امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی کارخانه‌ی صنعتی پیروزی در 210 صفحه


فهرست مطالب
عنوان       صفحه
مقدمه 1
فصل اول: سیستم 14
-     سیستم. 14
-     ویژگی های سیستم.. 14
-     محیط سیستم... 15
-     انواع سیستم. 15
-     شمای سیستم.. 16
-     آرایش درونی سیستم 20
-     سیستم کارخانه پیروزی.. 21
فصل دوم: طرح ریزی و مدیریت کارخانه. 39
روش کلی برنامه ریزی وجایابی کارخانه 40
استقرار کارخانه ها و ساختمان های صنعتی... 42
2طراحی ساختمان و ساخت آن.. 47
- مسایل خدماتی کارکنان 56
- طرح ریزی شرایط کاری.. 63
- هزینه. 80
- انرژی 82
- انواع فرآیندهای تولیدی 83
- تعیین ظرفیت تولیدی. 87
- تجزیه و تحلیل رابطه ی فعالیت ها. 89
- شمای کارخانه ی پیروزی. 90
فصل سوم: مواد و محصولات 92
3موجودی... 92
دوره (سیکل) محصول. 100
3برگشت مجدد در طراحی فرآیند تولیدی 106
3-4- مواد و فرآیندها  3-5- طبقه بندی کردن مواد 111
3-5- طبقه بندی کردن مواد 120
فصل چهارم: خرید 126
4-1-خرید 126
4-2- انواع قیمت و حمل کالای خریداری شده 134
4مز ایده و مناقصه... 135
4-4- مدیر تدارکات.. 138
فصل پنجم: انبار 140
5انبار 141
5-2- سازمان انبار.. 142
5روش های انبار کردن 143
5-4- انبار کردن محصولات 147
5-5- انبار تعمیرات و مواد اولیه. 154
5-6- وظایف انباردار 156
5-7- منابع ورود کالا به انبار.. 157
5-8- معرفی برخی فرم ها 158
فصل ششم: ایمنی 169
6ایمنی 169
6-2- حوادث 172
6ایمنی برق 175
6-4- حریق 180
7-4- انواع سم. 182
فصل هفتم: نظام های کاری. 185
7سیستم های نوبت کاری. 185
7-2- جمعیت انسانی 186
7استراحت. 187
7-4- کار یکنواخت... 189
فصل هشتم: بسته بندی، بازرسی، حمل و نقل 193
8بسته بندی 193
8-2- بازرسی.. 195
8اساس آنالیز سیستماتیک حمل و نقل 197
خلاصه 207
فهرست منابع و مأخذ 210
مقدمه:
در دنیای امروز مسأله تولیدات و خدمات مسأله عمده‌ای است که هیچ جامعه‌ای خود را بر کنار از آن نمی‌بیند. جوامع مختلف هر کدام با مسأله‌ی ارایه‌ی خدمات و تولیدات برای بقای خود در گیرند و تلاش آن‌ها بر آن است که با توجه به شرایط و امکانات موجود، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند. خدمات اداری و بانکی، خدمات رفاهی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی، تولید مواد غذایی، تولید محصولات کشاورزی جزیی از سیاهه‌ی بی‌انتهای خدمات و تولیدات در جوامع امروزی است. بدین ترتیب به سادگی می‌توان دریافت که مدیریت برای ارایه‌ی این خدمات و تولیدات از ضرورت‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.
«مدیریت عملیات»‌ مدیریت ارایه خدمات و تولیدات است و هدف آن هماهنگ کردن کوشش‌ها و تلاش‌ها و به کارگیری منابع و امکانات برای ارایه و حصول خدمات و تولیدات به بهترین وجه ممکن می‌باشد. کوشش در این است که از منابع موجود نهایت استفاده‌ی مطلوب به عمل آید و از اتلاف و اسراف منابع و امکانات پرهیز شود.
