امروز سه شنبه 03 خرداد 1401 sell.cloob24.com
0

گزارش کارآموزی وزارت راه و ترابری در 48 صفحه

مقدمه:

2-فهرست:

فصل اول:آشنایی کلی با مکان کار آموزی:

1-تاریخچه سازمان

2-نمودار سازمانی وتشکیلاتی

3-انواع محصولات تولیدی یا خدماتی

4-شرح مختصری از فرآیند تولبید یا خدمات:

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

1-موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی

2-بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی

3-امور جاری در دست اقدام

4-برنامه های آینده

5-تکنیکهایی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی به کار می رود.

فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتایج (بررسی وتحلیل موضوع کارآموزی)

مقدمه: 

در دل سیاه شب که تاریکی قامت طبیعت را پوشانده،در آن سوی جاده هایی که مملو از برف ویخبندان است و هراس سیاهی شب از یک طرف وپیچ وخم وکوهستانهای صعب العبور از طرف دیگر جان مسافران جاده ها را تهدید می کند نوری از دور بازتاب مسیر مسافران خسته دل است دستی مهربان آنان را به عبور از پیچ وخم جاده ها رهنمون می شود چشمانی که از آن سوی عشق ومهربانی برای به سلامت رسیدن مسافران شب همچنان بیدار مانده است وکیست که این همه رنج وطاقت وسختی را در خود ترجمه کرده باشد جز نگاه مهربان راهدار،که دستان آرامش بخش او فرشته نجات جاده ها گشته است جاده ها در هراس از کولاک فرورفته اند ومسافران خسته در پناه چشمان بیدار راهدار مأوی …در کشمکش بادهای سخت درنقاط دور دست ویخبندان تنها نگاه گرم راهدار یارای گامهای خسته مسافر در راه مانده خواهد بود.

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کار آموزی

خلاصه ای از تاریخچه وزارت راه وترابری:

ساختن ونگهداری راههای شوسه در کشور وسیع وکوهستانی ایران چون هزینه زیادی داشته لذا تا مقارن جنگ جهانی اول راههای ایران به همان وضع سابق باقی بود وهمان راههای کاروان رو را شامل می شد.ولی از سال1299هجری شمسی دولت اقدام به احداث راه شوسه به معنای امروزی آن نمود ومی توان تاریخ شروع ساختمان راههای شوسه را از سال 1301 تا 1304 دانست.

تا این زمان اعتبارات راهسازی وراهداری از طریق اخذ باج یا حق العبور در راههای شوسه تأمین می گردید ومبلغ آن حداکثر به 300000 تومان می رسید.در 11 فروردین 1301 اداره کل طرق وشوارع در وزارت فوائد عامه تشکیل ومأمور ساختن ونگهداری راههای کشور شد.در سال 1304 با پیشنهاد دولت وقت وتصویب دوره پنجم مجلس شورای ملی دریافت حق العبور در راهدار خانه ممنوع ومقرر شد از وزن غیر خالص صادرات و واردات مملکتی مالیات راه دریافت شود.

وبه این ترتیب اعتبار سالیانه به 1500000تومان رسیده وراههای کشور را به نواحی مختلف تقسیم ومسؤلینی را برای اداره امور وتعمیر ونگهداری راهها معین کردند.در این تقسیمات راهها به ده ناحیه تقسیم وهر یک شماره گذاری شد وتحت نظر یک نفر اداره می شد.در سال 1305 برنامه مدونی تحت عنوان «پروژه پیشنهادی ساختمان طرق در ایران»جهت راهسازی تدوین گردید.مدت این پروژه 9 سال ومخارج آن 45میلیون تومان پیش بینی شده بود.در این برنامه ساختمان 17021کیلومتر راه شوسه درجه 1و2و3 پیش بینی شده بود،اولین برنامه ساختمان راههای شوسه ایران است.

(راههای ایلام به اسلام آباد،ایلام به دهلران وراه تنگ نیاز به گذار خوش به هلاله در این برنامه قرار داشته اند.)

توجه به توسعه راههای موجب گردید در تاریخ 27/12/1308اداره کل طرق وشوارع به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی گذشت به صورت یک وزارتخانه به نام وزارت طرق و وشوارع در آید.

