امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی صنایع اتومبیل واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U)در 50 صفحه


فهرست مطالب
فصل اول: معرفی واحد کنترل هشدار دهنده با A.C.U
واحد کنترل هشدار دهنده.. 1
آژیر با باتری پشتیبان 1
واحد کنترل قفل مرکزی 1
قفل خودکار 1
یابنده خودرو 2
یابنده خودرو 2
ورودیها. 2
خروجیها 2

فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار دهنده
مد یا حالت امنیتی خودرو. 4
منوها با فهرست عناوین جهت راحتی راننده... 4
اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی... 4

فصل سوم: شرح منوها و فهرستهای موجود در ACU. 5
فصل چهارم: جعبه فیوزهای موجود در خودرو سمند.. 8
فصل پنجم: دسته سیم های موجود در خودرو سمند.. 12
فصل ششم: رنگ ها و کدهای استاندارد در خودرو سمند... 13
فصل هفتم: قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU – کولر- قفل مرکزی و محل نصب آنها    23
فصل هشتم: تست برخی از قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی       27
فصل نهم: شرح عملکرد مدار الکتریکی ACU. 33
فصل دهم: نحوه عیب یابی برخی از عیوب مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی 37
متن لاتین.42
 ترجمه متن لاتین.44