«مدیریت عملیات» عنوان کلی است که هم مدیر تولید  در یک مؤسسه تولید و هم مدیر خدماتی در یک سازمان خدماتی را در بر می‌گیرد، چه هر دوی این مدیران «عملیاتی» را برای وصول به هدف سازمان‌هایشان که ارایه‌ی تولیدات و خدمات است، انجام می‌دهند و هر دو صرف نظر از نوع خدمات یا محصولشان «مدیر عملیاتی» می‌باشند. «کوستاس اِن در ویتسیوتیس» تفاوت بین ارایه خدمات و محصول را براساس چندین نکته بیان کرده است. از جمله اینکه، ارایه‌ی خدمات می‌تواند برای برآورد نیازهای بشر و به منظور دستیابی به مقاصد بخصوصی مثل بهداشت، محافظت و... صورت گیرد؛ لذا ارایه‌ی آن‌ها یا برای حفظ شرایط مناسب زندگی (تعمیرات، نگهداری، بهداشت و...) است و یا برای فراهم کردن سایر نیازهای جامعه‌ی بشری مثل تفریحات، مساجد، حمل و نقل شهری و مانند آن می‌تواند باشد.
ایشان درباره‌ی تفاوت‌های خدمات و محصولات به نکات زیر هم اشاره کرده است:
1 خدمات معمولاً باید در ارتباط با مردم و استفاده‌کنندگان آن‌ها باشد. این خدمات به طور کلی در هنگام ارایه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند بهداشت، بیمارستان‌ها، حمل و نقل...
2 نحوه‌ی توزیع و ارایه خدمات، دارای مشکلات و مسایل خاصی است از جمله اینکه قابل ذخیره نیستند و اگر در هنگام ارایه، استفاده نشود از بین می‌روند، مانند تخت‌های خالی بیمارستان‌ها، صندلی‌های خالی قطارها و...
3 خدمات به سختی قابل استاندارد کردن هستند، بنابراین گذاشتن معیارهای مشخص و معین برای آن‌ها مشکل است. مثلاً ممکن است روش خدمت‌دهی دو بیمارستان یا نحوه ویزیت دو پزشک که درجه‌ی تخصصی یکسانی دارند متفاوت باشد. البته می‌توان در این زمینه با ارایه‌ی استانداردهای خاص تا اندازه‌ای ضوابطی را اعمال کرد.
4 خدمات هم مانند محصولات، با تغییر در مقدار تقاضا تغییر می‌کند. این تغییرات می‌تواند فصلی، ماهانه و یا حتی ساعتی باشد.
5 عامل زمان می‌تواند در نحوه‌ی ارایه‌ی خدمات مؤثر باشد، زیرا نیازهای بشر به بهداشت، محیط زیست، خدمات سریع‌تر و چیزهای دیگر همواره در افزایش و تغییر است. به طور کلی اکثر سیستم‌های عملیاتی، ترکیبی از محصول و خدمات را ارایه می‌کند و تحقیقات و بررسی‌های لازم را چنان پی می‌گیرند که بتوانند به همراه محصول، یک سیستم خدماتی مناسب و درخور، برای رضایت مشتری فراهم آورند.
سیر تحولات مدیریت:
اگرچه رشته‌ای به نام مدیریت در میان سایر رشته‌های علمی، رشته‌های جدید به شمار می‌آید اما با نگاهی به تاریخ و زندگی ملل و اقوام مختلف می‌توان دریافت که مدیریت پدیده‌ی جدیدی نیست و از دوران کهن وجود داشته است. ابنیه و آثار باستانی در هر گوشه‌ی این جهان پهناور نشانگر کوشش‌ها و تلاش‌های هماهنگی است که بدون وجود مدیران و سرپرستان قابل و کارآزموده، احداث آن‌ها میسر نبوده است. قشون‌های منظم، سازمان دولت‌های بزرگ باستانی، لشگرکشی‌ها و کشورگشایی‌ها و کشورداری‌ها همه و همه مظاهر و نمودهای مدیریت در سطح گسترده‌ای در گذشته می‌باشند.
