امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه در 24 صفحه


فهرست مطالب
 عنوان    صفحه
 مقدمه

فصل اول:آشنایی با مکان کارآموزی
1-     تاریخچه سازمان..
2-     نمودار سازمانی و تشکیلاتی
3-     شرح مختصری از فرایند تولید یا خدمات

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی و عملی کارآموزی..
1-  موقعیت رشته کار آموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی
رشته کارآموزی در واحد صنعتی
2-  بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی..
3-  امور جاری در دست اقدام
4-  برنامه های آینده

فصل سوم:نتایج آموخته ها.
1-   آزمون آموخته ها و نتایج
2-   نتایج کلی از دوره کارآموزی
مقدمه
       با نگرشی صحیح به رشد و وضعیت اقتصادی کشور نیاز جامعه را به حرفه حسابداری متوجه می شویم0
       حسابداری هم بعنوان رشته ای از دانش و هم بعنوان شغل، با تمدن بشری همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغییرات و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در طول قرون و اعصار متحول شده است 0 حسابداری که از دیرباز پیشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات اگاهانه بوده،اگرچه باکمی سرعت به قافله پیشروان بپیوست ویکی از نخستین رشته هایی بود که راه را برورود و کاربرد علم و تکنولوژی های تازه گشود، کامپیوتر را در خدمت سیستم اطلاعات مالی و سیستم اطلاعات مدیریت قرار دارد0
      پس از پیدایش حسابداری در کشورهای مختلف جهان لزوم تشکیل انجمن واعضای حرفه ای در یک سازمان و فعالیت انها تحت ضوابط مشخص و معین به منظورارتقای کیفیت و دستیابی به پذیرش اجتماعی احساس می شود0 نیاز گسترده و روزافزون به – اطلاعات مالی برای هرگونه تصمیم گیری لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحدهای اداری و اقتصادی و کسانی که با انها سر و کار دارند ا ز سوی دیگر ضرورت کاربرد مقیاس های مشترک اندازه گیری و مفاهیم هممعنا را تشدید کرده و درنتیجه تدوین اصول و استاندارد های حسابداری در سراسر جهان شتاب گرفت 0 حسابداران بعنوان جزیی از اعضای حرفه های جامعه از ا ین تحولات و تاثیرگذاریهای ا ن دورنیستند وخواه ناخواه ازفراگیری و کاربرد تمام یا برخی از روشهای نو در انجام وظایف خود خواهند بود0

