امروز یکشنبه 01 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی کامپیوتر-نقش IT و شبکه در دخانیات در 54 صفحه


فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کاز آموزی
مقدمه4
چارت سازمانی..5
فصل دوم: ارزیابی مکان از نظر ارتباط با رشته مورد نظر7
شاخصه های ارزیابی نرم افزارهای آموزشی..8
نقش جدید کارمندان در شرکت9
فناوری اطلاعات برای دخانیات12
تلفیق روشهای تدریس ستنی با فناوری..16
بررسی موانع آموزش توسعه الکترونیک در دخانیات18
آموزش مجازی و نقش کارمندان در آن19
دبیرخانه بدون کاغذ21
فصل سوم آموخته ها و نتایج...24

مقدمه:
در ای راستا نیازمند مشارکت سازمانها و نهادها مختلفی است تا در انجام این رسالت بزرگ که نتیجه اش همان پویایی انسانه از لحاظ معنوی و علمی کمک نمایند.
همانطور که می دانیم.
بنابراین جهات بازیابی نقش و جایگاه علمی گذشته شایسته است همه دست به دست هم داده به آموزش و پرورش به عنوان مرکز تعلیم و تربیت توجه جدی داشته باشیم لذا تمامی کارکنان و اولیا و مسئولین استانی نسبت به تعهدات خود واقف بوده،از بذل و توان مالی و حمایت های معنوی نسبت به این نهاد فرهنگ ساز دریغ نورزد.
شاخصهای ارزیابی نرم افزارهای آموزشی
با پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات،کاربردهای متعدد از آن علوم و در حوزه های گوناگون ارائه شده است این کاربرد ها خصوصا در حوزه آموزش از ابعاد مختلفی مورد توجه و اقبال قرار گرفته است یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه آموزش،استفاده از نرم افزارهای  آموزشی و جهت دستیابی به مقاصد آموزشی و تسریع و تسهیل یادگیری از این طریق است به جرات می توان گفت که به کارگیری نرم افزارهای آموزشی یکی از مرسوم ترین شیوه های استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیند آموزش و یادگیری است به همین دلیل امروزه نسخه های متعدد از این نرم افزار تولید و در فروشگاه ها عرضه می گردند این امر انتخاب بهترین گزینه را از میان انبوه از نم افزارهای ارائه شده مشکل می نماید لذا مدیران و کاربران سیستم های آموزشی به شاخص های نیاز دارند تا بر اساس نتایج ارزیابی بهترین گزینه را انتخاب نمایند
در اینجا ضمن مرور کلی بر نرم افزار های آموزشی،تعاریف و حوزه های مرتبط با آن شاخص های متعددی در زمینه ارزیابی این گونه نرم افزارها ارائه شده و هر یک مورد بررسی قرار خواهند گرفت این شاخص ها کاربردی (حین کاربرد) شاخص های فردی (ذهنی) شاخص های آموزشی،شاخص های پشتیبانی و... دسته بندی شده و میزان اهمیت و نکات مخصوص هر گروه از شاخص ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس برای راحتی استفاده و کاربرد روش ارزیابی یک سیاه مقاله (چک لیست) از شاخص های مطرح شده در اختیار قرار خواهد گرفت در انتها یک مدل ریاضی بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ای (MADM) برای رتبه بندی نرم افزار ارائه خواهد شد
نقش کارکنان با توجه به توسعه فن آوری اطلاعات
ظهور و پیدایش جامعه اطلاعاتی،بسیاری از فریضه ها ما را در زمینه آموزش با پرسش های اساسی رو به رو ساخته است فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات دنیایی را که در آن زندگی می کنیم و روش های یادگیری چگونه زیستن را تغییر داده اند در آینده نزدیک بیش از 80% امروز زندگی بشر به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فناوری اطلاعات وابسته خواهد بود و توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و همکاری جهانی نیز نقش ارزنده ای خواهد یافت از سوی دیگر می دانیم که انفجار دانش و فناوری و گسترش وسایل ارتباط جمعی به ویژه  پیشرفت چشم گیر و فزاینده ی شبکه ارتباطین المللی (internet) وظیفه نظام آموزشی کشورها را بسیار سنگین تر کرده است