مدیریت علمی:
زمینه‌ی پیدایش مدیریت به عنوان رشته‌ای در میان سایر رشته‌های علمی از اواخر قرن 18 می‌باشد. با نظریه‌ی تقسیم کار آدام اسمیت (Adam Smith) که بر تخصصی شدن مشاغل تأکید داشت، کار نظریه‌پردازی در مدیریت آغاز شد و در اوایل قرن 20 فردریک تیلور (Fredrick Taylor) با استفاده از نظریه اسمیت و ادعای یافتن روش‌های علمی برای انجام کار، مکتب مدیریت علمی را که اولین مکتب مدیریت می‌باشد پایه‌گذاری کرد، در مدیریت علمی تأکید بر آن بود که با استفاده از روش‌های علمی در مدیریت می‌توان بازدهی اقتصادی منابع سازمان را به حداکثر ممکن افزایش داد. در این مکتب سازمان به صورت سیستم بسته‌ای در نظر گرفته شده بود و انسان‌ها با انگیزه‌های مادی به کار تشویق می‌شدند. بازدهی اقتصادی، توجه به شرایط فیزیکی محیط کار، تجزیه و تحلیل وظایف، به کارگیری روش‌های انجام کار و ایجاد استاندارد برای انجام وظایف از خصوصیات این مکتب مدیریت است. در مدیریت علمی کارآیی (Efficiency) مسأله اساسی هر سازمانی است و آن را از تقسیم ستاده‌ها به داده‌ها می‌توان به دست آورد. در اغلب سازمان‌ها ستاده‌ها به صورت خدمت یا کالای خاصی می‌باشند و داده‌ها غالباً عبارت از زمین، سرمایه، نیروی انسانی و مواد هستند.
راندمان یا کارایی
در مدیریت علمی به مسأله برنامه‌ریزی توجه فراوان شده است و وظایف اساسی مدیر برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت عنوان گردیده است.
سه بعد مدیریت علمی کارخانه که در اغلب برنامه‌ریزی‌های تسهیلات تولیدی و به صورت‌های زیر می‌باشد:
1 مدیریت و طرح‌ریزی تسهیلات
2 مدیریت و پایایی تسهیلات
3 مدیریت و طرح‌ریزی عملیات
مشخص است که هر یک از ابعاد مذکور با یکدیگر تداخل‌هایی عمیق دارند که طرح یکی از آن‌ها بدون دیگری مقدور نخواهد بود. به عنوان مثال در جایی که تعادل خط تولید و بعد مدیریت عملیات مطرح می‌شود، طرح آن بدون در نظر گرفتن مدیریت و طرح‌ریزی تسهیلات که شامل طراحی استقرارها، کارگاه‌ها و سیستم حمل و نقل است امکان‌پذیر نبوده، هم‌چنین طرح هر یک از دو موضوع اخیر بدون در نظر گرفتن یک جایابی آرمانی در کارخانه (مدیریت و جایابی تسهیلات) که دسترسی به عوامل بیرونی مثل خدمات، مشتری و تسهیلات دیگر را در بر می‌گیرد بی‌فایده است و عملاً سودآوری را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

روابط انسانی مکتب رفتاری سازمان:
مکتب رفتاری سازمان که بیشتر به روابط انسانی شهرت دارد با تحقیقاتی آغاز شد که پژوهشگران ضمن آن متوجه شدند کارکنان تحت آزمایش برخلاف نظرات ابراز شده در مکتب مدیریت علمی تنها به شرایط فیزیکی محیط کار حساس نبوده بلکه نسبت به شرایط روانی و روحی کار نیز واکنش نشان می‌دهند. کارگری که احساس می‌کند در محیط کار دارای ارزش و احترام است، نسبت به وی صمیمیت و محبت ابراز می‌شود و برای او ارزش قائل هستند، با علاقه بیشتری کار می‌کند و بازدهی بالاتری دارد. بدین ترتیب مکتب روابط انسانی نظریه انسان ماشینی سازمان را که در مدیریت علمی مطرح شده بود مورد تردید قرار داد و نیازهای غیر مادی انسان را مؤثر در کارآیی دانست.