اصول وظایف وزارتخانه مذکور طبق ماه دوم این قانون «مراقبت در ایجاد ونگهداری راههای آهن،شوسه وتنظیم وتوسعه کشتیرانی واداره کردن امور بندری شد»

سپس در سال 1315 با عنوان وزارت راه مأمور احداث ونگاهداری راهها،راه آهن واداره امور بندی وکشتیرانی کشور گردید.

از آغاز جنگ دوم جهانی طی مدتی قریب به بیست ودو سال یعنی تا بهمن ماه 1341 کشور ما نشیب وفرازهای عجیبی را گذارند ودر این دوران اجرای برنامه های عمرانی کشور آغاز گردیدو وزارت راه نیز هماهنگ با این تحولات برنامه های راهسازی ونگاهداری راههای ساخته شده،توسعه راه آهن وگسترش وتجهیز بنادر وفرودگاههای کشور را هم گام با پیشرفت های سریع سایر ارکان کشور دنبال کرده است.

وزارت راه به موجب قانون تغییر نام «وزارت راه«به«وزارت راه وترابری «مصوب 2/4/53به وزارت راه وترابری تغییر نام یافت وبا تشکیلات جدید،اعتبارات بیشتر و وظایف وسیعتری به فعالیت پرداخت.

هدف وزارت راه وترابری عبارتست از پی ریزی سیاست جامع وهماهنگ برای ترابری کشور،توسعه وتجهیز،گسترش،نگاهداری وایجاد تأسیسات زیر بنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی،اجتماعی وعمرانی ودفاع ملی.بدین ترتیب احداث راههای ارتباطی کشور اعم از زمینی(راه آهن)وراههای آبی وفراهم آوردن وسایل ترابری وتنظیم مقررات استفاده صحیح از آنها،تأمین ترابری کشور جزو اهداف اساسی این وزارتخانه محسوب می شود.

در آغاز سلسله پهلوی راههای کشور از 3900کیلومتر تجاوز نمی کرد.در دوران رضا خان،طول راههای ایران به 24000 کیلومتر بالغ گردیدوتا پابان سلسله مذکور طول راههای فرعی واصلی به 26000 کیلومتر رسید در حال حاضر وزارت راه وترابری جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری 166185کیلو متر از راههای کشور می باشد.

سازمان پیشنهادی جهت راهداری کشور: 

سازمان پیشنهادی جهت راهداری کشور با توجه به اهمیت واولویت امر راهداری وضرورت بهاء دادن به آن بمنظور حفظ سرمایه های ملی بشرح زیر است:

استحفاظی از نقطه نظر آب وهوائی،توپوگرافی در چه وضعیتی می باشند متاوت خواهد بود،یک راه کوهستانی ودر منطقه آب وهوائی سردسیر عملیات راهداری بیشتری را نسبت به یک راه کوهستانی در منطقه معتدل وگرمسیری را دارد،همچنین عملیات راهداری راههای واقع در دشت با راههای واقع در مناطق تپه ماهوری وکوهستانی متفاوت می باشد.ضمناً تعداد پرسنل به امکانات وماشین آلات موجود در هر واحد بستگی دارد،البته تعداد ماشین آلات در یک واحد با ملحوظ داشتن شرایط آب وهوائی وتوپوگرافی مشخص می گردد ولی امکان دارد که نیاز ماشین آلاتی براساس معیارهای مشخصه تامین نشده باشد،لذا بایستی عوامل،با امکاناتیکه فراهم گردیده متناسب باشد.

در یک راهداری شهرستان درجه 2 به عوامل مشروحه زیر بمنظور اجرای عملیات اصلی راهداری و وظائف پشتیبانی (امور اداری‌- مالی – تدارکاتی)نیز نیاز است:

عوامل مورد نیاز در یک راهداری شهرستان درجه یک که طول زیادی از راهها را نگهداری می کند میبایست بشرح زیر باشد.

اداره راهداری شهرستان درجه یک:

1)رئیس (کارشناس عمران یا کارشناس مکانیک).

2)معاون(کارشناس ماشین آلات یا مکانیک یا کارشناس عمران).

3)مسئول امور دفتری وبایگانی.

4)ماشین نویس.

5)مسئول امور مالی.

6)مسئول تدارکات.

7)کارپرداز.

8)حسابدرا.

9)صاحب جمع اموال.

10)انبار دار قطعات یدکی.

11)انبار دار ملزومات.

12)متصدی تلکس.

13)متصدی بیسیم.

14)متصدی بیسیم.

15)تلفنچی.

