امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی روند طراحی نقشه های ساختمانی شرکت مشاوره ارکان توسعه در 35 صفحه


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: معماری رهیافتی
-       ا رزیابی بخش های مرتبط کارورزی
1-   طراحی پلان پارکینگ پروژه شماره 1
2-   طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 1
3-   طراحی پلان معماری پروژه شماره 1
4-   طراحی پلان همکف پروژه شماره 2
5-   طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 2
6-   طراحی نما پروژه شماره 2
7-   طراحی برش پروژه شماره 2
8-   طراحی پرسپکتیو  پروژه شماره 2
9-   یادگیری و محاسبه میزان ساخت و طبق ضابطه بر اساس دستور نقشه
10-   ترسیم بسیاری از مبلمان داخلی و تجهیزات بهداشتی ساختمان
11-   محاسبه میزان ساخت بر اساس دستور نقشه پروژه شماره 3
12-   طراحی پلان همکف و پارکینگ پروژه شماره 3
13-   طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 3
14-   طراحی پلان مبلمان پروژه شماره 3
15-   طراحی پلان برش پروژه شماره 3
16-   طراحی نمای پروژه شماره 3
17-   طراحی پرسپکتیو داخلی  پروژه  شماره 3
18-   طراحی پرسپکتیو خارجی پروژه شماره 3
19-  یادگیری تعداد زیادی از دستورهای برنامه outocad از قبیل: Erase LINE Surttab Layer Extrade PE.trim.Rectangle...
فصل دوم: بررسی روند طراحی پروژه ها
-       طراحی مبلمان و تجهیزات بهداشتی ساختمان
-       محاسبه میزان ساخت
فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات
چکیده
طبقه همکف: اطلاعات، سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انبار، آبدارخانه، آزمایشگاههای آنالیز و سیگامی، شیمی و فیزیک، معدنی عمومی، شیمی آلی، فیزیک مکانیک، مکانیک سیالات، تحقیقات شیمی، اتاق رسمی فنی.
طبقه اول و دوم: سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انبار، آبدارخانه، آزمایشگاههای اپتیک، فیزیک الکترونیک، مدار منطقی، الکترونیک، میکروبیولوژی، فیزیولوژی، کشاورزی، بیوشیمی، اتاق استراحت مربیان.
طبقه سوم: اتاق منشی و مسئول، سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انبار، آزمایشگاه معماری کامپیوتر، کارگاههای آموزش کامپیوتر، ساخت و تعمیر آزاد کامپیوتر.
در ادامه تعدادی از نقشه ها و عکس های مربوط به این ساختمان ارائه
می شود.
و پلانهای  مسکونی که هر کدام در قسمت خود آن توضیح داده شده است.
مقدمه:
معماری پنجره‌ای است که اگر آن را بگشایی همه چیز را زیباتر خواهی دید زیباتر زندگی خواهی کرد.
و تأثیر آن بر روح آدمی مطمئناً پلکانی خواهد بود به سوی بالا اگر یادمان نرود که معماری هنری است متناسب با فرهنگ هر ملت و معماری باید مردمی، همراه با احساسات انسانی و منظم باشد.
به امید آن روز که تمام سعی خود را برای داشتن
مکانی زیباتر، امن تر و راحت تر
برای زندگی کردن بنماییم.
فصل اول
معماری رهیافتی است به جعبه‌ای با دو بعد آرمان و هدف، آرمان معماری فرم بخشیدن به یک الگوی جهانی و هدف آن، بیدار کردن احساس انسانی است و برای رسیدن به این دو باید از فن و هنر در کنار یکدیگر بهره برد.
موضوع اولیه معماری ایجاد یک الگوی فضایی است، یعنی نظم بخشیدن به یک فضای برهنه و عاری از هر چیز.
انتظام فضایی. به معنای استفاده از فرمی است که فضا منشاء آن است و نظمی شفاف آن را به فضا مرتبط می‌کند.
برای دستیابی به این هدف، معماری به هندسه نیاز دارد، هندسه علم ایجاد نظم منطقی و هوشمندانه‌ای است که حامل ارتباط فرم با فرم و فرم با فضا می‌باشد.
از این رو، هندسه فرم آرمانی را  ایجاد می‌کند، فرمی که بیان بصری مفهوم است و فضایی انتزاعی در آن تجلی می‌یابد.
به طور کلی هندسه به ارتباطات منطقی خالص توجه دارد، بنابراین هندسه مفاهیم و ارزشهای اجتماعی را منعکس می‌سازد و جهانی با منطق شفاف ایجاد می‌کند. به طور خلاصه، هندسه ثباتی منطقی باقی می‌ماند و ارزش‌هایی چون صداقت، زیبایی و خوبی در مرحله دوم ارائه می‌شوند.
منطقی که احساس را طرد می‌کند و تنها درباره حقیقت با ما صحبت می‌کند.
معماری، پیوسته در جستجوی انتظامی است که بر اساس نیروی طبیعی و جاذبه زمین باشد، اگر چه هنوز به آن  دست نیافته است.
