امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران در 107 صفحه

فهرست
عنوان.. صفحه
مقدمه..
فصل اول
بخش اول:...
تاریخچه برق در تهران
مروری کوتاه برلید تحولات برق در تهران.
اولین گام اساسی برای تأمین برق تهران...
احداث گام اساسی برای تامین برق تهران.
احداث کرج (امیر کبیر فعلی)
احداث سد سفید رود...
تاسیس سازمان برق ایران.
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران...
تاسیس.
احداث سد سفید رود...
تاسیس سازمان برق ایران.
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران...
فهرست
عنوان.. صفحه
تاسیس
احداث سد سفید رود.
تاسیس سازمان برق ایران.
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران...
تاسیس
احداث سد سفید رود...
تاسیس سازمان برق ایران.
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران...
تاسیس
احداث سد سفید رود...
تاسیس سازمان برق ایران.
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران...
تاسیس
احداث سد سفید رود...
تاسیس سازمان برق ایران.
فهرست
عنوان.. صفحه
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران...
تاسیس
احداث سد سفید رود...
تاسیس سازمان برق ایران..
تاسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران...
تاسیس شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
تغییر در حوزه عملیاتی شرکت...
اصلاح ساختار و تمرکز زدائی
بخش دوم:..
نمودار سازمانی..
بخش سوم:.
محصولات تولیدی و خدماتی
عوامل موثر در موفقیت اقتصادی
تعیین اهداف شخصی و تجارتی.
ارزیابی بازار فروش کالا یا خدمات...
فهرست
عنوان.. صفحه
تدوین برنامه بازاریابی
تدوین برنامه مقدماتی تجاری
انتخاب گروه وریران
محاسبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی تجاری
تعیین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران...        
تبلیغ طرح اقتصادی به منظور جذب سرمایه
تبلیغ محصولات و خدمات..
بخش چهارم:
خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
تاریخچه سازمان
اهداف سازمان
وظایف و فعالیتهای سازمان
سازمان‌های مرتبط
قوانین و مقررات سازمان...
فصل دوم:...
فهرست
عنوان.. صفحه
بخش اول:
برنامه‌های آینده وزرات نیرو.
صنعت انرژی هسته‌ای
نیروگاههای جدید هسته‌ای..
سرمایه گذاری در مراکز انرژی طبیعی
پروژه‌های نیمه تمام آبفا.
بخش دوم:..
امور جاری درست اقدام
نیروی باد امروز..
تاریخچه برق در تهران
به منظور ارائه تصویر روشنی از تکامل تدریجی برق شهری در تهران از لحظه ورود تا کنون که سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد 1379 1285 و همچنین برای نشان دادن سیر تحولات و عملکرد شرکت برق منطقه‌ای تهران به زبان آمار و ارقام که تاکنون 35 سال فعالیت خود را پشت سر گذاشته و امروز به عنوان بزرگترین و ریشه دارترین مؤسسه دست‌اندر کار برق در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تاریخچه حاضر تهیه گردیده است.
اطلاعات مندرج در این قسمت از منابع مختلف از جمله اسناد و مدارک وکارنامه‌های سالهای گذشته و سایر منابع در دسترس گردآوری شده است پس از بازنگری و بررسیهای لازم به صورت نوشتار، نمودار و جدول‌های در این کتابچه ارائه گردیده است. به طور کلی هدف از تهیه این کتابچه در اینکه برق تهران چگونه از گذشته دور جائی که امروز رسیده است می‌باشد.