16)خدمتگزار ونامه رسان.

17)سرایدار.

18)نگهبان کارگاه.

19)نگهبان کارگاه.

20)نگهبان راهدار خانه.

21)نگهبان راهدار خانه.

22)نگهبان راهدار خانه.

23) نگهبان راهدار خانه.

24)نگهبان کارگاه سنگ شکن وآسفالت.

25)نگهبان کارگاه سنگ شکن وآسفالت.

26)راهداری(کارشناس عمران)(امور اجرائی راهداری).

27)تکنسین راهداری.

28)تکنسین راهداری.

29)متصدی ومباشر امورتعمیرات راه آسفالته.

30)متصدی ومباشر امورتعمیرات ابنیه فنی.

31)متصدی ومباشر امور تعمیرات راه شنی.

32)سر راهدار(سر کارگر عملیات لکه گیری آسفالت)واصلاح شانه ها.

33) سر راهدار(سر کارگر عملیات لکه گیری آسفالت)واصلاح شانه ها.

34)سر راهدار(سر کارگر عملیات تعمیرات ابنیه فنی)راههای آسفالته.

35)سر راهدار(سر کارگر عملیات پاکسازی قنوها وتنقیه پلها).

36)سر راهدار(سر کارگر عملیات پاکسازی قنوها وتنقیه ها).

37)سر راهدار(سر کارگر تسطیح وگریدر زنی راههای شنی وترمیم آن).

38)سر راهدار(سر کارگر تسطیح وگریدر زنی راههای شنی وترمیم آن).

39)سر راهدار(سر کارگر عملیات تعمیرات ابنیه فنی راه شنی).

40)سر راهدار(ایمنی راهها).

41)سر راهدار(کارگر فنی)کندن آسفالت با کمپرسور.

42)سر راهدار (کارگر فنی)تخلیه مصالح،قیرپاشی محل لکه گیری.

43)سر راهدار(کارگر فنی)پخش آسفالت وتنظیم آن.

44)سر راهدار (کارگر فنی).

45)راهدار(کارگر فنی)لکه گیری.

46)راهدار(کارگر فنی).

47)راهدار(کارگر فنی)بنا سنگ کار.

48)راهدار(کارگر فنی)بند کشی.

49)راهدار(کارگر فنی)قالب بند.

50)راهدار(کارگر فنی)آرماتور پیچ.

51)راهدار.

52)راهدار.

53)راهدار.

54)راهدار.

اکیپ آسفالت

کارگر ساده(فصلی).

کارگر ساده فصلی.

اکیپ آسفالت:

کارگر ساده(فصلی).

کارگر ساده فصلی(نگهبان).

بنائی:

کارگر ساده(فصلی).

راهدار کارگر ساده(فصلی).

راهدار کارگر ساده(فصلی)نگهبان.

تسطیح گریدر زنی

راهدار کارگر ساده فصلی.

راهدار کارگر ساده فصلی نگهبان

شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات

نگهداری ومراقبت از پلها:

پس از ساختمان پل وشروع بهره برداری از آن،زوال تدریجی آن نیز آغاز می گردد،خرابیها وگستردگی آنها بقدری آهسته وکند است که باعث می شود،توجه لازم به آنها معمول نگردد،فقط در موقع بروز وقایع فاجعه آور ومصیبت بار مانند تخریب پل در اثر وسیل ویا زلزله ویا بار غیر مجاز وبیش از ظرفیت اقدامات عاجل،برای تعمیر یا بازسازی به اجراء در می آید.

پل سازه ایست پیچیده وگران قیمت:

کلیه اعضای این سازه باید بطور یکنواخت و مؤثری با هم در ارتباط باشند،عملکرد بد یک عضو می تواند تخریب یک دهانه را در پی داشته باشد،یک تکیه گاه آسیب دیده باعث خرابی دال پل ویا یک دهانه می شود.در صورتیکه سطح رویه یک پل لغزنده باشد موجب می گردد که وسائط نقلیه به هم ویا با نرده های پل برخورد نمایند وضمن وارد کردن خرابی به پل خساراتی نیز به وسیله نقلیه وسرنشینان آن وارد نماید.تجارب بدست آمده نشانگر این نکته مهم است که نگهداری ومراقبت مستمر و دوره ای برنامه ریزی شده از یک پل عمر مفید آنرا افزایش داده واز سرمایه های ملی محافظت می گردد،مراقبت روزانه از پل عملکرد موثر آنرا حفظ می نماید.