گاهی این شبهه پیش می‌آید که در مدیریت عملیات، موازین مدیریت علمی اساس کار است و اصول مکتب روابط انسانی در این رشته از مدیریت جایی ندارد، در حالی که مدیریت عملیات از مسایل انسانی جدا نیست و بدون توجه به چگونگی رفتارهای آدمی در سازمان، نمی‌تواند نتایج سازنده‌ای را عاید سازمان کند. گرچه مدیریت عملیات با توجه به ابعاد فنی و تکنیکی مطرح شده است اما باید در نظر داشت که ابعاد روانی و انسانی در مدیریت نقش عمده‌ای داشته و همواره باید در مد نظر قرار داشته باشند.
1 سیستم
سیستم مجموعه‌ای از اجزا و روابط میان آن‌ها که توسط ویژگی‌های معین به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند و این اجزاء با محیط‌شان در تبادل می‌باشند و یک کل را تشکیل می‌دهند. سیستم دارای مرزبندی مشخصی می‌باشد که آن را از سایر سیستم‌ها قابل تمیز می‌سازد و در همان حال هر سیستمی جزیی از یک سیستم بزرگ‌تر به شمار می‌آید و با آن در ارتباط است. مجموعه اجزا هر سیستم با هم در ارتباط و تعامل بوده و ترکیب اجزاء در قالب سیستم متفاوت با مجموع ساده‌ی اجزاء آن می‌باشد سیستم برای بقای خود با محیط‌اش در ارتباط است و ضمن تأثیرپذیری از آن بر آن تأثیر می‌گذارد. هر سیستم شامل یک سری خرده سیستم یا sub.s می‌باشد که به آن جعبه سیاه هم می‌گویند.
1 2 ویژگی‌های سیستم
خواص، اجزا، عناصر و روابط درون هر سیستم را ویژگی‌های آن سیستم گویند. ویژگی‌های یک سیستم را به دو نوع کلی تقسیم می‌کنند:
1 2 1 توصیفی: ویژگی‌هایی هستند که یک موجودیت را آن گونه که هست توصیف می‌کند.
1 2 2 همراه: ویژگی‌هایی هستند که مطرح شدن یا نشدن آن‌ها برای توصیف جنبه‌های مورد نظر از یک موجودیت تفاوتی نداشته باشد.
1 3 محیط سیستم
محیط هر سیستم شامل آن چیزهایی است که خارج از کنترل کامل سیستم می‌باشد ولی به گونه‌ی بر عملکرد آن تأثیر بگذارد.
1 4 انواع سیستم‌ها
1 4 1 سیستم بسته: سیستمی است که عملیات خودش را به طور خودکار از طریق ابزار واکنش نسبت به اطلاعات تولید شده توسط خود کنترل یا تعدیل می‌کند یا به عبارتی دارای یک نیروی خودکنترلی است.
1 4 2 سیستم باز: سیستمی است که با محیط اطراف خود تبادل انرژی، ماده، اطلاعات دارد.
این کارخانه نوعی سیستم باز می‌باشد که در واقع با محیط اطرافش در تبادل است، اما سیستم باز دارای یک سری ویژگی‌ها می‌باشد که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم:
الف/ آگاهی نسبت به محیط: هر سیستم مرزی دارد که آن را از محیط اطرافش مجزا می‌کند. مرزها شروع و پایان هر سیستم یا خرده سیستم را مشخص می‌کند، مرز یک سیستم ممکن است ماهیت فیزیکی یا غیر فیزیکی داشته باشد.
ب/ موازنه‌ی میان فعالیت‌های انطباقی و نگه‌دارنده: سیستم‌های باز همواره میان این دو دسته از فعالیت‌ها که اغلب با هم تضاد دارند موازنه ایجاد می‌کند. در نتیجه‌ی این فعالیت‌ها تغییرات سریعی که ممکن است سیستم را از حالت تعادل خارج کند ممانعت می‌شود.