فصل اول: معرفی واحد کنترل هشدار دهنده یا A.C.U
- واحد کنترل هشدار دهنده یا ACU:
محل نصب این واحد در قسمت وسط جلو داشبورد (کنسول) می باشد و از طریق دو کانکتور 12 و 16 پینی سیاه رنگ به دو دسته خودرو متصل می گردد. یک صفحه نمایش و یک صفحه کلید برای برقراری ارتباط بین کاربر (راننده) و واحد کنترل هشدار دهنده (ACU) در این واحد در نظر گرفته شده است.
- آژیر با باتری پشتیبان:
 محل قرارگیری آژیر در اتاق موتور و برروی گلگیر سمت راست می باشد که توسط یک کانکتور 4 پایه سیاه رنگ به دسته سیم خودرو متصل گردیده است. وظیفه آژیر مربوطه اعلام وضعیت های مختلف واحد کنترل هشدار دهنده مانند ورورد به مد یا حالت دزدگیر- خروج از مد دزدگیر- بوق فراموشی و... است. که این امر به وسیله تولید بوقهای متفاوت می باشد. مثلاً در هنگام اعلام خطر سرقت با آژیر کشیدن ممتد- صاحب خودرو را مطلع می سازد.
1واحد کنترل فقل یا CLCU:
این قسمت که جعبه هماهنگ کننده یا فرستنده رادیویی نیز خوانده می شود در زیر قاب فرمان نصب شده و عمل باز و بستن درهای خودرو را به عهده دارد. این حالت توسط دریافت سیگنالهای باز و بستن رادیویی- که از طرف فرستنده موجود بر روی ریموت کنترل (کنترل از راه دور) یا سوئیچ دستی خودرو که دارای کلید on و off است منتشر می شود. کلید on برای بستن درها و وارد شدن به مد دزدگیر و کلید off برای خروج از مد دزدگیر و باز نمودن درها در نظر گرفته شده است این قسمت دارای یک حالت قفل اتوماتیک نیز می باشد به اینصورت که اگر پس از گذشت 9 ثانیه از زمان باز شدن درها توسط ریموت کنترل هیچ کدام از درها باز نشوند دزدگیر دوباره فعال می شود.
در واحد کنترل قفل مرکزی مواردی به شرح زیر موجود می باشند که عبارتند از:
قفل اتوماتیک یا AUTOLOCK:
هنگامی که سیستم در مد امنیتی و حفاظتی قرار دارد اگر کلید OFF را بر روی سوئیچ دستی خودرو بفشاریم و درها باز نشود پس از 9 ثانیه درها به طور اتوماتیک قفل شده و مجدداً وارد مد امنیتی و حفاظتی خواهد شد در صورتی که قبل از اتمام 9 ثانیه از باز شدن قفل ها هر کدام از درها- در صندوق عقب با در موتور باز شوند عمل AUTOLOCK انجام نخواهد شد.
- یابنده خودرو یا CARFINDER:
این عملکرد به منظور یافتن خودرو- پیش از باز کردن آن در نظر گرفته شده است. اگر در هنگام فعال بودن سیستم امنیتی و حفاظتی کلید ON را روی سویئچ دستی خودرو بفشاریم و خودرو در بردموثر فرستنده رادیویی قرار داشته باشد فلاشرها و تک بوق آژیر به منظور مشخص کردن موقعیت خودرو و تأکید بر فعال بودن مد امنیتی  و حفاظت مشاهده و شنیده خواهد شد.
- ورودیها یا INPUTS:
در این سیستم- سنسورها و کلیدهای لادری و... به عنوان ورودیها اطلاعات مربوطه را به صورت آنالوگ به واحد کنترل هشدار دهنده ارسال می کنند که این سیگنالها پس از دریافت توسط مبدلها آنالوگ به دیجتال یا A/D، به سیگنالهای دیجیتالی (مجموعه ای از 0 و 1) جهت تجزیه و تحلیل تبدیل می شوند. مانند میکرو سوئیچ ترمز دستی- کلید لادری صندوق عقب- در موتور و.
- خروجیها یا OUTPUTS:
در این سیستم- آژیر- صفحه نمایش واحد کنترل هشدار دهنده و... به عنوان خروجیهای ACU مورد پردازش قرار گرفت پیغامی متناسب با حالت مذکور به صورت سمعی و بصری بر روی صفحه نمایش یا به صورت بوق آلارم ظاهر می شود.
نمائی از برد الکتریکی واحد کنترل هشدار دهنده
فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار یا ACU
به طور کلی ACU دارای سه وظیفه می باشد که عبارتند از:
1-  مد یا حالت امنیتی خودرو
2-  منوها یا فهرست عناوینی که جهت راحتی راننده در نظر گرفته شده است.
3-  اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی
مد یا حالت امنیتی خودرو:
هنگام فشردن دکمه on برروی سوئیچ کنترل از راه دور خودرو واحد کنترل هشدار دهنده وارد مد امنیتی می گردد. بهتر است این امر پس از ترک خودرو و بستن کامل درهای خودرو- در صندوق عقب و در موتور صورت گیرد. در صورت باز بودن یا بستن ناقص درهای خودرو یا معیوب بودن یکی از کلیدهای لادری- پس از خروج از این حالت ابتدا کلید on و سپس کلید off بر روی ریموت کنترل فشرده شود. سپس به رفع نقص اقدام گردد.
از دیگر عوامل خطا هنگام قرار گرفتن در مد امنیتی- وارد شدن ضربه به خودرو می باشد. این امر توسط سنسور ضربه که حساسیت آن در یکی از منوها قابل تنظیم است سنجیده می شود.
منوها با فهرست عناوینی که جهت راحتی راننده در نظر گرفته شده است:
در صورت غیر فعال بودن سیستم امنیتی خودرو در ACU ده فهرست تعبیه شده است که راننده جهت اطلاع از وضعیت خودرو خود در هر لحظه می توانند با تنظیم آنها وضعیت خودرو را چک کند. که عبارتند از:
 ´ تنظیم دما
´ نمایش مسافت
´ ضبط و پخش پیام
´ ماشین حساب
´ روغن و فیلتر
´ تنظیمات رمز
´ تنظیم ساعت
´ تنظیم تاریخ
´ شوک سنسور یا سنسور ضربه
´ کنتراست یا شفافیت صفحه نمایش
2اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی:
در این قسمت خطاهایی که در هنگام روشن بودن خودرو ممکن است پیش آید توسط واحد کنترل هشدار دهنده اعلام می گردد. برخی از این خطاهای ممکن عبارتند از: بالا بودن هر کدام از درهای خودرو- تمام شدن لنت ترمز- اتمام روغن ترمز- کاهش فشار روغن- عیب در سیستم شارژ و... به طوری که هر کدام از موارد فوق که اتفاق افتد به صورت سمعی و بصری توسط صفحه نمایش دیجیتالی و آژیر که خروجیها می باشند اعلام می گردد.
کمی بالاتر یا پایئن تر می باشند که این همان تلرانس یا خطایی است که در تولید کارخانه ممکن است بوجود آید.
فیوز را با حرف (FUSE)F نشان داده در جدول زیر انواع فیوزها همراه با حداکثر جریان نامی برحسب آمپر و کاربرد آن موجود می باشد.
شنت نیز یک جامپریا اتصال دهنده با جریانهای بالا می باشد که در واقع رابط بین چندین مدار در برابر جریانهای بالا است و این امکان را می دهد که در مواقع لازم مثل حمل و نقل خودرو و... ارتباط باتری با مدارها قطع شود.
سالم بودن فیوز را می توان به روش چشمی یا با اهمتر تست کرد.
رله:
رله یک سوئیچ کنترلی و حفاظتی می باشد که توسط جریانهای کم  می توان جریانهای زیاد را نیز کنترل کرد یک رله معمولاً دارای 5 پایه می باشد که پایه های 1و 2 آن را پایه های کنترل شونده توسط ولتاژ اعمالی و پایه های 3و4و5 آن را پایه های کنترل کننده می نامند. پایه های 3و4 یک رله در حالت قبل از ولتاژ اعمالی به پایه های 1و2 به یکدیگر متصل هستند. رله هایی که دارای چهارپایه می باشند در واقع پایه های 3و4 آنها را یکی فرض کرده اند.
یک رله تشکیل شده است از یک سیم پیچ کنتاکت فلزی به شکل زیر. هنگامی که ولتاژ 12 ولت به دو سر سیم پیچ رله متصل می گردد. در اثر عبور جریان سیم پیچ تبدیل به یک مغناطیس موقت شده و در اطراف آن یک میدان مغناطیسی ظاهر می شود و چون کنتاکت رله فلزی می باشد جذب میدان شده و از پایه 4 جدا شده و به پایه 5 می چسبد تا زمانی که ولتاژ اعمالی به دوسر سیم پیچ رله موجود است این حالت پایدار می ماند و با قطع ولتاژ دو سر بوبین رله چون سیم پیچ یک عنصر ذخیره کننده انرژی (جریان) می باشد در جهت عکس جریان زیادی را بر می گرداند. برای جلوگیری از این حالت یک عدد دیود به طور معکوس در سر مسیر آن قرار می گیرد تا از انرژی برگشتی جلوگیری کند حال برای تخلیه این انرژی زیاد یک عدد دیود دیگر نیز به طور موازی با آن قرار می گیرد. جریان برق دارای سه اثر شیمیایی- گرمایی- مغناطیسی می باشد که در رله دو اثر گرمایی و مغناطیسی یافت می شود.
جهت تست سالم بودن یک رله مداری مانند زیر برمی بندیم و از یک لامپ تست استفاده می کنیم.
فصل نهم: شرح عملکرد مدار الکتریکی ACU