هدف امروزی نظام آموزشی تنها انتقال فرهنگ نسل گذشته به نسل آینده نیست
این نهاد باید چنان قابلیت های را در افراد بپردازد که آنها بتوانند خود را با تحولات و دگرگونی روز افزون اجتماعی علمی و فنی جهان آینده همگام سازد بنا بر این الزامات زندگی آینده ی بشر اقتضا دارد تا محصولات علمی و فنی جهان آینده همگام سازد بنابراین الزامات زندگی آینده بشر اقتضا دارد تا محصولات نظام آموزشی آن با فناوری جدید آشنا شوند و اگر قرار باشد گامی فراتر از آشنایی برداشته شود می بایست فرصت های کافی با تمرینات و مهارت اندوزی را در اختیار دانش آموزان قرار دهد ICT منبعی با ارزش برای تولید دانش،بستری مناسب برای انتقال محتوا و ابزاری توانمند برای ایجاد تامل در فرآیند یاددهی –یادگیری در کلاس درس می باشد ولی با وجود امکانات بسیار که در اختیار دارد و یادگیری را غنی تر می سازد اما رویگرد های جدید یادگیری –یاددهی را در پیش می گیرند طبیعی است که اگر کارکنان نخواهند خود را با تغییرات هماهنگ نمایند جایگاه خود را متزلزل خواهند یافت داشتن سواد رایانهای سواد فناوری و شناخت ادبیات خاص شبکه های اطلاع رسانی از مقدمات ضروری حرفه ای هر معلم در این عصر است اما نکته ای که نباید از آن غفلت نمود آن است که معلمان با توجه به نقش ویژه ای که در این دوره ایفا می کنند بهتر از هر کسی می توانند به آموخته های فراگیر جهت صحیح داده و از انحراف یادگیری جلوگیری به عمل آورند
سرعت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به حدی است که مانند سایر تحولات آموزشی نمی توان انتظار داشت که کارکنان فعلی نظام آموزشی بیشتر خواهد بود و یا بیشتر باید باشد مسامحه در آماده سازی معلمان برای آشنایی با پیامدهای عصر اطلاعات ممکن است توسعه این فناوری را در نسل بعدی به تاخیر بیاندازد
روند تغییرات در فناوری جدید بر زندگی،کار و امور رفاهی مردم اثر چشم گیر داشته است این فن آوری جدید و در حال توسعه فرایند آموزش و فراگیری سنتی و روشهای مدیریت آموزشی را به چالش فرا می خواند فناوری اطلاعات و ارتباطات به فراگیری کمک می کند که طیف وسیعی از مهارتهایی را که در اقتصاد امروزی لازم است فراگیرند مثل آموختن آنکه چه طور بیاموزند مشکلات را حل کنند ظهور اطلاعات را به دست آورند و آن را ارزیابی کنند اما این آموزشها در برنامه در برنامه درسی مدارس منعکس نیست آهنگ دگرگونی که فناوری رایانه طلایه دار آن است مار ا بیش از پیش نسبت به این موضوع آگاه کرد که دانش زودگذر و فانی است ما نمی توانیم معلم را کسی فرض کنیم که در دانشگاه چیزهای در مغز او پر می کنیم و او تا سی سال بعد همان چیزی را تکرار می کند معلمان باید پیوندهای بیشتری را با دانشگاه ایجاد نمایند و هم چنین باید در استفاده از فناوری اطلاعات ارتباطی تقویت شوند هر چه فناوری رایانه موجب دسترسی آسانتر آموزش گیران به مواد درسی ارائه شده قبلی معلمان شود نقش مربیان از یک منبع مطالب علمی به یک مدیر ناظر بر فرایند یادگیری تغییر می کند اگر بتوانیم پیشرفت حرفه ای به صورت تماس الکترونیک بر قرار کنیم و منابع لازم را برای کارکنان فراهم آوریم تا با فناوری اطلاعات و ارتباطات آمیخته شوند اعتماد شان به این فناوری جلب خواهد شد
فناوری اطلاعات برای آموزش،ابزار فربه یا چالش نو
در این مبحث که از سه بخش کلی ارائه شده است سعی بر آن است که پس از بررسی مفاهیم بنیادی فناوری اطلاعات به توانایی این ابزار در امر آموزش و توسعه یادگیری پرداخته و سپس نگاهی اجمالی به چالشهای ورود این ابزار و فناوری ها به حیطه ی آموزش و راهکارها های حل این بحران خواهیم داشت.
