امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی اصول و روشهای احداث ساختمانهای مسکونی در 25 صفحه


پی کنی :
اصولا پی کنی به دو دلیل انجام می شود.1-دسترسی به زمین بکروبرای محافظت     ازپی ساختمان.
با توجه به اینکه کلیه بار ساختمان به وسیله دیوارها یاستونها به زمین منتقل می  شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی که قابل اعتماد بوده و قابلیت  تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد. برای برای دسترسی به چنین زمینی ناچار به ایجاد پی برای ساختمان می باشیم. برای محافظت پایه ساختمان وجلوگیری از تاثیر عوامل جوی در پایه ساختمان باید پی سازی کنیم در این صورت حتما در  بهترین زمینها باید حداقل پی هایی به عمق 40تا50 سانتیمترحفر کنیم.
 طول وعرض وعمق پی ها کاملا بستگی به وزن ساختمان وقدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد.
 در ساختمانهای بزرگ قبل از شروع کاربوسیله ازمایشهای مکانیک خاک  قدرت مجاز تحملی زمین را تعیین نموده وازروی ان مهندس محاسب ابعاد پی را تعیین می کند. ولی در ساختمانهای کوچک که ازمایشات مکانیک خاک در دسترس نیست باید از مقاومت زمین در مقابل بار ساختمان مطمئن شویم.
 اغلب مواقع قدرت مجازتحملی زمین برای ساختمانهای کوچک با مشاهده خاک  پی ودیدن طبقات ان وطرز قرار گرفتن دانه ها به روی همدیگرو با ضربه  زدن بوسیله کلنگ به محل پی قابل تشخیص است.
  البته قبل از ان باید مهندس محاسب وزن ساختمان و میزان باری که ازطرف ساختمان به زمین وارد می شود اگاه باشد.
باید متذکر شد که نوع پی استفاده شده در این ساختمان پی نواری می باشد. با توجه به تشخیص مهندس محاسب ساختمان وبررسی نوع خاک محل   حداقل عمق پی در این پروژه 50 سانتیمتردر نظر گرفته واجرا شد.
  البته باید در نظر داشت که اگر در این عمق به زمین بکرنرسیدیم باید عمق  پی را تا زمین بکر ادامه داده ویا از روشهایی دیگراز جمله شمع کوبی ویا  تسطیع اقدام به اصلاح مقاومت زمین کرد
کرسی چینی:
   معمولا در طبقه همکف ساختمانها سطح اتاقها را چند سانتیمتراز کف حیاط  یا کوچه بلندتر می سازند که به این اختلاف ارتفاع کرسی چینی.
  معمولا کرسی چینی به سرعت انجام می شود.هدف از ساخت کرسی در ساختمان  این است که درابتدا از قدیم بشر تمایل بیشتر داشت قدری بلندتر از کف زمین  سکونت کند وبدین ترتیب احساس امنیت بیشتری می کرد درثانی ارتفاع طبقه  همکف با سطح زمین مانع ورود برف وباران وغیره به داخل اطاقها می گردد.  وسوم اینکه چون اغلب زمینهایی که ما برای ساختمان انتخاب می کنیم کاملا   مسطح نبوده ودارای شیب می باشند واز طرفی اتاقها وسالنهای ساختمان باید   کاملا در یک سطح ساخته شوند لذا برای مسطح کردن اطاقها قسمتهای پایین  را بوسیله کرسی چینی با قسمتهای دیگرهم سطح می کنند.  عرض کرسی چینی باید قدری از دیوار اصلی وقدری کمتر از پی زیر ان باشد اگر ارتفاع کرسی چینی فقط در حدود 10الی 15 سانتیمتر باشد می تواند پهنای
  ان مساوی دیوار روی ان باشد اماهمیشه بایددر نظر داشت برای کلیه دیوارهای  اعم از حمال ویا تیغه ای و پارتیشنها پی سازی و کرسی چینی انجام شود.
       نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی:
       روز قبل از اجرای کرسی چینی چند کمپرسی سنگ معدنی(لاشه) و چند  کمپرسی ماسه شسته به دستور مهندس گارگاه به محل آورده شد. پس از اماده شدن ملات سیمان انرا بوسیله فرغون در کنار پی برای شروع   اجرای پی میاوردند. ملات ماسه وسیمان را به نسبت 1به4 با پیمانه مخلوط  وبه ان اب دادند.اب دادن به این طریق بود که مخلوط ماسه وسیمان رابصورت
  دپو در اوردند سپس شروع به ساختن حوضچه کوچکی با این دپو کردند.   بعد از ان اب را به اندازه کافی وبا نظر مهندس کارگاه درون این حوضچه  ریختن به این کاردر اصطلاح آبخور کردن می گویند.  سپس دو کارگر شروع   به مخلوط کردن ان شدند.
