امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

مقدمه 1

پیش فصل.. 2

مدیریت حرارتی 3

فصل اول- الکترونیک قدرت... 7

    -1 الکترونیک قدرت. 8

-2 کاربردها.. 8

-2 تقسیم بندی 8

     -1 مبدلهایجریانمتناوببهجریانمتناوب 9

تعریف... 9

-3 کاربرد 9

-4 طبقه بندی مبدل های AC 10

     -1مبدلهایجریانمستقیمبهجریانمستقیم 11

1-تعریف 11

-3 انواع رگولاتور های کلید زنی.. 12

-4رگولاتور کاهنده 13

-5 رگولاتور افزاینده 13

-1 مبدلهایجریانمستقیمبهجریانمتناوب 14

-2 تعریف... 14

-3 کاربرد.. 14

-4 شکل موج خروجی.... 15

-5 طراحی های پیشرفته . 16

     -1 مبدلهایجریانمتناوببهجریانمستقیم 19

-2تعریف...19

-3کاربردها.. 20

فصل دوم- کنترل حرارت. 22

     1 کنترل حرارت23

2 مقاومت حرارتی دستگاه ها. 23

3 ثابت زمانی حرارتی 23

4 ماده رابط حرارتی 24

5 کاربرد ها 24

6 شرط انتقال حرارت25

     1 خنک کاری با هوا... 26

کاربرد 27

1 گرماخور... 27

2-گونه های گرمابر 28

     -1 خنک کننده ها در ترانزیستورهای قدرت و آمپلی فایرها heat sink 31

-2 معادل گرمایی ترانزیستور قدرت  41

     -1 شرح اثرپلتیر43

-2 اثرسیبک. 45

-3 اثرپلتیر 45

-4 کاستی‌ها (نقاطضعف)  47

-5 فواید 48

-6 کاربردازدستگاه‌هایپلتیر...48

     سیسم های خنک کننده گردش  روغن. 49

     استفادهازآبنسبتبههوادرخنککردنسیستم52

اجزای سیستم خنک کننده آبی 53

-3 نحوه عملکرد سیستم. 54

     نصب water cooling.54

     -1 المانسردکنندهTEC... 58

-2 شناسایی TEC  ها 42

نتیجه...... 60


خرید و دانلود - 12,100 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com