امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی در 26 صفحه


فهرست
پروژه تسطیح...

پروژه آببندان گمیشان

1- پروژه تسطیح:

مکان این پروژه در اراضی اطراف سد وشمگیر می باشد.
هدف اصلی این پروژه تسطیح ودادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی است تا در موقع آبیاری زمین های کشاورزی و زراعی آب به طور یکنواخت به تمامی قسمت های زمین برسد.
این کار به این دلیل صورت می گیرد که بعد از کاشت محصول و برداشت آن پستی و بلندی هایی در زمین ایجاد می شودکه یکی از علل آن عبور و مرور ماشین های کشاورزی در حین انجام مراحل کاشت و برداشت محصول می باشد.
با توجه به مشکل ایجاد شده در برخی موارد در زمین های کشاورزی چاله هایی ایجاد می گردد که سبب تجمع آب در آن منطقه شده و مانع از رسیدن آب به سایر نواحی زمین می گردد.و در برخی دیگر از موارد در زمین های کشاورزی تپه هایی ایجاد می گردد که به دلیل استفاده بیشتر کشاورزان از آبیاری از طریق جوی ها و نهر ها و قادر نبودن این سیستم به آبیاری بخش های مرتفع تر در نتیجه سبب عدم رسیدن آب به این نواحی می گردد در حالی که این مشکل تا جایی در آبیاری بارانی و سیستم های مدرن تر آبیاری تا جایی رفع شده است.

با استفاده از تسطیح زمین های کشاورزی سعی بر برطرف کردن ناهمواری ها می گردد و به اراضی شیبی مناسب آبیاری می دهند.
روش انجام کار:
ابتدا نقشه های توپوگرافی منطقه رابرای آشنایی با منطقه وبدست آوردن شیب منطقه تهیه می کنیم.
در مرحله بعد نقشه برداری اولیه را انجام میدهیم و با در نظر گرفتن یک نقطه مبنا کد ارتفاعی دیگر نقاط را نسبت به آن  نقطه بدست می آوریم.و از این طریق مقدار خاک لازم برای خاکبرداری و یا خاکریزی را بدست می آوریم،که اگر در مجموع برای بدست آوردن شیب مناسب خاک اضافی در منطقه وجود داشته باشد آن را به نواحی دیگر منتقل می کنند و در صورت کم بودن خاک از محل های مناسب که توسط مهندسین مشاور باید تایید گردد خاک را به محل پروژه منتقل می کنیم.
پس از انجام خاکبرداری و خاکریزی لازم اینک نوبت به پخش کردن خاک در محل پروژه می گردد به تین طریق که به وسیله گریدر خاک را پخش کرده و ریگلارژ می کنیم،البته در مواردی از اسکریپر استفاده
می گردد.
سپس نقاطی را که قبلا نقشه برداری کرده بودیم را مجددا کد ارتفاعی آنها را بر می داریم تا پس از پس از محاسبات مقدار شیب ایجاد شده را با شیب مجاز طراحی مقایسه می کنیم که با در نظر گرفتن مقدار مشخص درصد خطای مجاز می توانیم متوجه شویم که این کار درست انجام شده است یا خیر.در صورت درست نبودن،مناطقی را که مشکل دارد را مجددا تسطیح می کنیم تا به نتایج مورد قبول برسیم.
پروژه آببندان:
مکان این پروژه در گمیشان می باشد.
هدف از انجام این پروژه ذخیره کردن آب در مخزن این آببندان و تامین آب مورد نیاز کشاورزان در فصل های آبیاری محصولات می باشد.
اصولا در سدهای بزرگ فیلتر و هسته تعبیه می شود ولی در این نوع پروژه ها به دلیل در دسترس بودن منابع خاک رس،تمامی قسمت های بدنه سد را از این نوع خاک ایجاد می کنند و بدین شکل تمامی تاج سد حکم هسته رسی را ایفا می کند.
روش انجام کار:
نخستین مرحله انجام هر کار شناسایی منطقه و همچنین محاسبه مقدار مورد نیاز مخزن آببندان برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان می باشد.
سپس به جمع آوری نقشه های توصیفی منطقه می پردازیم.
بعد از اتمام مراحل طراحی نوبت به اجرای پروژه می رسد.
برای اجرای پروژه ابتدا پی آببندان را کار کرد.این پی هم نقش پی را دارد و هم نقش  که بصورت بتنی زیر آببندان کار می شود.
سپس نوبت به خاکریزی و متراکم کردن آن خاک می گردد.خاک را بوسیله کامیون به محل پروژه آورده و توسط بولدوزر آن را پخش می کنند و بعد توسط گریدر ریگلارژ شده و در نهایت به کمک غلطک آن را می کوبند.(برای رسیدن به درصد تراکم مورد نیاز چیزی حدود به 15 تا 20 بار نیاز است که غلطک یک منطقه را بکوبد.