1-تاریخچه سازمان

در مورد تاریخچه تشکیل اداره بنا به اظهارات پیشکسوتان فرهنگی این منطقه تا
سال1314 ساختمان مستقل و کادری مستقل و تشکیلات گسترده امروزی در این شهر وجود نداشت 0
تا اینکه در سال 1314 (ه0ش) زمانی که دبستانی بنام شاپورکه یک مدرسه دولتی محسوب می شد در حیاط استیجاری واقع در چهارراه پایین امروزی و کوچه افتخار دایرشد 0چون این منزل 15 اتاق نشیمن داشت دریکی ازاتاقهای فوقانی همین ساختمان با  
کادر سه نفره بعنوان اولین اداره اموزش وپرورش میانه تشکیل یافت0
       لازم به توضیح است که نام وزارت خانه متبوع با عنوان وزارت معارفو اداره معارف و اوقاف ایالت شرقی (اذربایجان شرقی) ودر سال 1329 (ه0ش) به وزارت فرهنگ و اوقاف اذربایجانشرقی و در سال 1330 (ه0ش) کلا به وزارت فرهنگ ودراستانها وشهرستانها به اداره فرهنگ و بعدا به وزارت اموزش وپرورش تغییر نام پیدا می کند0
       در سال 1318 تعدادی ازاهالی میانه ازجمله فرهنگیان ازروسای وقت درخواست     کردند که دبیرستانی درمیانه تاسیس شود0دراین زمان ضمن اینکه در همین ساختمان یاد  شده؛16 اتاق به دبیرستان ودبستان تا کلاس نهم اختصاص یافت وبقیه اتاقها درطبقه فوقانی به کادر اداری اختصاص داشت ودراین زمان رئیس؛معاون؛حسابدارویک خدمتگذارعوامل کادراداری محسوب می شدند وبنا به اظهارات پیشکسوتان فرهنگی منطقه این محل به مدت 10 سال و با همان امکانات بعنوان محل اداره محسوب می شد0
       درسال 1328ساختمان اداری به محل ساختمان فعلی مخابرات واقع درمیدان -  ازادی منتقل شد0
       درسال1332محل اداره به ساختمان مستقل درخیابان امام خمینی فعلی جنب سینما   قدیم درمحل ساختمان کلینیک نصر فعلی وباهمان کادر یاد شده انتقال می یابد0
       درسال1338ساختمان اداری به محل دبستان بحری سابق ومدرسه راهنمایی شهید مطهری فعلی انتقال یافت0کادراداری دراین ساختمان عبارت بودند از: رئیس؛ معاون؛ حسابدار؛منشی دفتر(دبیرخانه امروزی) ویک نفرخدمتگزار0
      درسال1348یا1349ساختمان اداره به محل دبیرستان زینبیه وشهدای زینبیه فعلی که دران زمان ساختمان کوچکتربود واز دو قسمت مجزا تشکیل شده بود انتقال یافت0در قسمت بالای محوطه ساختمان دبستان محمدرضاشاه و درقسمت پایین محوطه؛تقریبا ورودی ساختمان محل اداره دایر بود0
      درسال1354محل اداره به ساختمان پیش ساخته که به ساختمان ایتالیایی هامعروف بود و برای مراکز تربیت معلم در ایران  اختصاص یافته بودانتقال یافت0این ساختمان با تشکیلات وتاسیسات نسبتا خوب وکامل و با تعداد زیادی اتاق با گستردگی بسیارتا سال 1378محل اداره محسوب می شد0
      در سال 1378 به محل جدید و فعلی اداره با 4طبقه ساختمان و ساخت و نمای زیبا با امکانات بسیار و با تعداد زیادی اتاق کار و سالن اجتماعات ودر طبقه پایین (زیرزمین)کلنیک درمانی فرهنگیان به کار اداری ادامه داده وانشاءالله ادامه خواهد داد 0  
- دستور پرداخت
       دستورپرداخت همانطور که درمورد درخواست خرید یا انجام کار اشاره شد بعد از آن(درخواست خرید)چنانکه رئیس موافقت کند دستور پرداخت اعتبار براى خرید کالایى را صادر مى نماید0

14- 15-16-17- فاکتورخرید، حواله انبار، قبض انبار، صورت جلسه تحویل کالا
وقتى که براى کالایى درخواست خرید گردید و بعد از موافقت مراتب مافوق دستور پرداخت نیز صادر گردد و خرید کالا نیزانجام گرفت باید براى کالاى خریدارى شده یک فاکتور خرید از فروشنده دریافت کرد چون که فاکتور خود یک سند حسابدارى است0
       کالاى خریدارى شده باید ابتدا به انبار تحویل داده شود و براى ورود کالا به انبار قبض انبار و حواله انبارباید رد وبدل شود وبعد از طى مراحل یاد شده باید یک فرم تحت عنوان صورت جلسه تحویل کالا را تکمیل کنند و کالاى درخواست شده بعد از تکمیل این فرم به شخص یا قسمتى که درخواست کرده بود تحویل داده مى شود0

18- برگ خدمات مالیاتى
برگ خدمات مالیاتى فرم مخصوصى است بصورت جاپى ازطریق اداره دارایى شهرستان دراختیار ادارات قرار مى گیرد و براى هزینه هایى که بهاى آنها بیش از یک میلیون ریال است ضمیمه مى گردد، توسط دستگاه اجرایى مشخصات خریدار و فروشنده  و آدرس آنها بطور دقیق و بدون قلم خوردگى درج شده، بس از امضاء یک برگ آن را همراه با فاکتور خرید به دارایى محل تحویل داده مى شود و مسؤل مالیات دارایى موظف است برگ دوم آن را همراه با فاکتور خرید امضاء نموده وجهت الصاق به سند به مسؤل خرید مربوطه تحویل نماید تا بدین وسیله دارایى محل بتواند اطلاعات مربوط به عملیات خرید و فروش و در نهایت محاسبه مالیاتى مؤعدیان را بدست آورد0
28- صورتحساب بانکى
  صورتحساب بانکى صورتحسابى است که ماهانه بصورت یک گزارش کلیه دریافتها وبرداختها و موجودى حساب بانکى مؤسسه و ادارات را نشان مىهد0