9عملکرد مدار هشدار دهنده:
همانطور که می دانیم واحد هشدار دهنده خودرو سمند از طریق دو کانکتور 12و16 پینی مشکی رنگ به دسته سیم خودرو متصل می گردد. یعنی ACU دارای 28 پین می باشد ه بعضی از آنها ورودی واحد هشدار دهنده بوده و توسط سنسورها- کلیدهای لادری دریافت می شود و مابقی خروجیهای واحد هشدار دهنده بوده که توسط آژیر و صفحه نمایش دیجیتالی (به صورت سمعی و بصری) بیان می شود. که به شرح تک تک پایه های دو کانکتور واحد هشدار دهنده پرداخته و در نهایت قسمتهای مختلف مدار هشدار دهنده را بررسی می کنیم.
در هنگام خاموش بودن موتور (سوئیچ بسته) واحد کنترل هشدار دهنده از طریق پایه 1 سوکت 12 پایه مشکی رنگ و فیوز 17F برقی مستقیم (باتری) دریافت می کند و پایه 6 این سوکت دارای بدنه دائم می باشد. یعنی در حالت سوئیچ بسته تغذیه ACU توسط پایه های فوق انجام می گیرد. زیرا که در هنگام خودرو خاموش ACU باید هشیار باشد تا بتواند کلیه تغییرات امنیتی- حفاظتی و دیگر موارد از قبیل شارژ باتری پشتیبان- گذشت زمان و... را چک کند. همچنین در این حالت آژیر مربوطه از طریق پایه 1 سوکت 4 پایه خود برقی 12 ولت مستقیم و از طریق پایه 4 خود بدنه دائم جهت تغذیه دریافت می کند.
با باز کردن سوئیچ (مرحله دوم) پایه 9 سوکت 16 پایه مشکی رنگ یک ولتاژ 12 ولت دریافت کرده و در این حالت ACU متوجه باز بودن سوئیچ می شود. از این زمان به بعد هرگونه اشکال که در سیستم خودرو بوجود آید توسط ورودیها به ACU ارسال شده و ACU آنها را توسط خروجیها اعلام می کند.
پایه 13- در صورت باز بودن درهای خودرو یک بدنه از طریق کلیدهای لادری درهای خودرو به این پایه ارسال می شود.
پایه 14- در صورت بالا بودن دمای موتور یک بدنه توسط کنترل یونیت فن به این پایه ارسال می شود.
پایه 15- در صورت بالا بودن ترمز دستی یک بدنه توسط سنسور ترمز دستی به این پایه ارسال می شود.
پایه 16- در صورت پایین بودن فشار روغن یک بدنه توسط سنسور فشار روغن به این پایه
ارسال می شود.