آزمایش تراکم پروکتور استاندارد:
تراکم آزمایشگاهی شامل متراکم ساختن خاک در یک میزان رطوبت معین در یک قالب با ابعاد معین با استفاده از انرژی تراکم مشخصی می باشد.این عمل در میزان رطوبت های متراکمی تکرار می شود تا منحنی تراکم خاک به دست آید.معمول ترین روش های آزمایش (از نظر انرژی تراکم،تعداد لایه ها در قالب و...) آزمایش تراکم استاندارد پروکتور و تراکم اصلاح شده پروکتور است.
در آزمایش تراکم استاندارد حجم قالب تراکم   944 و وزن چکش  4/24 و ارتفاع سقوط چکش 31 سانتی متر می باشد.
روش آزمایش به این ترتیب است که خاک در درصد رطوبت مشخصی تهیه می شود و در قالب تراکم متراکم می شود وبا ثبت جرم خاک درون قالب تراکم،دانسیته مرطوب خاک به دست می آید.با دانستن میزان رطوبت خاک درون قالب،دانسیته خشک به راحتی محاسبه می شود (با تقسیم دانسیته مرطوب به  که  میزان رطوبت خاک است که به صورت عدد اعشاری بیان می شود). این عمل تراککم در میزان رطوبت های متفاوتی تکرار می شود و سپس دانسیته خشک در برابر میزان رطوبت رسم می شود تا منحنی تراکم حاصل شود.نقطه ماکزیمم روی منحنی،ماکزیمم دانسیته خشک آزمایشگاهی  نامگذاری شده و دانسیته خشک آن همان  است.میزان رطوبت متناظر با نقطه ماکزیمم در منحنی تراکم،میزان رطوبت بهینه  نام دارد و با  نشان داده می شود.
روش انجام آزمایش تراکم اصلاح شده شبیه تراکم استاندارد است اما میزان انرژی آن بیشتر است و خاک در 5 لایه در قالب تراکم ریخته شده و کوبیده می شود.برای آزمایش تراکم اصلاح شده پروکتور (  ) خاک در قالب تراکم ()4 اینچی (2/10 سانتی متری) که دارای حجم 30/1 فوت مکعب (944 سانتی متر مکعب) است،متراکم می شود.خاک در 5 لایه و هر لایه با 25 ضربه چکش 10 پوندی (4/44 نیوتنی) با ارتفاع سقوط چکش 18 اینچ (46/0 متر) درون قالب تراکم،متراکم می شود.تراکم اصلاح شده پروکتور دارای انرژی تراکم  2700 می باشد.
وسایل مورد نیاز:
1- قالب پروکتور با صفحه زیرین و حلقه اتصال بالایی
2- چکش
3- وسیله ای برای بیرون آوردن نمونه
4- ترازوی حساس
5- کاردک
6- بطری پخش آب
7- وسایل مخلوط کردن خاک
8- ظرف های اندازه گیری رطوبت
9- گرمخانه (اوون)
روش انجام آزمایش:
1- نمونه خاک.
اولین مرحله در آزمایش مخلوط کردن نمونه خاک است.نمونه خاک مورد استفاده معمولا نمونه دست خورده است.خاک نبایستی ذرات درشتی مثل شن درشت یا قلوه سنگ داشته باشد.به طور کلی خاک باید از الک شماره 4 عبور کند.خاکی که قبلا در آزمایشگاه برای آزمایش تراکم استفاده شده نباید مجددا مورد استفاده قرار گیرد.برای تهیه نمونه،خاک خشک شده در معرض هوا با الک 4 الک می کنیم. قبل از الک کردن،کلوخه های خاک را خرد کنید.
2- تهیه نمونه.
با تجربه و قضاوت اغلب می توان میزان رطوبت بهینه () خاک را تخمین زد.حداقل 4 نمونه خاک با میزان رطوبت های متفاوتی تهیه کنید به نحوی که میزان رطوبت بهینه تخمینی را قطع کنند (دو نمونه با نیزان رطوبت بیشتر از رطوبت بهینه و دو نمونه با میزان رطوبت کمتر از رطوبت بهینه).میزان رطوبت ها باید حدود 2 درصد تغییر یابند.بنابراین مثلا اگر میزان رطوبت بهینه تخمینی 17 در صد باشد،نمونه هایی با میزان رطوبتهای 14، 16،18 و 20 مناسب است.برای بعضی خاک ها که رطوبت بهینه بسیار بالایی دارند یا منحنی تراکم صافی دارند،میزان رطوبت ها می توانند بیش از 2 درصد تغییر یابند.برای هریک از 4 نمونه خاک حدود 3/2 کیلوگرم خاک مورد نیاز است.برای رسیدن به میزان رطوبت مورد نظر اگر رطوبت خاک زیاد است بایستی در معرض هوا قرار گیرد تا رطوبتش کاهش یابد و اگر رطوبت خاک کم است با افزودن آب مقطر به آن رطوبتش را افزایش داد.برای افزودن آب،آن را کم کم به سطح خاک می پاشیم و در حین پاشیدن مخلوط می کنیم.برای کاهش رطوبت اجازه می دهیم تا در معرض هوا رطوبت خاک کم شود و یا از اوون جهت گرم کردن استفاده می کنیم به نحوی که دمای اوون از 60 درجه سانتی گراد بیشتر نشود.سپس 4نمونه خاک در ظرف نگهداری شده و بهتر است یک شب به حال خود رها شود تا رطوبت در تمام نمونه توزیع شود.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com