با اینگونه بازدیدهای روزانه ویا دوره ای از کلیه اجزاء پل که باید بطور دقیق ومنظم انجام شود محلهائی از پل که نیاز به تعمیر وتوجه دارد،مشخص می شود.بنابراین در نگهداری پلها در اولویت اول اجراء بازدیدهای کامل دوره ای از کلیه اجزاء آنها می باشد،بدین منظور بایستی فرمهای تدوینی مربوطه بطور دقیق توسط فردی متخصص تکمیل شود.فرمهای کنترل مختلفی در اینمورد موجود است که نمونه هائی از آنها بپیوست ارائه می گردد.

،تخریب سطح سواره روپل را تسریع می کند.

برای احتیاط قبل از روکش آسفالتی باید از چند لایه اندود قیری سود جست ویا از ماده درزگیر مناسب دیگر استفاده نمود،در موقع اجراء پوشش آسفالتی بایستی موانعی در محل درزهای انبساط تعبیه نمود تا از ورود مواد آسفالتی بداخل درز انبساط جلوگیری شود.بتن باید قبل از پوشش شدن با آسفالت کاملاً بررسی واگر دارای نواقصی است تعمیر شود،اگر بتن تخریب شده وباید آنرا کنده وبتن جدید ریخته شود وپس از اطمینان از سالم بودن بتن ها وخشک بودن سطح بتن کار درزگیری انجام وبعد روکش آسفالت اجراء شود.روکش آسفالتی باید بمیزان لازم وکافی کوبیده ومتراکم گردد.

5)درزهای انبساط:

درزهای انبساط در دال پل تعبیه می گردند،درزها با مواد انعطاف پذیر که قابلیت تراکم دارند پر می شوند وچنانچه با مواد غیر قابل تراکمی پر شوند مانند(ماسه – سنگریزه – وغیره)،کفهای بتن وانتهای تیرها در موقع انبساط امکان ترک خوردگی وخرد شدن را دارند،در بیشتر مواقع این عمل فشار زیادی را به تکیه گاهها وارد می کند.قسمت فوقانی پایه ها را نیز دچار ترک خوردگی وخرد شدن می کند ودر برخی پلها جابجائی عرضی سطح سواره روپل وجدولها را باعث می گردد،درزهای انبساط که با مواد زائد پر شده اند ممکن است رطوبت ومواد شیمیائی ضد یخ را بخود جذب کرده وباعث تخریب قسمتهای بتنی مجاور خود گردند.اقداماتیکه در رابطه با درزهای انبساط باید انجام پذیرد بشرح زیر است:

الف:درزهای انبساط پر شده از مواد زائد باید بطور مرتب پاکسازی شوند،قبل از اینکه ماده پر کننده درز جایگزین شود باید مشخص گردد که آیا نیازی باینکار هست یا خیر،چون امکان دارد در شرایط فعلی آن اقدام دیگری لازم باشد.

ب:موادی که برای پر کردن درزها بکار میروند شامل قیر اشباع شده یا ورقهای پلی یورتان که قسمت فوقانی آن با آسفالت دارای مواد اضافی لاستیک درقیر،در محل پوشش شود.مواد دیگر پر کننده های درز انبساط عبارتند از:

پلی وینیل کلراید.

پلی سولفاید.

نئوپرن.

ج:در سالهای اخیر نسبت به ساخت درزهای آب بندی شده ودرزگیری شده توجه فراوانی شده است.وسیله الاستومری که از نئوپرن وفلز تشکیل شده،در خیلی از پلها بکار رفته است،اگر این وسایل بطور مناسبی طرح ونصب نشوند،در موقع برف روبی آسیب خواهند دید.تکیه گاههای این وسایل باید بطور مرتب بازدید شود تا اطمینان حاصل گردد که هیچ قسمتی شل نشده وخطری برای عبور ومرور نیست.

زهکشی کف:                                                                                      

عملکرد خوب زهکشی کف پل،بسیار با اهمیت بوده ولذا بایستی اقداماتی بشرح زیر معمول گردد:

الف:سیستمهای زهکشی کف پل باید تمیز نگهداشته شوند تا بتوانند براحتی آبهای سطحی را تخلیه نموده واز جمع شدن آب که باعث یخ زدگی سطح پل شده وسر خوردن اتومبیلها را در پی دارد،جلوگیری نماید.