بر خلاف هندسه، معماری نمی‌تواند در تمام  ابعاد نفوذ کند، زیرا نیروی جاذبه آن را به حرکت‌های افقی و عمودی محدود می‌سازد. معماری، الگویی پویاست.
یک ساختمان طبیعتاً حرکت می‌کند ولی زمانی که مردم در امتداد مسیری حرکت می‌کنند، شکل آن در حال حرکت به نظر می‌رسد. مردم با حرکت و تغییر نقطه دیدشان فرم کلی معماری را در ذهن تجسم می‌کنند.
موضوع دوم  در معماری بیدار کردن احساسات انسانی است. هندسه، فضایی منطقی و با ثبات ایجاد می‌کند. ولی به راستی، این منطق چگونه ما را با تجربه‌های معماری آشنا می‌سازد؟ آیا تنها نظم هندسی است که فضا را روشن و واضح می‌سازد؟ آیا هندسه باعث یکنواختی و سکون نیست؟ آیا نیازی به رهایی فضا از ثبات هندسی ناشی می‌شود؟ آیا فرم و فضا صرفاً باید بر اساس منطق هندسی شکل گیرد؟
هنگامی که چند فرم یا حجم در کنار هم قرار می‌گیرند، این هندسه و منطق هندسی است که به آن‌ها نظم و ترتیب می‌بخشد. زمانی که این انتظام بین عناصر معماری مانند ستون، دیوار، سقف و کف ایجاد می‌شود، در واقع به آنها هویت می‌بخشد. و در نتیجه ما نظم موجود در این مجموعه را درک می‌کنیم. اگر در این عناصر، نسبت‌ها دقیقاً بر اساس ابعاد و اندازه‌ها و تناسبات ریاضی باشد، ما یک مجموعه خردمند را احساس می‌کنیم.
هندسه و تناسبات آن از اجزاء مختلف یک سیستم واضح بصری می‌سازند. آیا در الین سیستم صرفاً تناسبات هندسی و ایجاد فضایی با نظم مشخص مطرح است؟ در پایان آیا یک سیستم صرفاً موزون و معقولانه، دارای نوعی یکنواختی است؟
هنگامی که نظامی منطقی بر فرم و فضا غالب باشد، فضا را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد به هر حال معماری به نظم هندسی نیاز دارد، ولی ممکن است این نظم روح و جان معماری را بگیرد.
بنابراین اگر معماری صرفاً بر اساس منطق باشد نمی‌تواند پاسخگوی روح و احساسات ما باشد. برای دستیابی به این هدف باید از قواعد منطقی و خشک آن کناره گرفت. بنابراین، بین قواعدد نوعی و تضاد ایجاد شود، نوعی پویایی که بین فرم با فرم یا فرم با فضا ایجاد شود تا نیازهای احساسی ما نیز ارضاء شود. زیرا این تضاد و پویایی، سرشار از هیجان و احساسات است.
معماری می‌کوشد تا نظم را برای مردم متجلی سازد و این مردم هستند که در حرکت تدریجی نظم، فضا را درک می‌کنند و آن تأثیر می‌پذیرند. این نظم  در ذهن افراد، پویایی و تحرک می‌یابد و مردمی که معماری را تجربه می‌کنند از این پویایی تأثیر می‌گیرند و بدین گونه معماری از طریق نظم انتزاعی خود در ما تأثیر می‌گذارد.
در حقیقت پویایی موضوع معماری نیست، بلکه پیامد آن است. معماری قادر به پیش بینی واکنش‌های احساسی ما نیست. از این رو آن را نمی‌توان در روند طراحی پیش بینی کرد، همانگونه که نمی‌توان شیوه‌های مختلف یک بازی را پیش بینی کرد، زیرا آنچه ذهن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نامشخص است. معماری باید ادامه یابد تا با آزمون و خطای روش‌های مختلف به یک معماری خلاقانه دست یافت.
اما برای این که یک طرح خیالی معماری را هر چند خلاقانه به واقعیت تبدیل کنیم باید دو زبان نوشتار و ترسیم را بدانیم.
در زبان نوشتار اطلاعات فنی پروژه را بررسی می‌کنیم.
و در زبان ترسیم با استفاده از تصاویر دو بعدی و سه بعدی به درک بهتر از آن می‌رسیم.
به طور کلی یک پروژه ساختمانی شامل چهار مرحله است:
1)     فاز
2)     فاز یک
3)     فاز دو
4)     فاز سه
1) فاز صفر که همان مرحله مطالعاتی پروژه می‌باشد این مطالعات در زمینه‌های مختلف انجام می‌گیرد. در زمینه طراحی، مطالعات شناخت پروژه و نیز بدست آورده متر مربع فضاها و... جزء فاز صفر محسوب می‌گردد.