ج/ حرکت به سوی رشد و توسعه: سیستم برای جلوگیری از بی‌نظمی در ورود انرژی به خود حتی‌المقدور تعادل و تبادل انرژی را حفظ کرده و حالتی از ثبات نسبی را ایجاد می‌کند.
د/ هم‌پایانی: مفهومش این است که برای انجام هر کار شیوه‌های گوناگونی وجود دارد، به بیان دقیق‌تر هر سیستم می‌تواند از طرق گوناگون و وضعیت‌های متفاوت به هدف نهایی خود برسد.
ه‍./ آنتروپی منفی: در حالت کلی آنتروپی کهولت و بی‌نظمی در یک سیستم می‌باشد. سیستم‌های باز با خاصیت داشتن آنتروپی منفی می‌توانند خود را ترمیم کرده و با حفظ ساختار خود زنده بمانند، حتی با وارد کردن انرژی اضافی رشد کنند.
و/ تبعیت از یک الگوی دایره‌ای یا تناوبی: سیستم‌های باز با دوره‌های متناوبی از حوادث سر و کار دارند به این ترتیب که بازداده‌های سیستم، تغییرکننده‌های داده‌های جدیدی هستند که تکرار دوره تناوب ممکن است.
خ/ بازخورد: سیستم‌های باز به طور مستمر اطلاعاتی را از محیط دریافت می‌کنند. وجود این اطلاعات به تنظیم روابط سیستم با محیط کمک کرده و امکان انجام اقدام اصلاح را فراهم می‌کند. بازخورد به دو نوع تقسیم می‌شود:
1. خ سیستم بازخورد مثبت (positive Feedback): سیستمی است که فرآیندهای رشد را ایجاد و تقویت می‌کند. در این نوع سیستم‌ها عملکرد نتیجه‌ای را به همراه خواهد داشت که بتواند مولد عملکرد بیشتری برای آینده باشد.
2. خ سیستم بازخورد منفی (Negative Feedback): سیستمی است که نسبت به عدم تحقق هدف واکنش نشان می‌دهد.
1 5 شمای سیستم
شمای سیستم به صورت زیر می‌باشد:

در این شمای سیستم از یک سری از پارامترها استفاده شده است که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:
1)  در واقع همان input یا ورودی‌ها یا مواد اولیه می‌باشند.
1)  در واقع همان output یا خروجی‌ها یا ستاده‌ها می‌باشند.
3) Feedback: همان بازخورد می‌باشد. در جریان تولید یا تدارک خدمات لازم است که نتایج حاصله با آنچه در ابتدا مورد نظر بوده است مقایسه شود و در صورتی که اصلاحاتی ضرورت داشته باشد انجام پذیرد. این جریان که بازخورد یا برگشت اطلاعات نامیده می‌شود، از اساسی‌ترین تدابیر برای ارتباط سیستم با محیط‌اش می‌باشد و بقای سیستم تا حدود زیادی در گروی کارآمد بودن این مکانیسم اطلاعاتی است.
4) process: همان پردازش و یا عملیات می‌باشد. تغییرات و رویدادهای غیر قابل پیش‌بینی نیز به «عملیات» و جریان تولید و تدارک خدمات تأثیر می‌گذارند و مدیر عملیاتی باید برای واکنش در مقابل چنین وقایعی نیز آمادگی داشته باشد، مثلاً کمبود ناگهانی مواد اولیه، خرابی غیر مترقبه دستگاه‌ها و کمبود نیروی انسانی پیش‌بینی نشده از عواملی است که بر سازمان و سیستم عملیاتی اثر می‌گذارد و در صورتی که واکنش درستی در مقابل آن‌ها نشان داده نشود مشکلات اساسی ایجاد می‌شود.
به طور کلی «عملیات» در سازمان به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که برای تولید کالا یا تدارک خدمات انجام می‌پذیرد و از این رو تمامی سازمان‌ها را اعم از خدماتی یا تولیدی می‌توان براساس الگوی سیستمی مورد بررسی و مطالعه قرار داد و عملیات آن‌ها را در قالب سیستم تجزیه و تحلیل کرد.