29- صورت مغایرت بانکى
  صورت مغایرت بانکى نیز یک گزارش مالى است که در داخل مؤسسه، شرکت و اداره بعد از ارسال صورتحساب بانکى تهیه مىشود0بعد از ارسال صورتحساب بانکى، که موجودى آخررا نشان مىدهد و باموجودى که خود مؤسسه، اداره وشرکت برآورد مىکند تطبیق داده وچنانکه تغییرى دراین دو صورتحساب وجود داشته باشد به رفع این تغییر مىپردازد که گزارش نامبرده را گزارش صورت مغایرت بانکى مىنامند0

30- ترازآزمایشى
ترازآزمایشى عبارتست از فهرست عملیات و سرفصلهاى دفترکل که بعدازمانده گیرى، موجودى مانده هر حساب عیناً به ترازآزمایشى انتقال داده مىشود0درترازآزمایشى حسابدار تجزیه وتحلیلهاى لازم را به عمل مىآورد که مبادا اشتباهى دردفترروزنامه وکل صورت گرفته باشد0

31- ترازنامه
ترازنامه عبارتست از یک گزارش تشریحی یا تفسیری که معمولاٌ در پایان هر ماه و در پایان سال مالی تهیه و تنظیم می گردد. ترازنامه باید نشانگر توازن و موازنه دو ستون بدهکار و بستانکار باشد. معمولا گفته می شود اگر در ترازنامه توازن برقرارباشد کلیه عملیات اعم از تنظیم سند،دفتر روزنامه،دفتر کل و دفتر معین تراز آزمایشی و غیره درست بوده و خیلی کم رخ می دهد تراز نامه موازنه داشته باشد ولی مراحل قیدشده بالا نادرست باشد.

32- بایگانی اسناد:

  در هر موسسه و اداره و مراکز حقوقی جهت انجام امورات مربوطه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان هزینه هایی انجام می شود که الزاماٌ باید اسناد و مدارک آن باروشهای قانونی و متداول انجام شده و مدارک پرداختی بطور منظم طبقه بندی شده طوری بایگانی گردد که هر زمان وهر مکان بازرسان و مسئولین ذی ربط بتوانند در صورت لزوم به مدارک مربوطه دسترسی داشته و باید در نگهداری و حفظ آنها نهایت دقت به عمل آید.
    2- بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی
یکی از وظایف اصلی کارآموز حضور به موقع درسرکار و رعایت نظم ترتیب در
    واحد صنعتی می باشد0
     از دیگر وظایف من(کارآموز) در واحد صنعتی نشان دادن علاقه به کار وکسب     
    تجربه و همکاری با کارکنان بخصوص با امور مالی و حسابداری وهمچنین بکارگیری    
   آموخته های خود(درطول 4سال معادل 8 ترم، 4ترم هنرستان و4ترم دانشگاه) می باشد0
     دراین مرحله وظیفهُ اصلی کارآموز، آشنایی با تکنیکها، سیستم حسابداری ونحوهُ
   عمل به اصول و رعایت موازین وآشنایی با اجرای تکنیکها است ولی متأسفانه من نتوانستم
   از همهُ تکنیکهای حسابداری که فرا گرفته بودم استفاده نمایم0ولی کارآموزی یک تجربه و
   فرصت خیلی مناسب  و خوبی است برای آماده سازی  دانشجو برای اشتغال در واحدهای    
   صنعتی وخدماتی0من دراین سازمان کاملاٌ با نوشتن دفاتر روزنامه، معین، کل، بانک،
  حواله و زدن سند ونوشتن فیش های حقوقی آشنا شدم0


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com