دوره زمانی که برای نشان دادن این آمارها در نظر گرفته شده به شش دوره به ترتیب زیر تقسیم بندی گردیده است:
    دوره اول قبل از تشکیل و تأسیس شرکت برق منطقه‌ای تهران 1343 –1285
    ·      دوره دوم از سال آغاز به کار شرکت برق منطقه‌ای تهران تا شروع انقلاب اسلامی 1357-1344
    ·    دوره سوم از بعد از انقلاب اسلامی تا سال شروع برنامه اول توسعه 1367-1358
    ·      دوره چهارم سالهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1373-1368
    ·       دوره پنجم سالهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1378-1374
    ·      دوره ششم نخستین سال برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1379
بنابر روایت آمار و اطلاعات، در دوره اول یعنی از سال 1258 که نخستین کارخانه برق شهری توسط مرحوم حاج حسین امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران (امیر کبیر کنونی) به کار افتاد تا تأسیس شرکت برق تهران در سال 1344 یعنی پس از گذشت 60 سال نه تنها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در وضعیت برق تهران رخ نداد بلکه در سطح کشورنیز برق پیشرفت قابل توجهی نداشت چنانکه در سال 1344میزان قدرت نامی نیروگاههای زیر پوشش وزارت آب و برق در حد  532 مگاوات، تولید کل انرژی برق حدود یک میلیارد کیلووات ساعت و تعداد کل مشتریان برق فقط در حد 650 هزار مشترک بود.
در دوره‌های بعد به ویژه در دوره سوم علی رغم مشکلات فراوانی که ناشی از جنگ ناخواسته و محاصره اقتصادی بر سر راه توسعه برق وجود نداشت، برق تهران به همت مدیران، مهندسان، کارشناسان، تکنسینها و کارگران خود موفق شد به راه خود ادامه دهد و با پشت سر گذاشتن این دوره بر مخاطره در دوره‌های بعد تلاش گسترده‌ای در جهت تحقق اهداف برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای راهبردی وزارت نیرو به عمل آورد.
اهداف کلی برنامه‌های مذکور عبارتند از:
تأمین برق مطمئن و مورد نیاز مشترکان، بهره برداری بهینه و اقتصادی از تأسیسات برق، راهکارهای عملی برای افزایش کارائی کارکنان، کاهش هزینه‌ها، بهبود مدیریت مصرف، صرفه جویی و استفاده منطقی از انرژی برق، نیل به خود کفائی و اداره اقتصادی تأسیسات برق، گسترش تحقیقات و آموزشهای کاربردی و … در جهت تحقق اهداف ذکر شده برق منطقه‌ای اقداماتی به شرح زیر را به انجام رسانده و در حال ادامه راه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه است:
بهبود برنامه‌های نگهداری و تعمیرات نیروگاههای زیر پوشش، اصلاح و متعادل نمودن شبکه‌های انتقال، فوق توزیع به منظور کاهش تلفات، تسریع در عملیات برقراری انشعابهای متقاضیان جدید، تامین برق مشترکان با ولتاژ و فرکانس استاندارد، اصلاح سیستم محاسبه و وصول بهای برق مصرفی مشترکان، تامین تجهیزات شبکه‌های توزیع از صنایع داخلی، آموزش و رشد سطح دانش کارکنان، ایجاد واحدهای ارتباط مردمی برای آگاهی از نقطه نظرها و خواسته‌های مصرف کنندگان برق، بهبود روشهای خبردهی و خبرگیری نظیر راه‌اندازی تلفن گویا، استقرار سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری و …
آمار و ارقام ارائه شده خود گواه صادقی است از پیشرفتهای حاصل شده که در طی سالهای گذشته به ویژه در سالهای اخیر با تلاش و کوشش مدیران و کارکنان برق تهران و شرکتهای وابسته به دست آمده است.
به منظور تامین برق مصرفی استان‌های تهران و قم در سال 1382 که نسبت بع سال قبل به میزان 7/9 درصد رشد دانسته است. برق تهران با تلاش و کوشش صادقانه مجموعه کارآمد خود و با هدف برقراری برق مطمئن و فراگیر، اقدامات موثری را به مرحله اجرا درآورده است.
کارنامه‌ای که پیش رو دارید با عنوان برق از نگاه آمار در سال 1382 قصد دارد تا تصویری از این تلاش را در قالب آمار و شاخص‌های فنی در معرض قضاوت مردم و مسئولین محترم قرار دهد.