ب:زهکش هائیکه زیر کف پل هستند با وسایل وتجهیزات معمولی قابل پاک مردن می باشند،با توجه باینکه سیستمهای زهکشی با دقت وزحمت وبا هزینه زیاد درست شده اند بایستی وسایل وتجهیزات مربوط به پاک کردن آنها نیز فراهم گردد.

ج:زهکش هائیکه بطرف اعضای تکیه گاه هدایت شده اند باید از آن دور شوند.

د:کفهائی که سیستم زهکشی ندارند یا سیستم زهکشی آنها کارائی لازم را ندارد،باید پس از هر بارندگی برای مشخص کردن محل جمع شدن آب،بازرسی از پل صورت گیرد ومناطق مذکور برای ایجاد زهکشهای اضافی علامت گذاری شوند. لوله های زهکشی معمولاً در نقاطی نصب می شوند که آب زیادی در آن محلها جمع می گردد.

در این واحد (اداره کل راه وترابی):

از این گرایش بیشتر در قسمت تعمیر ونگهداری ابنیه استفاده می شود.

به علت جدید بودن این گرایش وشناخته نشدن آن واز دانشجویانی که در این رشته فارغ  التحصیل می شوند در سازمان وصنایع به عنوان کاردان وکارشناس عمران استفاده می شود ولی به علت مکمل بودن پل سازی وابنیه فنی با راه سازی از فارغ التحصیلان این رشته دراین سازمان به عنوان ناظرین یا مطالعه کننده گان پروژه های پل وابنیه که شامل دیوار حائل‌- آبروها وگابیون سازی و…می باشد استفاده می کنند.

ولی به طور کل پل سازی وابنیه فنی در امور راه سازی بسیار با اهمیت بوده که می توان با تخصصی کردن آن در مقاطع بالاتر وپرورش دانشجویان این رشته از تخصص آنها در طراحی واجرای این سازه ی حساس ومهم بهره گیری خوبی کنند.

متخصصان این رشته می توانند با در نظر گرفتن تمام موارد ومطالعات تخصصی ونظارت دائم بر اجرای آن این سازه حساس وملی را به نحو احسن وبا کیفیت وقابلیت کارایی مورد نیاز در اره مورد نظر بوجود آورده ومورد استفاده قرار دهند:

البته به عنوان آینده نگری می توان بعضی از این موارد را اینگونه بیان کرد مانند:لزوم مطالعات اولیه قبل از احداث پل یا بررسی تغییر مکان پل در اثر تحریکات زلزله که در زیر به بررسی بخشی از آن می پردازیم:

1-لزوم مطالعات اولیه قبل از احداث پل.

2-بررسی تغییر مکان پل در اثر تحریکات زلزله.

لزوم مطالعات اولیه قبل از احداث پل

اصولاً در طرح هندسی راهها به تقاطع هایی بر می خوریم که گذر از این نقاط توسط جاده ممکن نمی باشد مثل عبور از دره ها ورودخانه ها،بنابراین تنها راه حل این مشکل استفاده از پل می باشد،با توجه به اینکه احداث پل درصد قابل توجهی از هزینه راهسازی رابه خود اختصاص می دهد در انتخاب محل پل واقتصادی بودن آن باید دقت کافی انجام گیرد تا به نحو مطلوب جوابگوی ترافیک موجود وآینده باشد.پلها از نقطه نظر مصالح تشکیل دهنده به پلهای چوبی،بتنی،بتنی مسلح وفلزی واز نظر سیستم مقاومت مصالح به پلهای با دهانه ساده،طره ای،قوسی،قابی شکل ومعلق واز نظر نوع مقاطع باربر به مقاطع باربر به مقاطع جعبه ای،مشبک،تیرهای حماله وکف شکل وهمچنین از نظر نوع کاربری آنها به پلهای راه آن،پیاده رو،جاده ای ومتحرک واز نقطه نظر تقاطع پل با معبر به پلهای مستقیم،مورب ومنحنی تقسیم بندی شده اند.

به دلیل اهمیت پل در راهسازی مرحله مهم قبل از احداث،مطالعات لازم می باشد.اگر بدون مطالعه،در زمینه هواشناسی منطقه،شناسایی مسیرهای مختلف،فاکتورهای اقتصادی پی وپیش بینی آینده در خصوص ترافیک اقدام به احداث پل کنیم در واقع عمر پل را کاهش داده ایم.

