امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه در 15 صفحه


فهرست
عنوان   صفحه
مقدمه.2
فصل اول:گردشکار واحد تنظیم روابط کار...5
وظایف شغلی واحد تنظیم روابط کار .  6    
       گردشکار واحد اشتغال7
      شرح وظایف عمومی بازرسان کار.8
      گردشکار واحد بیمه بیکاری10
      شرح وظایف کارشناس بازار کار..11
فصل دوم: نقش نیروی انسانی...16
       پست های ثابت سازمانی16
       پرسنل موجود و توزیع کارهای اداره..18
اشنایی با روابط کار صنعتی20
       نقش برنامه ریزی و اموزشی23
       سازمان آموزش و فنی حر فه ای.26
فصل سوم: طرح خود اشتغالی27
بیمه بیکاری33
       دانش و سیستم حسابداری.38
       هدفهای عمده حسابداری39
      گزارشهای حسابداری...
     

گزارشهای درون سازمانی41
گزارشهای برون سازمانی.41
مدل و عناصر حسابداری46
پایان نامه گزارش50
گزارش کل کار امور اجتما عی شهرستان میانه:
مقدمه:
گسترش عدالت اجتماعی.اقتصادی.فرهنگی به ویژه توزیع عادلانه درامدوایجاد فرصتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادی است.
از طرفی توجه به سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای نسل ها ی آینده کشور
به ویژه در زمینه های تغذیه بهداشت و درمان پوشاک آموزش. و رشد فرهنگی اجتناب ناپذیر است. لذا در جهت اجرای هدف برنامه کلان در سطح کشور برنامه ریزی های ما منطقه ای و شهرستانی نیز به منظور شناخت منابع و احتیاجات به نیروی انسانی همرا و هماهنگ با برنامه ریز ی های سایر بخشها الزامی به نظر
می رسد در شرایط کنونی تآمین نیازهای اساسی نیروی انسانی به یک استراتژی مناسب نیاز دارد. تا ضمن ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیرو کار. اقدامی مناسب
در جهت  توسعه برنامه های اقتصادی انجام گیرد. باید دانست مشکلات در زمینه
فراهم کردن فرصتهای کافی اشتغال وجود دارد که حل این معضل در یک برنامه
ریزی بلند مدت و با تعین سیاستها و خط مشی منطقی امکان پذیر خواهد بود.
برنامه ریزی نیرئی انسانی و اشتغال عامل هماهنگی جمعیت فعال  با نیازهای برنامه توسعه اقتصادی. اجتماعی  در شهرستان. ومنطقه و کل کشور است.

دستیابی به هدفهای مورد نظر در قالب برنامه های عمرانی نخواهد شد  مگر اینکه
امکانات و تسهیلات مورد لزوم برای تجهیز نیروی انسانی و تربیت انها برای امراز مشاغل جدید در برنامه های تولید(کشاورزی. صنعت) و خدمات ارزیابی شود.
 وظایف واحدهای استانی و وزارت کار و امور اجتماعی:
1-رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع
حل اختلاف.
2- راهنمایی و ارشاد کارگران در مورد چگونگی انعقاد  پیمان های دسته جمعی
3- برسی طرحهای بهره وری و رسیدگی به قراردادها. پاداش افزایش تو.لید
4- انجام خدمات لازم در زمینه اجرای قانون و مقرات بیمه بیکاری
5- ارائه طرحهای تیپ اشتغالزا  به متقاضیا ن و نظارت بر اجرای انها
6- ایجاد توسه و نگهداری مجمو عه ورزشی . تفریحی. وفرهنگی کارگران
7- انجام امر مربو ط به اشتغال ابتاع خارجی بر اساس مقررات و دستور العملهای مربوط
8- انجام امور مربوط به تشکیلات کارگری و کارفرمایی  با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های زیربط
9- اجرا قانون و ائین نامه های تشکلهای کارگری و کارفرمایی  در سطح استان
10- انجام امور حقوقی مربوط به حوزه عملکرد در حدود اختیارات یا هماهنگی واحد حقوقی

شرح وظایف عمومی بازرسان کار::
1- انجام بازرسی دوره ای از کارگا ههای حوزه عملکرد طبق برنامه به منطور نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار.
2- انجام بازرییهای مخوردی بنا به درخواست متقاضیان در کاییه زمینه های قانون کار و مصوبات شورای عالی و شو رای عالی حفاظت فنی(پروانه تاسیس-پروانه بهره برداری).
3- ابلاغیه پیشگیری از بروز حوادث مشابههجهت اجرای مقررات حفاظت فنی کار گاهها.
4- مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی به عنوان ضابط دادگستری در چهار چوب قانون کار.
5- شناشایی عوامل و شرایط خطر سازی دستگاهای خطرناک و حادثه آفرین در کار گا ها و انجام اقدامات قانونی جهت جلو گیری از ادامه فعالیت آنها با توجه به مقررات ماده 105 قانون کار.       
6- شرکت در جلسات کمیته حفاطت فنی و بهداشت کارگا هها و برسی صورت جلسه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار گا هها و ارائه راهکارها و دستورالعملهای ایمنی به کارفرمایان جهت ایجاد شرایط ایمنی محیط کار.
7- راهنمایی موسسین به منظور برسی نقشه های ساختمان کارگهای جدیدالاحداث و توسعه کارگاهی.
8- انجام تحقیقات لازم در خصوص ثوابق کار شاکیان ارجاعی از مراجع حل اختلاف
9- معرفی کار فرمایان متخلف از ضوابط و مقررات قانونی به مراجع قضایی و پیگیری تا حصول اطمینان.
10- حضور در مراجع حل اختلاف به عنوان کارشناس خبره مطلع (در موارد لزوم)
11- بازرسی و برسی حوادث ناشی از کار و تهیه گزارش لازم و ارسال ان به وراجع درخواست کننده (انتظامی و قضایی).
12- برسی مجدد حوادث در قالب هیتهای کار شنلسی بنا به درخواست مراجع قضایی و اعلام نظر کارشناسی.
13- حضور فعالانه در تنشههای اعتصاب کارگری و راهنمایی کارگران و کارفرمایان
و انجام خدمات ضروری جهت ایجاد آرامش در محیط کارگاهها با حفظ حقوق و تکالیف
کارگران و کارفرمایان در کارگاهها.
14- حضور در جلسات کارگران و کارفرمایان به منظور انتقعاد پیمان دسته جمعی
15- پیشنهاد اصلاح یاتغیر متون آئین نامه ها و دستور العملهای حفاظت فنی.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com