تراکم بالای جغرافیایی و نیز اهمیت ویژه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منطقه تحت پوشش برق تهران، ما را بر آن داشته است تا با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق و استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی خصوصاً برون سیاری و تمرکز زدایی، موجبات افزایش کیفیت خدمات و شاخص‌های بهره وری را فراهم آوریم.
از سوی دیگر در سال 1382 با ایجاد بازار در صنعت برق کشور، این شرکت با در اختیار داشتن بیش از 25 درصد از تأسیسات و تجهیزات همگام با سایر شرکت‌های برق منطقه‌ای، در این عرصه پیشتاز شده است تا بتواند در هموار نمودن بسترهای توسعه اقتصادی کشور سهم خود را به محو مطلوبی ایفا نماید.
مروری کوتاه بر سیر تحولات برق در تهران
شهر بزرگ تهران از حدود دو قرن بیش پایتخت ایران بوده است و به سبب نقش و موقعیت اداری و جغرافیای برجسته‌اش اولین مولد برق در تهران به قدرت تقریبی 3 کیلووات حدود 15 سال پیش در سال 1264 هجری شمسی درست 3 سال بعد از موسسه برق تجاری توماس ادیسون که برای تامین روشنایی بخشی یکی از خیابانهای شهر نیویورک ایجاد شده بود، به منظور تامین روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی ناصر الدین شاه قاجار، برای نخستین بار در این شهر مورد بهره برداری قرار گرفت.
19 سال بعد در سال 1283 هجری شمسی امتیاز تأسیس کارخانه برق در تهران به یکی از تجار خوش نام آن زمان مرحوم حاج حسین امین الضرب واگذار گردید. این کارخانه در سال  1285 درست  6 ماه بعد از صدور فرمان مشروطیت با یک ماشین بخار بیستونی با 3 دیگ بخار که سوخت آن زغال سنگ بود با مولدی به قدرت 400 کیلو وات ساخت کارخانه آ.ا.گ. از کشور آلمان با ولتاژ 380/220 ولت آماده
بهره‌برداری و پذیرش مشترکان شد. محل این کارخانه در خیابان چراغ برق تهران (امیر کبیر کنونی) قرار داشت که فقط برای تأمین روشنایی شبها بین 5 تا  7 ساعت کار می‌کرد. ماشین بخار دیگری با مولدی به قدرت 100 کیلو وات بعدها به آن اضافه شد. از اوایل سالهای 1300به بعد دو دستگاه نیم دیزل به قدرت 5 اسب بخار ساخت کارخانه (انگوبلژیک کمپانی) در همان محل نصب گردیده و به ظرفیت کارخانه امین الضرب افزوده شد.
در این سالها به تدریج با آگاهی و علاقمند شدن بخش خصوصی به مزایای برق، رفته رفته شرکتهای خصوصی برای تولید، توزیع و فروش برق ایجاد شد. در همین دوران برخی از کارخانه‌های صنعتی جدیدالتأسیس هم دارای مولد برق اختصاصی شدند. در سال 1310 برای نخستین بار، شبانه روزی کردن برق درتهران در میان دولتمردان آن زمان مطرح گردیده و اقدامات اولیه برای تحقیق آن صورت گرفت تا آنکه بعد از گذشت 6 سال بالاخره در تاریخ 25/6/1316 یک نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودا از کشور جکسلواکی با 4 واحد 1600 مگاواتی جمعاً به قدرت 6400 کیلو وات در محل کنونی شرکت برق منطقه‌ای تهران واقع در میدان شهدا نصب گردیده و زیر نظر شهرداری تهران بهره‌برداری از آن آغاز گردید.