برای نمونه در زیر به بررسی روند طراحی یک واحد مسکونی اشاره شده است. گ
1)     انجام مطالعات اولیه برنامه ریزی فیزیکی و تعیین اهداف پروژه
2)     بررسی عوامل محیطی، جغرافیایی و فرهنگی
3)     شناسایی کامل اجزای عملکرد ساختمان:
الف) ورودی
ب) هال خصوصی (نشیمن)
ث) پذیرایی
ج) ناهار خوری
د) آشپزخانه
ن) اتاق حمام
و) سرویس بهداشتی (حمام و دستشویی)
ه) اتاق خواب
ی) بالکن (تراس)
4) بررسی روابط متقابل اجزاء طرح
5) تجزیه و تحلیل زمین (آنالیز سایت) و مکان یابی ساختمان
6) تعیین نحوه استقرار ساختمان و سازماندهی فضاها  در ارتفاع
7) بررسی مصالح و انتخاب سیستم ساختمانی مناسب
در موارد بالا مختصراً به بررسی فاز صفر یک ساختمان مسکونی پرداختیم. بعد از این فاز یک شروع می‌شود که همان مرحله تهیه نقشه‌های ساختمانی توسط مهندس معمار می‌باشد در این مرحله نقشه‌ها فقط حالت شناخت فضاها را دارند و به هیچ وجه جزئیات را نشان نمی‌دهند البته خود طراح حتماً باید در ضمن طراحی جزئیات را مدنر داشته باشد تا در مراحل بعدی با اشکال مواجه نشود. مقیاس نقشه‌های ساختمانی در فاز یک تا 100/1 می‌باشد.
فاز دو: که همان مرحله تهیه نقشه‌های اجرایی می‌باشد در این مرحله تمامی جزئیات اجرایی ساختمان باید مدنظر قرار گیرند و به طور کامل در نقشه‌های اجرایی نشان داده شوند. مقیاس نقشه‌ها در فاز دو از 50/1 تا 1/1 می‌باشد.
نقشه‌های اجرایی شامل 4 بخش است:
1)     نقشه‌های معماری که توسط مهندس معمار تهیه می‌شود وبا نماد A شماره گذاری می‌شوند.
2)     نقشه‌های سازه که توسط مهندس عمران تهیه می‌شود و با نماد S شماره گذاری می‌شوند.
3)     نقشه‌های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی که توس مهندس برق و مهندس مکانیک طراحی می‌شود و با نماد M شماره گذاری می‌شوند.
4)     مدارک ضمیمه پروژه که شامل دفترچه مشخصات فنی پروژه می‌باشد که با نماد E شماره گذاری می‌شوند.
فاز سه: که همان مرحله اجرای ساختمان می‌باشد دراین مرحله تمامی فعالیت‌هایی که قبلاً بر روی کاغذ انجام شده بود باید بر روی زمین مورد نظر پیاده و اعمال شود.
او قرار داد می‌بندد.
نکته: تفاوت بین شخصیت حقیقی و حقوقی: شخصیت حقیقی، هر شخص عادی را شامل می‌شود که دارای یک شخصیت مستقل است مثل تک تک افراد جامعه ولی شخصیت حقوقی، شامل سازمان‌های دولتی، دولت، شرکت‌های دولتی یا خصوصی، ارگانهای کشوری، ادارات و غیره می‌باشد که در مجموع آنها با بیش از یک فرد سروکار داریم.
ماده 12: کار، عبارت است از مجموعه‌ای عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغاز کرد، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می‌گردد و کارهای موقتی است که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می‌شود.
ب) کارگاه، محل یا محل هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن انجام می‌شود.
نکته: کارگاه یا کارخانه‌های تولید خارج از محل ها و زمین‌های تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد، جزء کارگاه به شمار نمی‌آیند.
ج) تجهیزات کارگاه، عبارت از عملیات، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان میسر گردد.
د) برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تجهیزات، تأسیسات وساختمان‌های موقت‌، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل‌های تحویلی کارفرما می‌باشد.
ماده 13: مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، وسایل.
تبصره: قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور، در کارگاه یا کارخانه‌های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می‌رود.
تأسیسات و ساختمان‌های موقت، عبارت از انواع ساختمان‌ها، محوطه سازی‌ها، انبارها، تأسیسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاهها و به طور کلی تمام تأسیسات و بناههایی است که بصورت موقت، برای دوره اجرا تأمین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می‌رود.
ماده 20: تجهیز کارگاه، تدارک مصالح و تجهیزات و ماشین آلات نوع مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با حضور مهندس ناظر صورتمجلس  شود.  مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی شمارش یا اندازه گیری باشد. انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و عوامل دیگر مصون باشد (صورتجلسه ورود به کارگاه)
پیمانکار نمی‌تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است، از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی که در کارگاه مورد نیاز نیست، پیمانکار، تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می‌کند. مهندس مشاور، به تقاضای او رسیدگی می‌کند، و در صورتی که موجه باشد، اجازه خروج می‌دهد.
ماده 24: واگذاری، پیمان جزء:
-       هر گاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء، با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها، تاخیری روی دهد، درصورتی که پیمانکار جزء، تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تأیید مهندس مشاور باشد، کارفرما می‌تواند بنابر تقاضای پیمانکار جزء، با حضور نماینده پیمانکار، به کار او رسیدگی کند. اگر در اثر این رسیدگی، پیمانکار جزء طلبکار شود و کارفرما از پرداخت آن خودداری کند، کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد. در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکاریا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند، کارفرما رسیدگی می‌نماید  و به شرح پیشگفته عمل می‌کند و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com