   پس از ساخت ملات ماسه سیمان برای حمل کردن ان به محل از فرغون  استفاده شد وبعد ازاوردن ملات به محل ایجاد پی یک نفر کارگر با بیل ملات  را در پی میریخت و استاد کار بوسیله کمچه ملات را درون پی پخش می کرد
   وسنگهای لاشه را روی ان میچید. از این ملات هم به عنوان بتن مگر وهم  به عنوان ماده چسباننده بین سنگها استفاده می شد در موقع چیدن سنگها اگر سنگی وجود داشت که نسبتا بزرگ بود یکی از  کارگرهابوسیله پتک اقدام به شکستن انها می کرد واز قطعات کوچکترمعمولااستفاده می شد. این کاررادر سرتاسرپی انجام می دادند تااینکه کار بعد از3 روز به پایان رسید.
    استاد کارساختمان با وسیله ای بنام شیلنگ ترازسطح پی ها راترازنمود و ریسمان کشی کرد وملات صافی را روی ان کشید. بعد از خشک شدن پی ها تا چند روز سطح پی ها را اب می دادند تا ملات  سیراب شود وبه مقاومت خوبی برسد ودر این مدت زمان که سطح پی ها   را اب می دادند کار تعطیل بود.      
برش در شناژ:
هنگامی که در بتن ریزی پی نمی توانیم بتن ریزی را طی یک روز انجام دهیم و بتن ریزی به روز بعد کشیده می شود باید در جایی که بتن ریزی قطع می شود را تخته ای به صورت عمود بگذاریم. دلیل اینکه به صورت عمود می گذاریم و به صورت مایل یا 45 درجه نمی گذاریم این است که ترک بتن یا برش در بتن به صورت 45 درجه صورت می گیرد و اگر ما بتن را به صورت 45 درجه رها کنیم و بتن ریزی را در روز بعد انجام دهیم، هنگامی که بتن تحت تأثیر بار قرار گیرد راحت برش می خورد ولی اگر به صورت عمود باشد مقاومتر در برابر برش می باشد.
روش نصب سنگهای نما:
نصب سنگ پلاک  بر سطح دیوار: وسیله متداول برای نگهداری سنگ بر روی دیوار،‌فقط ملات ماسه سیمان است. این روش با وجود اینکه بسیار متداول است، اما مطلوب نیست. نحوه کار به این صورت است که پس از چیدن و اتمام دیوار ساختمان دیوار، سنگهای پلاک را به فاصله 2 تا 3 سانتیمتر از دیوار به طور موقت نگهداری می کنند. (بوسیله گچ)  و سپس فاصله بین دیوار و سنگ را تا نیمه از ملات ماسه سیمان به صورت دوغاب پر می کنند ملات که کمی خود را گرفت. ردیف دوم سنگ را (با بند یا بدون بند) بر روی ردیف اول قرار می دهند و پس از نگهداری موقت، ملات ماسه سیمان پشت سنگها می ریزند به طوری که نیمه رج اول پر نمایند و این عمل را در هر رج تکرار می کنند تا سطح پو شیده شوند  ملات ماسه سیمانی که بین دیوار و سنگ می ریزند، معمولاً با دیوار خوب درگیر می شو د اما با سنگ در گیر ی خوبی نخواهد داشت زیرا اکثراً پشت سنگها هم مانند روی آنها صاف هستند. بنابراین چسبندگی بین ملات و سنگ به اندازه کافی نخواهد بود. با وارد شدن  اندکی تنش به سنگ، ملات و سنگ  از هم جدا می شو ند چون سنگها با یکدیگر  در گیر نیستند، خط سقوط سنگ پیش می آیند و معمولاً اگر یک قطعه سنگ  پلاک از ملات جدا شوند بقیه سنگها هم کم کم جدا شده و می افتند ، راههای مختلفی برای نصب صحیح سنگ وجود دارد که سه روش آن را  تو ضیح می دهیم.
روش اول: استفاده از تکه  سنگهایی به شکل هرم ناقص و چسب.
در این روش، تکه سنگی را به صورت هرم ناقص برش می دهند  سطح قائده کوچک را با چسب مخصوص به پشت سنگ پلاک (محل دو غاب ریزی) می چسبانند. پس از خشک شدن و اتصال کامل دو سنگ به یکدیگر سنگ پلاک را بر روی دیوار نصب می کنند و پشت آن دوغاب سیمان می ریزند (قبل از دو غاب ریزی،هم سنگ و هم دیوا ر بر آب خیس شوند.) ملات سیمانی با دیوار در گیری کافی پیدا می کند ، دور تا دور تکه سنگ متصل به سنگ پلاک را می پو شاند و اتصال خوبی را بوجود می آور د
روش دوم:  استفاده از مفتول در پشت سنگ است به این طریق دو سر سنگ پلاک، شیاری به وجود می آو رند و مفتول آهنی به قطر 2میلیمتر را از دو شیار عبور می دهند. پس دو سر آزاد را به هم گره می زنند. به این ترتیب نصب سنگ بر روی دیوار ، دوغاب ماسه سیمان دور تا دور مفتول را می گیرند و در نتیجه اتصال خوبی بوجود می آیند این روش موقعی مناسب است که امکان بوجود آوردن شیار در قطر سنگ باشد. روش دیگر استفاده از نوعی  قلاب به نام  (اسکوپ) است. استفاده از اسکوپ  فقط برای  سنگهای با قطر زیاد (3سانتیمتر به بالا) امکان پذیر است  چون در موقع  سوراخ کاری، لبه سنگ می شکند. در این نوع روش کار به این صورت است که دو سوراخ در  ضخامت سنگ بوجود می آورند و یک سر اسکوپ بر روی دیوار و سر دیگر آن روی سنگ قرا رمی دهند، به طوری که سوراخ اسکوپ در امتداد  سوراخ سنگ باشد به وسیله یک اشپیل، اسکوپ به سنگ ثابت می شود. هر سنگ را به  وسیله دو اسکو پ به دیوار متصل می کنند فاصله سنگ از دیوار  2سانتیمتر و ماسه سیمان است . در این روش آجر کاری و نصب سنگ هم زمان انجام می شود.