اصلاح ساختار و تمرکز زدائی
ازسال 1364 وزارت نیرو بر اساس مطالعاتی که از سالهای قبل انجام شده بود، اقدام به اجرای عملیات تمرکز به صورت محدود نمود. سیاست عدم تمرکز به عنوان اولین قدم، با واگذاری تأسیسات انتقال با ولتاژ 230 کیلووات و کمتر از شرکت توانبر به شرکتهای برق منطقه انجام شد. همچنین بخش نیروگاههای گازی هم که در مناطق وجود داشت از شرکت توانبر منفک گردید و به شرکت‌های برق منطقه‌ای واگذار شد.
از سال 1368 در اجرای سیاستهای وزارت نیرو از جمله اعطای اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها به واحدهای صف و ایجاد شرکت‌های مدیریت تولید برق در هر منطقه به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده تولید به قیمت ثابت، کلیه اختیارات مالی، اداری، بازرگانی و امور کارکنان هر نیروگاه به مدیریت نیروگاه واگذار شد و در سال 1370 و 1371 در اجرای سیاست مذکور، کلیه تأسیساتی که در اختیار توانبر بود به مناطق واگذار شد. در واقع نیروگاهها به واحدهای خودگران و به صورت مرکز هزینه و درآمد تبدیل شدند و نرخ فروش برق هم برای آنها تعیین شد. سپس با توجه به رهنمودهای برنامه اول توسعه، مجمع عمومی  شرکت‌ها موارد زیر را به وزارت نیرو ابلاغ کرد:
* تشکیل شرکت‌های توزیع در هر شهرستان به منظور ارتقاء سطح عملکرد فنی و مهندسی و در مجموع ارائه خدمات بهتر به مشتریان و اداره آنها به صورت غیر دولتی.
* تشکیل شرکتهای مدیریت تولید برق به صورت غیر دولتی واگذاری اداره نیروگاهها به این شرکت.
* حذف بخشهای امانی و خدماتی از شرکتهای برق منطقه‌ای و تبدیل آنها به شرکت‌های اقماری با استفاده از امکانات و کارکنان موجود و در مجموع تبدیل مراکز هزینه به مراکز سود.
در اجرای سیاست‌های مذکور شرکت برق منطقه‌ای تهران از سال 1327 در زمینه‌های مختلف فعالیت خود تجدید نظر کرد و به تدریج نسبت به ایجاد و تأسیس شرکت‌های مدیریت تولید برق، شرکت‌های توزیع نیرو و شرکت‌های پشتیبان برای ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و مشاوره‌ای اقدام نمود به طوری که تاکنون پنج شرکت مدیریت تولید برق با ظرفیتی نزدیک به 5300 مگاوات و تولید برق سالانه 20 میلیارد کیلووات ساعت و هفت شرکت توزیع نیروی برق که هر یک به طور مستقل عهده‌دار بهره برداری، نگهداری، توسعه شبکه، فروش انرژی برق و ارائه سایر خدمات به مشترکیان در حوزه عملیاتی خود می‌باشند و 15 شرکت پشتیبانی که خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و پیمانکاری ارائه می‌کند به صورت شرکت‌های وابسته و اقماری زیر نظر شرکت برق منطقه‌ای تهران به فعالیت ادامه می‌دهند که در صفحه‌های بعد به اسامی و شرح فعالیت آنها اشاره خواهد شد.
در حال حاضر مسئولیت تأمین بیش از 3/7 میلیون مشتری خانگی، صنعتی و عمومی، تجاری و کشاورزی، در محدوده دو استان تهران و قم شامل شهرستان‌های تهران، قم، کرج، شمیرانان، ری، فیروزکوه، دماوند ورامین، اسلام شهر، پاکدشت، شهریار، رباط کریم، و ساوجیلاغ که در سال 1379 نزدیک به 20 میلیارد کیلووات ساعت برق را به مصرف رسانده‌اند به عهده شرکت برق منطقه‌ای تهران قرار دارد.