1 6 آرایش درونی سیستم
برای سیستم‌ها عمدتاً سه نوع آرایش وجود دارد:
1 6 1 آرایش ساده: در سیستم‌هایی که از آرایش ساده استفاده می‌کنند تعادل ایجاد شده در سیستم صرفاً به اندازه سیستم، محیط آن و نیروهای نسبی آن بستگی دارد.
1 6 2 آرایش خودتنظیمی
1 6 3 آرایش یادگیرنده
کارخانه پیروزی از لحاظ آرایش درونی از نوع آرایش ساده می‌باشد.
1 7 سیستم کارخانه پیروزی
حال به توصیف سیستم کارخانه صنعتی پیروزی می‌پردازیم و کلیه قسمت‌های مختلف یک سیستم را (input/ output/...) توضیح می‌دهیم:
مواد اولیه:
مواد اولیه مورد نیاز برای این کارخانه چدن، پیچ، رنگ، دستگاه‌های فزر و تراش و... می‌باشد. بر روی این مواد اولیه یا به عبارتی inputها عملیاتی انجام می‌گیرد (در ذیل به شرح کامل آن می‌پردازیم) و ستاده‌هایی که همان یاتاقان‌های مختلف می‌باشند حاصل می‌شود که انواع این یاتاقان‌ها و کاربردهایشان در انتها توضیح می‌دهیم.

1 7 2 عملیات گوناگون در کارخانه پیروزی:
در گذشته توضیح دادیم، عملیات در سازمان به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که برای تولید کالا و یا تدارک خدمات انجام می‌گیرد، این عملیات در این کارخانه از چند مرحله تشکیل شده است:
    ساختن قالب
    ساختن حروف و اعداد روی قالب‌ها
    ذوب کردن چدن (ریخته‌گری) و عملیات پرداختکاری
    فرزکاری
    کف‌تراشی
    سوراخ‌کاری
    تراشکاری
    سنگ‌کاری
    بتونه‌کاری
10.رنگ زدن
11.بسته‌بندی
حال هر یک از این مراحل را به صورت مجزا توضیح می‌دهیم:
ساختن قالب:
ابتدا قالب‌ها را طبق کاتالوگ و مدل‌های مختلف یاتاقان
 (FAG-SKF-SNV-SNH-SN) در قالب‌سازی می‌تراشند، این قالب‌های ساخته شده ابتدا به فرم چوبی می‌باشند، وقتی روی چوب قالب‌ها تراشیده و ساخته شدند، روی آلومینیم می‌روند و از حالت چوبی به حالت آلومینیمی تبدیل می‌شوند.
علت اینکه قالب‌ها به صورت آلومینیمی است و چوبی نمی‌باشد این است که چون چدن خیلی داغ می‌باشد بعد از 3 4 مرتبه که این ماده‌ی داغ را داخل قالب چوبی می‌ریزند، می‌شکند و این یک نوع هزینه‌ی اضافی برای کارخانه محسوب می‌شود.
ساختن حروف و اعداد روی قالب‌ها:
حروف و اعدادی که روی یاتاقان‌ها نصب می‌شوند شابلون‌هایی هستند که با دستگاه فرز زاویه می‌دهند و این حروف و اعداد را بتونه می‌زنند و در می‌آورند، این شابلون‌ها را با چسب به قالب چوبی نصب می‌کنند، وقتی این حروف و اعداد به قالب چوبی نصب شدند، روی آلومینیم می‌روند و از حالت چوبی خارج شده و به حالت آلومینیمی تبدیل می‌شوند، در واقع به صورت قالب دائمی تبدیل می‌شوند و برای تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.
باید دقت شود قالب‌های چوبی قبل از آنکه به صورت آلومینیمی تبدیل شوند، شابلون‌ها با چسب بر روی آن قالب‌ها نصب می‌شوند.
