امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی در 32 صفحه

فهرست مطالب
عنوان      صفحه
سپاسگزاری     1       
مقدمه     2       
معرفی پروژه    3
مطالعات ژئوتکنیک    3
فونداسیون پروژه       4       
آب پاشی روی بتن مگر       6
طرح اختلاط و بتن ریزی       6
ویبره      8
عمل آوری و نگه داری بتن 10
ستون      10
تیرها      13
ژوئن   16
میلگردهای تقویتی    16
اجرای کنسول(Slab)       16
بتن ریزی       17
اجرای پله       18
آجر چینی       19
دیوار دو جداره 20
نعل درگاه       20
سقف کاذب     21
تاسیسات 22
مطالعات ژئوتکنیک    23
اهداف و کاربردمطالعات ژئوتکنیک    24     
هدف از تست های آزمایشگاهی    24
شناسایی ساده خاک   24
نمونه گیری     26
آزمایش نفوذ  استاندارد (SPT)   27     
آزمایشهای خاک   29
حدود اتربرگ       29
الف) تعیین حد روانی خاک(Liquid-limit)     29
ب) تعیین حدخمیری خاک 30
آزمایش دانه بندی خاک      31
الف) دانه بندی توسط الک    32
ب) هیدرومتری(رسوب سنجی،ته نشینی مواد)     33
آزمایش چگالی خاک(gs)    34
آزمایش تک محوری 34
آزمایش برش مستقیم 37     
مقدمه:
وجودمسکن  و سرپناه مهمترین رکن اساسی هر جامعه بشری می باشد، امروزه رشد چشمگیری در ساخت و ساز در شهرها می بینیم.
آیا این ساخت و سازها همگی اصولی می باشند وا گر ساختمانی اصولی بنا نشود چه در اثر یک حادثه طبیعی و یا غیر طبیعی، خسارت های جانی ومالی در پی خواهدداشت.
درمحیطهای آکادمیک همچون دانشگاه بیشتر به بررسی مسائل تئوریک می پردازند و لی در اجرا وعمل مسائل مختلف و متفاوتی مطرح است.
 دوره کارآموزی فرصت مناسبی برای بکار گیری آموخته های تئوری در اجرای آشنایی و کسب تجربه می باشد.
معرفی پروژه:
پروژه ساختمانی 110 واحدی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران:
این واحدهای مسکونی درحال ساخت، واقع در کمربندی امیرکلا جنب ام ارآی بوده و شامل 2 بلوک شمالی و جنوبی در ساختمان های 7 طبقه در زمینی به مساحت 5400 متر مربع شروع به ساخت شده است.
البته 50 درصد(2700 مترمربع) از این زمین به احداث بنا اختصاص داده شده است.
این مجتمع بزرگ مسکونی دارای چندین فروشگاه وبانک و امکانات رفاهی دیگر بوده و یک لابی و سالن اجتماعات نیز برای این طرح در نظر گرفته شده است.
مطالعات ژئوتکنیک:
در ابتدا پس از پاکسازی زمین محل احداث ساختمان و تعیین بر پروژه محل گودبرداری را با رنگ ریزی مشخص می نمایند. سپس شروع به گودبرداری کرده وتا ارتفاع مورد نظر خاکبرداری می نمایند.
در این پروژه طبق آیین نامه مطالعات ژئوتکنیک انجام گرفته و پس از بررسی خاک محل و سطح نوسانات آب زیر زمینی، نظر بر این قرار گرفت که برای کاهش سطح آب زیر زمینی از چاه های زهکش استفاده نمایید که در زیر فونداسیون این ساختمان ها چاه هایی به قطر 25 سانتی متر حفر شده است و در درون آن ها از سنگ های درشت دانه و مخلوط استفاده شده و سپس بر روی این چاه ها یک فیلتر ماسه تهیه شده و سپس بتن مگر را بر روی آن می ریزند.
هرگاه فشار آب منفذی و سطح آب زیر زمینی دچار افزایش گردیده بوسیله این چاه ها فشار را کاهش داده و آب را در کناره های ساختمان به سمت بیرون هدایت نمود.