هسته‌ای یا ذغال سنگی؟
بنابر اظهارات اندرو پاترسون، تحلیل‌گر سیاست‌ها در وزارت نیروی ایالات متحده، سفارش‌های جدید برای ساخت نیروگاههای هسته‌ای نشانه رونق گرفتن این بخش صنعت ایالات متحده است، که بیشتر بخاطر  عواملی که خارج از کنترلش بوده است دریافت پروانه ساخت، تأخیر در ساخت، نرخ‌های بهره بالا برای سرمایه، طراحی‌های متنوع نیروگاه‌ها، قیمت پایین گاز طبیعی، و مخالفت مردم با انرژی هسته‌ای راکد مانده بود. در 25 سال گذشته، این صنعت نیروگاه جدیدی احداث نکرده و در عوض روی افزایش راندمان و ایمنی و افزایش تولید در 103 نیروگاه موجود تمرکز داشته است.
پاترسون در مصاحبه‌ای در روز 20 آوریل اظهار داشت، ولی در سال‌های اخیر، شرایط تغییر کرده‌اند. او اضافه کرد، نرخ‌های بهره، علیرغم افزایش‌های اخیر، نسبتاً پایین هستند؛ سوخت اورانیوم نسبتاً ارزان و کاملاً قابل دسترس در کشورهای کانادا و استرالیا، تدو کشور هم پیمان ایالات متحده، موجود است؛ نیروگاههای هسته‌ای در مناطقی که هم اکنون نیروگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند از حمایت محلی بسیار خوبی برخوردارند؛ و طراحی‌های جدید برای راکتورها و نیروگاههای هسته‌ای کمتر از سابق می‌باشد، که در نتیجه ساخت و اداره نیروگاه‌ها را آسانتر کرده است.
پاترسون بیان کرد، این عوامل و نگرانی‌های مربوط به اینکه انتشار گازهای گلخانه‌ای، اکثرا دی اکسید کربن، موجب گرم شدن زمین شده‌اند، به نفع توسعه انرژی هسته‌ای عمل می‌کند.
طبق اظهارات پاترسون، توسعه نیروگاه‌ها ضرورت بیشتری پیدا کرده است زیرا طی ده سال آینده بیش از 000/100 مگاوات از نیروگاه‌های ذغال سنگی با بازدهی پایین‌تر جایگزین شوند اگر از راکورهای پیشرفته جهت تولید هئیدروژن استفاده شود، طبق برنامه‌ریزی‌هایی که دولت برای آینده در نظر دارد، انرژی هسته‌ای احتمالاً می‌تواند انتشار گازهای زیان آورتر سازد. وسائل نقلیه‌ای که از هئیدروژن به عنوان سوخت استفاده می‌کنند، که تقریباً هیچ آلاینده‌ای منتشر نمی‌سازند، نه تنها باعث کاهش بسیار شدید در میزان تقاضا برای نفت خواهند شد، بلکه به همان اندازه انتشار گازهای زیان‌آور از کاهش بخش حمل و نقل، یکی از منشاء‌های اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌ها، را تقلیل خواهند داد.
پاترسون گفت، «انرژی هسته‌ای، انرژی پایدار و دارای کیفیت بالا است، که هزینه‌های جانبی سوخت کمی دارد، به آب و هوا وابسته نیست و گازی منتشر نمی‌کند.»
دولت از انرژی هسته‌ای حمایت می‌کند
پاترسون اظهار داشت، چیزی که باعث عملی‌تر شدن احداث نیروگاههای جدید شده این است که برای اولین بار پس از مدت‌های طولانی این صنعت اکنون از حمایت‌های شدید دولت برخوردار شده است.
او گفت، دولت بوش متوجه شد که ایالات متحده، در طولانی مدت، محتاج تمام منابع داخلی انرژی خواهد شد تا بتواند تقاضای روز افزون برای نیروی برق را تأمین می‌کند و در عین حال اتکای خود به منابع ناپایدار جهانی برای تامین بخش اعظم نیازهای گاز و نفت خود را کاهش دهد.