گرچه استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی،مزایای فراوانی برای آموزش و توسعه یادگیری از جمله گسترش پوشش تحصیلی افزایش زمان و کیفیت یادگیری،ایجاد حس پرسشگری،آموزش تمام معلمان حتی انان که در نقاط دور دست مشغول به خدمت اند در پی دارند اما آ«چه با این عنوان در ساختار آموزشی کشور وارد شده است،جدا از تمام مزایای حرفه ای و سهولت دستیابی به اطلاعات باعث افزایش شکاف ارزشی در میان طبقات اصلی بخش شده است هر چند این ابزار جمع آوری داده ها و کسب اطلاعات از طریق یافتن ارتباط بین آنها و سپس تولید دانش را سهل تر می نماید اما کاربرد دانش تولید شده که جزو اهداف اصلی آموزش  محسوب می گردد به آسانی موارد فوق الذکر نیست شاید به همین دلیل است که کانونهای تفکر را حلقه مفقوده ی سیاستگذاری های کشور های در حال توسعه می دانند با وجود این همه فناوری رنگارنگ اطلاعاتی و ارتباطی که تقریبا در دسترس بدنه آموزش کشور قرار گرفته است چرا شاهد تحولات اساسی دردخانیات نیستم؟ ین که کارکنان ما قادر باشند آنچه را به عنوان علم در کلاس درس به آنها آموزش داده می شوند در زندگی روزمره بکار گیرند و آنچه را در این محیط مشاهده می کنند با توجه را در این محیط مشاهده می کنند با توجه به آموزشهای مدرسه ای،تجزیه و تحلیل کنند (کسب مهارتهای لازم برای زندگی و پرورش هوش های هیجانی کارمندان) باید پرسد در این مرحله چه توفیقاتی کسب کرده ایم؟ شاید بتوان دلیل اصلی این امر را عدم دستیابی در این فرایند آموزش به مرحله یادگیری دانست آنچه ما به عنوان آموزش بر آن تاکید می کنیم باید به تغییر رفتار و یادگیری منجر شود و گرنه آموزش منجر به انباشتگی اطلاعات بی حاصل در ذهن فراگیران خواهد شد فراگیرانی که یا از تحصیل علم گریزانند یا علی رقم دانش فراوان به انسانهای بی خاصیت تبدیل می شوند دستیابی به فن بدون حصول اندیشه فن،تنها بازندگی مالی به ناکجا آباد می رساند توسعه در نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش کارمندان و به خصوص مدیران ارشد نظام آموزشی را یاری می دهد تا به گونه ای موثر از این ابزار در امر کیفیت برای جلوگیری از این معضل مطرح کرد فرایند بازسازی فرهنگی و مبانی اجتماعی،ارائه روشهای و شاخص های فرهنگی با زبانی تازه و شیوا و نو می باشد یا استفاده از خود این ابزار در غنی سازی اندیشه و دانش ملی و ایجاد یک فرهنگ پویا که قابلیت پذیرش این توسعه را بیش از پیش داشته باشد در حقیقت سرچشمه این مشکلات را باید در بخش فرهنگی مربوط به این ابزار جستجو کرد نه محدودیت دسترسی به آنها برای بهره گیری از قابلیتهای بیشمار فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعمیم آموزش و توسعه دانش گسترش یادگیری نیاز به اصلاح سیاست های کلان آموزشی و رویکرد های آن به همراه بهبود زیر ساخت ها و سازماندهی مجدد محتوی آموزشی و حمایت در منابع مالی است

درخت
درخت یک سازماندهی سلسله مراتبی از Domain های ویندوز 2000 بوده که یک نام را به اشتراک می گذارند زمانیکه یک Domain به یک درخت موجود اضافه می گردد به عنوان sub Domain در نظر گرفته می شود subDomain یک child domain نیز نامیده شده و Domain اضافه شده از طریق domain parent مربوطه شناخته می گردد پس از اینکه Domain child به درخت ملحق گردید نام Domain آن به نام Domain parent اضافه می شود مثلا زمانیکه یک Domain با نام Tehran به یک درخت موجود ملحق و به عنوان یک Child Domain از Domain با نام City.com مطرح گردد نام Domain مربوطه به صورت tihran.Citys.com خواهد بود
جنگل
جنگل شامل گروهی از درخت ها بوده که در مقابل استفاده از یک نام مشترک از یک پیکر بندی مشترک استفاده می نمایند به منظور مراجعه به جنگل به صورت پیش فراز نام ریشه درخت و یا اولین درختی که در جنگل ایجاد می گردد اسفاده می گردد مثلا در صورتیکه Citys.com اولین Domain در اولین درخت باشد و درخت دیگر به آن ملحق تا یک جنگل را ایجاد نمایند نام جنگل Citys.com خواهد بود
ویژگی های Active Directory