فونداسیون پروژه:
 سیستم پی این سازه به صورت پی نواری بوده و ارتفاع پی این پروژه 80سانتی متر
 می باشد. پس از اتمام گودبرداری بوسیله رنگ ریزی محل قرار گیری بلوک های ساختمانی مشخص می شود. برای جلوگیری از ریزش خاک اطراف پی و قالب بندی پی، از بلوک چینی استفاده شده است. برای این که بلوک های سیمانی در یک راستای موازی و یا در راستای رنگ ریخته شده قرار بگیرند و بوسیله ریسمان کار آن ها راتنظیم می کنند پس از دیورا چینی حد فاصل قسمت هایی که نیاز به بتن ریزی داشته به اتمام رسید. پس از پاکسازی محل، شروع به ریختن بتن مگر (بتن نظافت) می کنند این بتن ریخته شده در کف پی بتنی است با عیار سیمان پایین (عیار kg/m3 150) که جهت تراز بندی کف پی و همچنین محافظت بتن پی از رطوبت و جلوگیری ازتماس مستقیم فونداسیون با خاک استفاده می گردد.و ضخامت آن 10 سانتی متر می باشد. طبق نظر مشاوره و طراح از میلگردهای مختلف استفاده شده است. این میلگردها در دوشبکه اجرا شده و برای حفظ پوشش میلگردهای شبکه پایینی آجرهایی را در زیر میلگرد قرار می دهند؛ طول میلگرد بعد ازخم باید بسته به نوع خم تقریبا 12 برابر قطر میلگرد باشد وبرای قطع کردن میلگرد ها از دستگاه برش وبرای خم کردن میلگرد ها از یک دستگاه که از یک پروفیل و دو میلگرد قوسی تشکیل شده بود ویا دستگاه خاموت زن استفاده شده است.
برای حفظ ارتفاع پی و اجرایی میلگردهای بالایی از یک سری میلگردهای خم شده به عنوان خرک استفاده می شود و خرک ها توسط سیم آرماتور به شبکه میلگردهای پایینی و بالایی بسته می شود.
از روی نقشه محل یکی از ستون ها را مشخص می کنند و میلگردهای مربوط به ریشه ستون را در بین میلگردهای پی قرار داده و انتهای آن را خم می زنند. برای این که ستون در راستای مستقیم قرار گیرد آن را طبق رابطه فیثاغوریث گونیا می کنند و ستون بعدی را اجرا می کنند. برای این که ستون ها د رآکس تا آکس یکدیگر قرار گیرند توسط ریسمان کار آن را در یک راستا  قرار می دهند وقتی که ریشه ای تمام ستون ها در پی قرار داده شده و کار میلگرد گذاری به اتمام رسید. حال نوبت به ریختن بتن در پی می باشد. اما باید قبل از بتن ریزی کنترل آکس ها و کنترل طول خم و نوع خم میلگردها که طول خم باید طبق آیین نامه آبا، بسته به نوع خم تقریبا 12 برابر قطر میلگردها باشد و بیرون ریختن نخاله ها از داخل فونداسیون که این کنترل باید قبل از بستن میلگردهای پی صورت گیرد ولی ممکن است که درحین یافتن میلگرد، نخاله ها و زباله هایی وارد فونداسوین می شود که حتما باید خارج گردد چون اگر در حین بتن ریزی با بتن درگیر شود ایجاد فضای حالی در بتن شده و کاهش مقاومت بتن را به همراه خواهد داشت که این موارد بایدکنترل شود.
آب پاشی روی بتن مگر:
مقاومت بتن مگر در فونداسیون زیادچشمگیر نمی باشد بلکه برای جلوگیری تماس پی باخاک بستر می باشد. ولی لازم است که بتن مگر را آب پاشی کنیم زیرا آب موجود در بتن مگر توسط خاک بستر زیر آن جذب می شود و ممکن است باعث آسیب به آن بشود و یا موجب ترک وایجاد درز شود. به همین منظور با آب پاشی ، آب مورد نظر بتن را تامین می نماییم.
طرح اختلاط و بتن ریزی:
طرح اختلاط بتن به نسبت های اجزای بتن، سیمان و آب و شن وماسه مربوط بوده تا طبق نظر طراح به مقاومت موردنظر بتن (FC) دست یابیم. این مصالح را با هم ترکیب
می کنیم در این پروژه طرح اختلاط به این گونه که در خلاطه متوسط، 2 فرغون ماسه شسته و 1 فرغون شن یا درشت دانه و 1 فرغون سیمان و 3 تا 4 سطل آب ریخته شده و در زمان 2 تا 5/1 دقیقه با هم مخلوط می شوند. در هنگام بتن ریزی به صورت اتفاقی نمونه گیری می شود.و 5 نمونه موردنظر را تهیه کرده و پس از یک روز قالب های آن را باز می کنیم. بهتر است که قبل از نمونه گیری قالب را به خوبی چرب نموده تا در هنگام باز کردن نمونه آسیب نبیند؛ سپس  نمونه  را در درون حوض آب قرار داده و در زمان 7 الی 28 روزه زیر جک قرار می دهیم و مقاومت آن ها را گزارش می کنیم.