در سال 2002، دولت بوش طرح نیروی هسته‌ای 2010 (NP 2010) را آغاز کرد، یک طرح 1/1 میلیارد دلاری با مشارکت بخش دولتی و خصوصی جهت شناسایی سایت‌های احداث نیروگاه‌های جدید هسته‌ای، ایجاد فناوری‌های پیشرفته برای نیروگاه‌های هسته‌ای، و امتحان مقررات نظارتی جدید برای کنترل پروسه‌ها.
پاترسون معتقد است که می‌توان 10 الی 20 راکتور جدید را  در همان سایت‌های نیروگاه‌های موجود اضافه کرد.
ولین، جیمز ماکرهاید، مهندس انرژی هسته‌ای و مدیر مرکز فناوری و جامعه هسته‌ای در انستیتوی پلی تکنیک ورجستر در ماساچوست، اظهار داشت، جهت پاسخ به نیازهای مربوط به انرژی و محیط زیست در آینده، برنامه توسعه نیروگاههای ایالات متحده و چند کشور دیگر باید قاطعانه‌تر از این باشند. ماکرهاید، در مقاله‌ای که در سال 2005 منتشر شد، پیش بینی کرد دنیا نیازمند 000/000/5 الی 000/000/6مگاوات در ظرفیت کامل هسته‌ای، معادل با 000/5 تا 000/6 نیروگاه هزار مگاواتی، تا سال 2050 خواهد بود. او به واشنگتن فایل در سوم ماه مه گفت، احتمالاً ایالات متحده در همین مدت به تقریباً 000/500 الی 000/600 مگاوات انرژی در ظرفیت کامل هسته‌ای، معادل با 500 الی 1000 نیروگاه هزار مگاواتی، بسته به میزان تقاضا برای انرژی در آینده، نیاز خواهد داشت.
به گفته موسسه انرژی هسته‌ای، صنعت انرژی هسته‌ای ایالات متحده خواهان اضافه کردن 000/50 مگاوات از طریق احداث نیروگاههای هسته‌ای جدید و 000/10 مگاوات دیگر از راه ایجاد اصطلاحات لازم در نیروگاههای هسته‌ای موجود تا سال 2020 است.
تأسیسات تولید نیرو که مایلند راکتورهای جدید به سیستم خود اضافه کنند با خطرات زیادی مواجه هستند.
احتمال صرف میلیاردها دلار سرمایه برای احداث نیروگاه جدید و متوقف شدن کار به دلیل یک نکته فنی در پروانه ساخت یا به دستور دادگاه،بالاترین خطری است که در گزارش ارایه شده است به وزارت نیرو در سال 2002، توسط مدیران صنعت هسته‌ای، سرمایه گذاران، و متخصصین به آن اشاره شده است. این گزارش نشان داد که این افراد هنوز خاطره نیروگاه هسته‌ای شور هم را از یاد نبرده‌اند که در لانگ آیلند در نزدیک نیویورک احداث گردید، ولی هیچگاه راه‌اندازی نشد و در نهایت در سال 1994 پس از کشمکش‌های بسیاربر سر مسائل حقوقی و نظارتی جهت دریافت پروانه شروع کار تعطیل شد.
کرکس از موسسه انرژی هسته‌ای، ده شرکت بزرگ یا کنسرسیوم انرژی اظهار داشته‌اند درخواست خود را جهت ساخت 16 راکتور جدید ارایه خواهند کرد. طرح NP2010 پیش بینی می‌کند، اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، سفارش ساخت اولین نیروگاه جدید هسته‌ای تا سال 2009 داده خواهد شد و ساخت نیروگاه جدید تا سال 2014 پایان خواهد یافت.
 متخصصین درباره عملی بودن اقتصادی نیروگاههای جدید هسته‌ای بحث و تبادل نظر می‌کنند
واشنگتن با برنامه‌های جدید صنعت انرژی هسته‌ای برای پیشرفت و توسعه افزایش سهم خود در بازار انرژی ایالات متحده، بحث در مورد عملی بودن احداث نیروگاههای جدید از لحاظ اقتصادی کماکان دارد.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com