9-2- پایه های سوکت 12 پینی مشکی رنگ:
پایه 1- برق 12 ولت مستقیم از باتری برای تغذیه
پایه 2- آزاد
پایه 3-  آزاد
پایه 4- سیگنال سرعت خودرو. در صورت بالا رفتن سرعت خودرو و رسیدن به 120 کیلومتر بر ساعت سوق اخطار زده می شود و با افزایش سرعت خودرو سرعت قطع و وصل بوق نیز زیاد می شود. همچنین همین سیگنال به ECU ارسال می شود.
پایه 5- آزاد
پایه 6- بدنه دائم
پایه 7- سیگنالی است به صورت پالسی با دامنه 5 ولت که به صورت کد برای فعال نمودن حالتهای مختلف آژیر از این پایه خارج می شود.
پایه 8- ولتاژ 9 ولت که به عنوان باتری (ولتاژ پشتیبان) کمکی برای حفظ سیستم در مواقع پایین بودن یا قطع بودن باتری از طرف باتری داخل آژیر برای تغذیه واحد هشدار دهنده ارسال می شود.
پایه 9- در صورت مجاز نبودن استارت یک بدنه به رله استارت رسیده و با فعال شدن این رله عمل جلوگیری از استارت زدن در مواقعی بحرانی انجام می گیرد.
پایه 10- فرمان فلاشر کمکی در زمان اخطار واحد هشدار دهنده
پایه 11- سیگنال فعال یا غیر فعال نمودن کولر در حالت اتوماتیک (روشن یا خاموش نمودن کولر)
نکته:
برای جلوگیری از تکرار مطالب- عملکرد کلی واحد هشدار دهنده بیان می شود تا بقیه مطالب را به اختصار شرح دهیم. هر کدام از پایه های دو کانکتور 12 و 16 پینی که اطلاعاتی را دریافت می کند (چه بدنه و چه سیگناهای مختلف) متناسب با آن اطلاعات پیامی که از قبل توسط زبان برنامه نویسی کامپیوتری طراحی شده است را اجرا یا به اصطلاح RUN می کند. و این پیام به صورت سمعی و بصری توسط خروجیها نمایش داده می شود. مثلاً در صورت تمام شدن لنتهای ترمز چرخهای جلو سمت چپ و راست- لنتها به دیسکها تماس پیدا کرده و چون دیسکها بدنه دائم می باشند این بدنه به پایه 1 سوکت 16 پایه رسیده و با بدنه شدن این پایه پیام (لنتها را تعویض نمائید) در ACU اجرا شده و به صورت سمعی و بصری در خروجیها نمایش داده می شود.

9پایه های سوکت 16 پینی مشکی رنگ:
پایه 2- در صورت وجود اشکال در سیستم شارژ باتری یک بدنه به این پایه ارسال می شود.
پایه 3- از طریق پایه 8 کنترل یونیت قفل مرکزی یک بدنه به این پایه ارسال شده و درها به طور خودکار قفل می شود.
پایه 4- از طریق پایه 6 کنترل یونیت قفل مرکزی یک سیگنال جهت قفل کردن همزمان درها به این پایه ارسال می شود.
پایه 5- از طریق پایه 9 کنترل یونیت قفل مرکزی یک سیگنال جهت باز نمودن همزمان درها به این پایه ارسال می شود.
پایه 6- آزاد
پایه7- آزاد
پایه 8- در صورت اتمام سطح بنزین حدود 7 لیتر یا کمتر از 7 لیتر توسط شناور سیگنالی معادل 3.5 الی 4.5 ولت به این پایه ارسال می شود.
پایه 10- با زدن کلید کولر یک ولتاژ 12 ولت جهت بیان روشن بودن کولر به این پایه ارسال می شود.
پایه11- در صورت باز بودن در موتور یک بدنه از طریق کلید لادری موتور به این پایه ارسال می شود.
پایه 12- در صورت باز بودن در صندوق عقب یک بدنه از طریق کلید لادری صندوق عقب به این پایه ارسال می شود.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com