ذوب کردن چدن (ریخته‌گری) و عملیات پرداخت‌کاری:
چدن را با آهن قراضه در دمای  ذوب می‌کنند، چدن ذوب شده را در قالب‌های ساخته شده می‌ریزند، مدت 24 ساعت می‌گذارند این چدن ذوب شده در قالب‌های ساخته شده فرم بگیرد و بعد از مدت 24 ساعت، خاک‌ها را از روی آن پاک می‌کنند و در دستگاه سمپلاست قرار می‌دهند و عمل پرداختکاری را انجام می‌دهند.
فرزکاری:
قطعاتی که از ریخته‌گری آورده می‌شوند بر روی دستگاه فرز قرار می‌دهند و عمل کف‌تراشی صورت می‌گیرد.
کف‌تراشی:
در این مرحله ارتفاع پایه را در می‌آورند و بعد عمق پایه را نگاه می‌کنند و عمل کف‌تراشی را انجام می‌دهند و 2 میل برای جای تراش نگاه می‌دارند.
در این مرحله فرد خودش کار نمی‌کند، بلکه الماس‌های نصب شده روی دستگاه این عمل را انجام می‌دهند و عمق آن 6 میل می‌باشد.
برای کف‌تراشی 10 یا 12 یا 14 الماس بر روی کف‌تراش بسته می‌شود و عمل کف‌تراشی را انجام می‌دهند و در این مرحله باید دقت کنیم که اگر الماس‌ها بیش از اندازه شل شوند، می‌شکنند و الماس‌های شکسته شده جزء ضایعات محسوب می‌شود و یک هزینه‌ی سربار برای کارخانه محسوب می‌شود.
الماس را با سنگ الماس یا سنگ دیواری تیز می کنند؛ توجه شود که سنگ دیواری قلمی است و بر روی آهن کار می‌کند؛ و جالب است بدانیم الماس را با جوش برنج، جوش می‌دهند.
سوراخ کاری:
در این مرحله ابتدا برای در پایه جای پیم می‌گذارند که باید فیت (fit) باشد ولق نخورد، در واقع باید مطابق با استاندارد باشد.
در حالت کلی 4 نوع پیم داریم: 4 6 8 10
که خود این پیم‌ها هر کدام دو حالت دارند یعنی پیم 4 به دو صورت cm1 و cm5/1 می‌باشد. (پیم 6 به دو صورت cm1 و cm5/1 و پیم 8 به دو صورت cm2 و cm3 می‌باشد) پیم 10 در این کارخانه کاربرد زیادی ندارد.
سوراخ کاری در پایه:
در این مرحله یک مقدار استانداردی بر روی در، جای خلاصی می‌گذارند تا پیچ راحت بسته شود. برای مثال جنسی که باید پیچ m18 به آن بسته شود، در سوراخ‌کاری با دلر به اندازه‌ی m5/18 آن را سوراخ می‌کند و در واقع m5/0 جای خلاصی می‌گذارند تا پیچ راحت بسته شود و در واقع این m5/0 برای قل آویز کردن می‌باشد.
قل‌آویز کردن: وقتی قطعه‌ها را با دلر سوراخ می‌کنند، آن‌ها را قل‌آویز می‌کنند، در واقع شیارهایی در آن سوراخ‌ها ایجاد می‌کنند تا پیچ‌ها در آن پیچیده شوند و حرکت کنند. در حالت کلی 3 نوع قل‌آویز داریم:
یاتاقان خانگی (ریلی):
این یاتاقان دارای دو قالپاق می‌باشد یکی در و دیگری هم خود یاتاقان است. این یاتاقان 4 پیچ می‌خورد که این پیچ‌ها در سایزهای مختلف می‌باشند (مثلاً 8 10 12 16 18...)
روی در یاتاقان (قالپاق) و زیر پایه، محفظه‌ی گریس‌خور برای روغن‌کاری قرار داده شده است. قبلاً هم گفتیم گریس برای روانکاری و نرم کردن داخل یاتاقان می‌باشد و اگر یاتاقان روغن‌کاری نشود، بلبرینگ می‌ترکد.