امروزه صاحبنظران علم عمران معتقدند که هرچه مقدار درشت دانه بیشتر باشد می توان به مقاومت بیشتری دست یافت. زیرا این سنگ ها به طور ذاتی دارای مقاومت بالایی بوده و وقتی با سایر مصالح ترکیب می شود باعث بالا رفتن مقاومت بتن می شود. رعایت نسبت آب به سیمان هم بسیار حائز اهمیت می باشد چه بسا در ساختماهایی که در هر مترمکعب از  عیار سیمان 600 استفاده کرده اند ولی به علت روانی زیاد بتن نتوانسته اند به مقاومت مورد نظر دست یابند. اسلامپ بتن نباید آنقدر سفت باشدکه نتواند به خوبی در بین
میلگرد ها حرکت کند و نتواند  خلل و فرج های آن را پر کند و نه آنقدر روان باشد که مقاومت خود را از دست بدهد بهتر است نسبت آب به سیمان  بین 5/0 تا 6/0 باشد.
بتن ریزی:
برای بتن ریزی سقف بهتر است که بتن ریزی از قسمت انتهای کار شروع شده و در نهایت به قسمت ابتدایی ختم گردد، برای حمل بتن ازچرخ دستی استفاده شده وتخته هایی برای عبور از مسیر تعبیه شده است.
پس ازتولید بتن و حمل آن، بتن روی سقف ریخته می شود و توسط بیل بر روی سطح سقف پخش می گردد وتوسط دستگاه ویبره، طی 3 تا 5 ثانیه بتن ویبره شده تا در تمامی قسمت ها و در درون میلگردها پراکنده گردد سپس توسط یک چکش پلاستیکی به کنار قالب ها ضربه زده تا گوشه سقف ها دارای سطح صافی باشد. ضخامت بتن روی سقف 5 سانتی متر می باشد.
به علت مشکلات اجرایی، یک سقف را طی 2 روز متوالی بتن ریزی می نمایند لذا درز ایجاد شده باید به صورت مستقیم و یکنواخت باشد.
پس از بتن ریزی بوسیله ماله، سطح صاف و یکنواختی را روی سقف ایجاد می کنند. قالب های گوشه سقف را طی 24 ساعت (بسته به شرایط جوی) باز کرده و روی سطح بتن را آب پاشی می نمایند تا ترک بر روی سقف ایجاد نشود، شمع های زیر سقف را هم می توانند طی 15-10 روز باز نمود.
اجرای پله:
هنگامی کف تا کف مورد نظر اجرا شد طبق ارتفاع پله و ارتفاع پا گرد تا سقف، پاگرد را اجرا می کنند برای اجرای پا گرد باید به این نکته توجه داشت که میلگردهای مربوط به ریشه پاگرد باید در حین اجرای ستون در آن قرار گیرد. بعد از آن قالب چوبی پاگرد را نصب کرده و در فواصل مورد نظر شمع های نگه دارنده را قرار می دهیم. بایدتوجه داشت که میلگرد ریشه پله بر روی پا گرد اجرا شود و طول پوششی آن را نیز کنترل کرد ضخامت پاگرد 25 سانتی متر می باشد. در ادامه عملیات قالب را اجرا کرده و شمع های نگه دارنده را در زیر آن قرار می دهند. در دو شبکه میلگرد، میلگردها را به ریشه پله روی سقف و روی پا گرد متصل می کنند.
برای اجرای دقیق تر پله بهتر است که تعداد کف پله ها را محاسبه نمود وهمیشه آخرین کف پله را بعلاوه پاگرد اجرا کرد یعنی اگر عرض کف پله 30 سانتی  می باشد و اندازه پاگرد 20/1 سانتی متر بهتر است در اجرا، پاگرد را 90 سانتی متر در نظر بگیریم.
پس از کنترل شیب پله و شمع ها، بتن ریزی  دال پله و پا گرد را انجام می دهند، بتن ریزی دال پله از پایین به بالا انجام می شود. به این ترتیب که وزن بتن بالادست سبب تراکم و جا اندازی بتن زیرین شود بتن در لایه های مختلف اجرا شده وسپس ویبره انجام می گیرد.

آجر چینی:
هنگامی که اسکلت ساختمان به اتمام رسید حال نوبت به اجرای دیوار و آجر چینی فضای داخلی می باشد. برای اینکار طبق نقشه های معماری ساختمان آجرچینی آن ها صورت می گیرد.
دیوارهای خارجی ساختمان دارای ضخامت 15 سانتی متر بوده و دیوارهای داخلی جداکننده ضخامت آن ها 10 سانتی متر می باشد.
برای سبک سازی سازه از آجر های تو خالی سفالی استفاده شده است و با محاسبه ابعاد فضاها،آجر چینی صورت می گیرد.
