافت ورودیها و پاسخ به آنها را دارد.
- حالت Suspend: مونیتور تقریبا" خاموش است و 5 تا 10 درصد انرژی را بیشتر مصرف نمی کند. در این حالت سرعت پاسخ دهی به ورودیها کمتر از حالت قبل می باشد.
- حالت خاموشی: مونیتور خاموش است. این نوع خاموشی با خاموش کردن به کمک دکمه       ON\OFF مونیتور متفاوت است. در این حالت مونیتور به میزان خیلی ناچیزی انرژی مصرف می کند.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com