چرا باید از بتن های سبک سیپورکس و اتیونگ به جای مصالح ساختمانی وسنتی در دیوارها و سقفها استفاده نمود؟
این سوالی است که در اکثر موارد، در مواجه شدن با دست اندرکاران امور ساختمانی مطر ح می گردد، و در  پاسخ همانطور که مستحضرید، تمام تلاش بشر در جهت پائین آوردن هزینه ها و اقتصادی نمودن فعالیتهای خود به خصوص در امور تولیدی می باشند و با عنایت به اینکه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی یکی از شاخصهای مهم تولید است، صرفه جویی اقتصادی در این صنعت حائز اهمیت و برای شکوفایی صنعت ساختمان کشور بایستی  به دنبال روشهای نوید ساختمان سازی بود. یکی از این طریق بکار گیری مصالح سبک می باشدکه ضمن کاهش  بار مرده  ساختمان مصرف فولاد وبتن را کاهش داده و سرعت بسیار زیادی را در اجرا ایجاد می نماید و یکی از این مصالح سبک، به تنهایی سبک می باشد که قدمت  تاریخی استفاد ه از آن در کشور های اروپایی به بعد  از جنگ جهانی اول می رسد و در حقیقت به جرات می توان گفت که قسمت اعظم اروپا  بعد از دو جنگ  جهانی  با استفاده از بتنهای سبک ساخته شده است  یک مقایسه ریالی مقطعی  و سپس یک مقایسه  اقتصادی  کلان در یک ساختمان را مطرح می نمائیم.
 از آغاز سال 74 قیمت آجر وسفال تیغه افزایش یافته است و قیمتهای متفاوت و بالایی  را مشاهده می کنیم ضمن اینکه این قطعات دارای جرم حجمی بالایی هستند در نتیجه در اینجا با توجه به استعلامهای و گزارشهای جمع آوری شده قیمتهای به شرح ذیل به عنوان مثال اعلام می گرد و لیکن خواننده محترم می تواند بر اساس قیمتهای خود آنالیز قیمت را مجدداً  انجام دهد.
آجر:‌هر عدد از -/80 تا -/100ریال
سفال تیغه: هر عدد  ا ز-/270 تا -/280 ریال
بتن: هر متر مکعب -/60000 ریال
دستمزد یک بنا با دو کارگر در روز: -/65000 ریال
حمل 5/13 متر مکعب بتن سبک ا زدرب کارخانه تا تهرا ن: -/125000 ریال
 هر متر مربع بتن سبک به ضخامت 10 سانتیمتر: -/5480 ریال
 هر متر مر بع بتن  سبک به ضخامت 20 سانتیمتر: -/10440 ریال
در دیوار آجری 10 سانتیمتر :‌
70 عدد آجر و 4%متر مکعب ملات به کار می رود و بیش ا ز195کیلو گرم وزن و روزانه امکان  m^225  اجرا وجود دارد.
 در دیوار آجری 20 سانتینمتر: 144 عدد آجر و 8% متر مکعب ملات بکار میرود وبیش از 405کیلو گرم وزن  و روزانه 15  متر مربع اجرا وجود دارد .
 در دیوار سفالی 10 سانتیمتر:
7/6 عدد بلوک و 4 00% متر مکعب ملات و 65کیلو گرم وزن  و روزانه 65  متر مربع اجرا انجام می شود.
با توجه به اعداد و ارقام فوق موارد به شرح ذیل را می توان نتیجه گیری نمود:
دیوار آجری 10 سانتیمتری: -/10600 تا -/12000 ریال و
دیوار آجری 20 سانتیمتری: -/20649 تا -/23529 ریال و
 دیوار سفال 10 سانتیمتری : -/7625 تا -/7825 و
دیوار 10 سانتیمتری بتن سبک: -/7645 ریال و
دیوار 20 سانتیمتر یبتن سبک: -/13771 ریال
در مقایسه محاسبات فوق به راحتی در می یابیم که از نظر ریالی قطعات بتن سبک بسیا ر ارزان تر است.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com