پس از انجام بررسی های کامل محلی در رابطه با وضعیت اقلیمی محل وبا در نظر گرفتن امتداد مسیر جاده،پارامتر طول ودهانه پل ومقاومت ونوع خاک بستر رودخانه مسئله اقتصادی بودن پل بعنوان یک پارامتر مهم دخالت داده می شود که در این پارامتر،پل ها باید طوری انتخاب شوند که ضمن داشتن کمترین دهانه با مقاومت زمین مورد نظر نیز مناسب بوده،در این مرحله مخارج ساخت اولیه بعلاوه مخارج تعمیر ونگهداری بمنظور تجسم یک تصویر کلی از مخارج قبل از تصمیم گیری نهایی تخمین زده می شود البته در تصمیم گیریهای فوق باید آسایش وراحتی مردم نیز کاملاً رعایت گردد.برآورده اولیه که یکی از عوامل انتخاب نوع مقطع بوده از چند روش ممکن است که رد هر روش باید به خاطر داشته باشم که هدف تخمین حجم عملیات برای سازه مورد نظر به صورت تقریبی ومنطقی می باشد.یکی از اصولی ترین ومطمئن ترین روش برای برآورد مقدماتی سازه،استفاده از طرح مقدماتی سازه های گوناگون می باشد که طراح برای پل مورد نظر طرح می کند.روش دیگر برآورد کمر سازه پل با استفادهاز طرح های از قبل اجرا شده می باشد،یعنی طراحان باید از برآوردهای بایگانی شده وطرز استفاده از آنها آگاه باشند که در این روش طراح قبل از استفاده از این اطلاعات برای طرح مورد نظر باید زمان طراحی پل ومحدودیتهای موجود در آن زمان که حاکم بر طرح بوده اند را نیز مدنظر قرار دهد.برآورد کمی مصالح سازه پل در مطالعه اقتصادی یک طرف مسئله می باشد ودر طرف دیگر قیمت واحد ردیفهای مختلف برآورد کار می باشد.عوامل مؤثری بر روی قیمتهای واحد تأثیری گذار می باشد که از جمله این عوامل قیمت مصالح،دستمزد،محل اجرا،مقدار یا حجم کار،مشکلات اجرا وهزینه های بالای سری مجری طرح می باشد که تمامی این عوامل بر روی قیمتهای واحد تأثیر گذار بوده وبستگی به مهارت مجری در سازماندهی،برنامه ریزی واجرای عملیات دارد.