برای این که دیوار در امتداد یک خط راست صورت گیرد طبق نقشه در ابتدا و انتهای قضا یک آجر قرار می دهند و سپس توسط ریسمان کاران ها را در یک خط راست قرارمی دهند و سپس در یک روی کف سقف ملات ماسه و سیمان ریخته و اولین آجر را روی آن قرار می دهند. ضخامت ملات ماسه سیمان حدود 5/1 تا 2 سانتی متر بوده و برای کنترل صاف بودن دیوار آن را شاقول می کنند. نحوه شاقول کردن این گونه است که بوسیله یک چوب و ریسمان کار را به صورت عمودی آویزان کرده اختلاف دو سطح را با هم می سنجند.
دیوار دو جداره:
در اضلاعی از ساختمان که در معرض باران و رطوبت قرار دارد، دیوار را به صورت دو جداره اجرا می کنند.نحوه ی اجرای دیوار دو جداره به این صورت بوده که دو دیوار 10 سانتی متری به فاصله 5 سانتی متراز یکدیگر قرارگرفته و در هر ردیف ازاین دو دیوار از میلگرد (s) شکل در فاصله هریک متر به صورت افقی استفاده می کند دلیل استفاده از این نوع میلگرد برای پیوستگی بهتر در دیوار می باشد.
نعل درگاه:
نعل درگاه در آن قسمت از فضا که امکان استفاده از باز شوها مانند در وپنجره و... بوده مورد استفاده قرار می گیرد؛نعل درگاه وزن بار وارده برخود را تحمل کرده و این وزن را به دیوار منتقل می کند. آن قسمت از دیوار که نعل درگاه روی آن قرار می گیرد به عنوان تکیه گاه می باشد. حداقل نعل درگاه طبق آیین نامه 15 سانتی متر می باشد و باید حداقل 20 سانتی متر از هر طرف روی دیوارهای جانبی قرار گیرد.
نعل درگاه های مورد استفاده در این پروژه بتنی و در قسمتی از کارگاه ساخته می شده که ازمی گردهای اضافی مثلا نمره 14 در قالبهای تیرچه قرار داده وروی ان را با بتن پوشش می دادند  نعل درگاه بتنی همانند یک تیر مقاوم نیروی فشار و کشش را متحمل می شود. پس از اجرای نعل درگاه ادامه آجرچینی بر روی آن انجام می گیرد.
پس از اجرای دیوارها و قرار دادن لوله های مسیر برق نوبت به نازک کاری ساختمان می رسد. به این صورت که به ضخامت  2الی 3 سانتی متر روی دیوار کرم بندی و شمشه گیری می کنند تا سطحی صاف وصیقلی برای گچ کاری ایجاد شود.
در سرویس ها پس از اینکه روی دیوار آستر سیمان کشیده شد، شروع به عایق کاری با ایزوگام یا قیر کرده و سپس عملیات مربوط به کاشی کاری را انجام می دهند.
سقف کاذب:
در ساختمان هایی که ارتفاع سقف زیاد بوده و یا برای زیبای فضای ساختمان از سقف های کاذب استفاده می نمایند برای اجرای سقف کاذب بهتر است که قبل از بتن ریزی سقف میلگردهای برای اتصال سقف تعبیه شود ولی متاسفانه در این پروژه با ضربه زدن به تیرچه ها و تخریب بتن آن میلگرد های اتصال و نگه دارنده را به تیرچه جوش داده وشبکه های میلگرد را به این نوع میلگردها جوش می کنند و روی شبکه را با رابیتس پوشش
 می دهند و شروع به اندود کاری و گچ کاری و گچ بری می نمایند.

روش آزمایش:
در این آزمایش 100 گرم نمونه خاک را روی الک نمره 200 قرار داده و سپس خاک روی الک را شستشو می دهیم سپس خاک رد شده از الک 200  که در داخل سطل قرار گرفته را بعد از نشست داخل سطل در درون ظرفی قرار داده وسپس در خشک کن قرار می دهیم و خاک مانده روی الک را نیز در درون ظرقی قرار داده و داخل خشک کن قرار می دهیم بعد از 24 ساعت این دو ظرف را وزن می کنیم. اگر بیشتر از 50 درصد خاک از الک رد شده بود خاک مورد نظر ریز دانه و باید آزمایش هیدرومتری برای دانه بندی آن صورت گیرد ولی اگر غیر از آن بود باید دانه بندی توسط الک صورت گیرد.
الف) دانه بندی توسط الک:
مقدار 150 گرم خاک مورد آزمایش را وزن کرده و به ترتیب از بالا به پایین به طور پیوسته در روی الک  و 10و 16و20و40و50و100و200 ریخته و با دست در مدت زمان خاص تکان میدهیم وقتی مطمئن شدیم که خاک به خوبی در بین الک ها قرار گرفته، به ترتیب الک ها را از هم باز می کنیم و آن ها را وزن می کنیم البته از قبل وزن الک ها را داشته و درصد عبوری و مانده خاک را از آن ها محاسبه نموده و نوع و دانه بندی خاک را بدست می آوریم.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com