این قطعه بر روی زمین ثابت می‌شود. در پشت آن یک سوراخ وجود دارد، وقتی دستگاه کار می‌کند اگر روغن،... در داخل آن بود از آن سوراخ بیرون می‌آید و باعث می‌شود قطعه داغ نشود.
کاربرد یاتاقان خانگی (ریلی):
این یاتاقان در آسانسورها، قطارها و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یاتاقان چهارگوش:
این یاتاقان دارای چهار سوراخ در چهارگوشه و در مرکز می‌باشد و اصلاً نباید جای این پیچ‌ها تکان بخورد و یا به عبارتی جابجا شود. جای خلاصی این یاتاقان m1 می‌باشد. این نوع یاتاقان نیز مانند بقیه یاتاقان‌ها دارای محفظه‌ای برای گریس می‌باشد. دارای یک قالپاق (در) می‌باشد و در حالت کلی دو نوع قالپاق داریم:
1. باز: در داخل آن نمد قرار می گیرد.
2. بسته
کاربرد یاتاقان چهارگوش:
دو حالت دارد: هم به دیوار و هم به زمین نصب می‌شود و معمولاً در جاهایی استفاده می‌شود که یک نمد در داخل آن قرار می‌گیرد.
یاتاقان سه گوش:
این یاتاقان دارای سه گوشه می‌باشد و به عبارتی مثلثی شکل است. سه پیچ در سه گوشه‌ی آن قرار دارد.
یاتاقان روغنی:
این یاتاقان دارای 4 پیچ می‌باشد، سطح داخلی آن صاف است و نیازی نیست برای آن جای بلبرینگ درآورده شود. این یاتاقان سه عدد قالپاق می‌خورد و هر قالپاق نیاز به 8 پیچ دارد. روی پایه 2 عدد محفظه برای گریس خوردن و 1 عدد جای قلاب قرار دارد.
یاتاقان کونیک (یک طرف تنگ و یک طرف گشاد):
این قطعه باید حالت زاویه داشته باشد. اندازه‌ی آن باید با اندازه‌ی اصلی مطابقت داشته باشد و نباید کم و زیاد شود چون در این صورت جز ضایعات محسوب می‌شود.
پی (دینام):
این یاتاقان 2 عدد پیچ می‌خورد و نیاز به کف‌تراشی دارد. دو تا جای نمد برای آن تراشیده و در نظر گرفته می‌شود. این قالپاق نیاز به قل‌آویز کردن ندارد. روی پای آن محفظه‌ای برای گریس خوردن در نظر گرفته می‌شود. این نوع یاتاقان هم دو نوع قالپاق دارد:
1. باز
2. بسته
کاربرد پی (دینام):
این یاتاقان هم رو سقف و هم روی زمین کار گذاشته می‌شود و در ژنراتورها،‌ تولید برق و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
«همه یاتاقان‌ها نیاز به کف‌تراشی دارند.»
1 7 4 بازخورد:
قبلاً در مورد بازخورد توضیحات لازم ارایه شده است. مواد اولیه در جریان پردازش ممکن است ستاده‌هایی را تولید کند که با قطعه‌ی استانداردشده مطابقت نداشته باشد  مثلاً ممکن است بلبرینگ تولید شده به جای آن که فیت و اندازه باشد، گشاد و یا تنگ باشد. در این صورت بازخورد انجام شده روی قطعات بدین صورت می‌باشد که اگر بلبرینگ تنگ باشد مقدار m1/0 از آن برمی‌دارند و اگر بلبرینگ گشاد باشد از آن مویی می‌گیرند. در غیر این دو حالت، آن قطعه جزء ضایعات محسوب می‌شود.

1 8 محیط اطراف کارخانه پیروزی
این کارخانه با شرکت‌های ارج، پیروزی، ایران‌خودرو، ارتش،... در ارتباط می‌باشد.


خرید و دانلود - 9,900 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com