Active Directory سرویس دایرکتوری ویندوز 2000 است Active Directory اطلاعات مربوط به اشیاء شبکه را ذخیره و با ارائه یک ساختار سلسله مراتبی  زمینه سازماندهی Domain ها و منابع را به سادگی فراهم می نماید بدین ترتیب کاربران به سادگی قادر به مکان یابی منابع شبکه نظیر فایل ها و چاپگرها خواهند بود Active Directory دارای ویژگی های متعددی است
    Active Directory باعث سازماندهی دایرکتوری به بخش هایی خواهد شد که امکان ذخیره سازی حجم بالایی از اشیاء را فراهم می آورد دستاورد ویژگی فوق توسعه Active Directory همزمان با رشد یک سازمان خواه بود بدین ترتیب امکان رشد شبکه ای با صرفا یک سرویس دهنده و کمتر از یکصد شی به شبکه ای با هزاران سرویس دهنده و میلیون ها شی فراهم خواهد شد
    Active Directory یک مکان متمرکز به منظور جمع آوری و توزیع اطلاعات در رابطه با اشیاء موجود در شبکه شامل کاربران،گروهها و چاپگرها بوده و امکان یافتن و استفاده از اطلاعات را آسان خواهد کرد
    تدابیر امنیتی در ارتباط با Directory Active  پیش بینی و زمینه تحقق آن با استفاده از Log on و کنترل دستیابی به اشیاء موجود در دایرکتوری فراهم می گردد پس از فرآیند ورود به شبکه (یک  Log on به یک شبکه)مدیران شبکه قادر به مدیریت داده های موجود در دایرکتوری می گردند کاربران تائید شده نیز امکان دستیابی به منابع موجود در شبکه را از هر مکانی به دست خواهند آورد

مزایای Active Directory
استفاده از Active Directory دارای مزایای زیر است
    کاهش مجموع هزینه مالکیت پارامتر فوق به هزینه مالکیت یک کامپیوتر مرتبط می گردد هزینه فوق شامل:هزینه های مربوط به نگهداری،آموزش،پشتیبانی فنی،ارتقاء سخت افزار و نرم افزار است Active Directory با پیاده سازی سیاست ها باعث کاهش برخی از هزینه های فوق می گردد بکارگیری یک سیاست به همراه Active Directory این امکان را فراهم می آورد که پیکر بندی محیط مربوطه و نصب برنامه ها از یک مکان مرکزی انجام شود بدین ترتیب زمان مربوط به پیکر بندی و نصب برنامه ها بر روی هر کامپیوتر،کاهش پیدا خواهد کرد
    مدیریت انعطاف پذیری واحدهای سازمانی درون یک Domain را می توان بر اساس سیاست های موجود در Active Directory تقسیم نمود بدین ترتیب واحدهای سازمانی امکان تعریف کاربرانی خاص به منظور مدیریت بخشهائی خاص از شبکه را به دست می آورند
    Scalability با استفاده از Directory Active امکان استفاده از سرویس های دایرکتوری برای سازمان های با ابعاد متفاوت فراهم می گردد
    تسهیل در مدیریت Active Directory ابزارهای مدیریتی خاصی را ارائه که مدیران شبکه با استفاده از آنان قادر به مدیریت  منابع موجود در شبکه خواهند بود
دستیابی به یک شبکه ویندوز 2000
برای استفاده از منابع تعریف شده در شبکه کاربران می بایست فرایند Log on را دنبال نمایند در زمان فرایند Log on ویندوز2000 اعتبار و هویت یک کاربر راتائید خواهد کرد فرایند فوق این اطمینان را به وجود خواهد آورد که صرفا کاربران معتبر و تائید شده قادر به دستیابی منابع موجود بر روی کامپیوتر درش بکه خواهند بود پس از اتمام موفقیت آمیز فرایند ورود به شبکه زمینه استفاده از منابع موجود در تمام شبکه با توجه به سیاست های تعریف شده فراهم می گردد کاربران برای دستیابی به منابع در یک شبکه مبتنی بر ویندوز 2000 به یک Account نیاز خواهند داشت Account شامل اطلاعات مرتبط با یک کاربر بوده و شامل نام و رمز عبور است در صورتیکه کامپیوتر یک Meeber Domain باشد Account  مربوط به کاربر امکان Log on نمودن به کامپیوتر به صورت محلی و یا به Domian (اما نه هر دو) را فراهم و زمینه استفاده از منابع موجود در شبکه با توجه به مجوزهای تعریف شده فراهم خواهد شد در صورتیکه کامپیوتر عضوی از یک Workgroup باشد Account مربوطه امکان Log on نمودن کاربر را صرفا به کامپیوتر محلی فراهم می نماید (چون Account کاربر صرفا بر روی بانک اطلاعاتی امنیتی همان کامپیوتر محلی ذخیره شده است) برای ورود به یک Domain ویندوز 2000،کاربران می بایست نام خود را به صورت خاصی وارد نمایند نام فوق شامل نام کاربر بوده که به دنبال آن از کاراکتر @ و یک پسوند استفاده می گردد  Domain مربوطه ای است که account بر روی آن وجود دارد User 1@ Citys.com نمونه ای در این زمینه است


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com