گزارش کارآموزی وزارت راه و ترابری در 48 صفحه


مقدمه:
2-فهرست:
فصل اول:آشنایی کلی با مکان کار آموزی:
1-تاریخچه سازمان
2-نمودار سازمانی وتشکیلاتی
3-انواع محصولات تولیدی یا خدماتی
4-شرح مختصری از فرآیند تولبید یا خدمات:فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
1-موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی
2-بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
3-امور جاری در دست اقدام
4-برنامه های آینده
5-تکنیکهایی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی به کار می رود.
فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتایج (بررسی وتحلیل موضوع کارآموزی)
مقدمه: 
در دل سیاه شب که تاریکی قامت طبیعت را پوشانده،در آن سوی جاده هایی که مملو از برف ویخبندان است و هراس سیاهی شب از یک طرف وپیچ وخم وکوهستانهای صعب العبور از طرف دیگر جان مسافران جاده ها را تهدید می کند نوری از دور بازتاب مسیر مسافران خسته دل است دستی مهربان آنان را به عبور از پیچ وخم جاده ها رهنمون می شود چشمانی که از آن سوی عشق ومهربانی برای به سلامت رسیدن مسافران شب همچنان بیدار مانده است وکیست که این همه رنج وطاقت وسختی را در خود ترجمه کرده باشد جز نگاه مهربان راهدار،که دستان آرامش بخش او فرشته نجات جاده ها گشته است جاده ها در هراس از کولاک فرورفته اند ومسافران خسته در پناه چشمان بیدار راهدار مأوی …در کشمکش بادهای سخت درنقاط دور دست ویخبندان تنها نگاه گرم راهدار یارای گامهای خسته مسافر در راه مانده خواهد بود.
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کار آموزی
خلاصه ای از تاریخچه وزارت راه وترابری:
ساختن ونگهداری راههای شوسه در کشور وسیع وکوهستانی ایران چون هزینه زیادی داشته لذا تا مقارن جنگ جهانی اول راههای ایران به همان وضع سابق باقی بود وهمان راههای کاروان رو را شامل می شد.ولی از سال1299هجری شمسی دولت اقدام به احداث راه شوسه به معنای امروزی آن نمود ومی توان تاریخ شروع ساختمان راههای شوسه را از سال 1301 تا 1304 دانست.
تا این زمان اعتبارات راهسازی وراهداری از طریق اخذ باج یا حق العبور در راههای شوسه تأمین می گردید ومبلغ آن حداکثر به 300000 تومان می رسید.در 11 فروردین 1301 اداره کل طرق وشوارع در وزارت فوائد عامه تشکیل ومأمور ساختن ونگهداری راههای کشور شد.در سال 1304 با پیشنهاد دولت وقت وتصویب دوره پنجم مجلس شورای ملی دریافت حق العبور در راهدار خانه ممنوع ومقرر شد از وزن غیر خالص صادرات و واردات مملکتی مالیات راه دریافت شود.
وبه این ترتیب اعتبار سالیانه به 1500000تومان رسیده وراههای کشور را به نواحی مختلف تقسیم ومسؤلینی را برای اداره امور وتعمیر ونگهداری راهها معین کردند.در این تقسیمات راهها به ده ناحیه تقسیم وهر یک شماره گذاری شد وتحت نظر یک نفر اداره می شد.در سال 1305 برنامه مدونی تحت عنوان «پروژه پیشنهادی ساختمان طرق در ایران»جهت راهسازی تدوین گردید.مدت این پروژه 9 سال ومخارج آن 45میلیون تومان پیش بینی شده بود.در این برنامه ساختمان 17021کیلومتر راه شوسه درجه 1و2و3 پیش بینی شده بود،اولین برنامه ساختمان راههای شوسه ایران است.
(راههای ایلام به اسلام آباد،ایلام به دهلران وراه تنگ نیاز به گذار خوش به هلاله در این برنامه قرار داشته اند.)
توجه به توسعه راههای موجب گردید در تاریخ 27/12/1308اداره کل طرق وشوارع به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی گذشت به صورت یک وزارتخانه به نام وزارت طرق و وشوارع در آید.
اصول وظایف وزارتخانه مذکور طبق ماه دوم این قانون «مراقبت در ایجاد ونگهداری راههای آهن،شوسه وتنظیم وتوسعه کشتیرانی واداره کردن امور بندری شد»
سپس در سال 1315 با عنوان وزارت راه مأمور احداث ونگاهداری راهها،راه آهن واداره امور بندی وکشتیرانی کشور گردید.
از آغاز جنگ دوم جهانی طی مدتی قریب به بیست ودو سال یعنی تا بهمن ماه 1341 کشور ما نشیب وفرازهای عجیبی را گذارند ودر این دوران اجرای برنامه های عمرانی کشور آغاز گردیدو وزارت راه نیز هماهنگ با این تحولات برنامه های راهسازی ونگاهداری راههای ساخته شده،توسعه راه آهن وگسترش وتجهیز بنادر وفرودگاههای کشور را هم گام با پیشرفت های سریع سایر ارکان کشور دنبال کرده است.
وزارت راه به موجب قانون تغییر نام «وزارت راه«به«وزارت راه وترابری «مصوب 2/4/53به وزارت راه وترابری تغییر نام یافت وبا تشکیلات جدید،اعتبارات بیشتر و وظایف وسیعتری به فعالیت پرداخت.
هدف وزارت راه وترابری عبارتست از پی ریزی سیاست جامع وهماهنگ برای ترابری کشور،توسعه وتجهیز،گسترش،نگاهداری وایجاد تأسیسات زیر بنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی،اجتماعی وعمرانی ودفاع ملی.بدین ترتیب احداث راههای ارتباطی کشور اعم از زمینی(راه آهن)وراههای آبی وفراهم آوردن وسایل ترابری وتنظیم مقررات استفاده صحیح از آنها،تأمین ترابری کشور جزو اهداف اساسی این وزارتخانه محسوب می شود.
در آغاز سلسله پهلوی راههای کشور از 3900کیلومتر تجاوز نمی کرد.در دوران رضا خان،طول راههای ایران به 24000 کیلومتر بالغ گردیدوتا پابان سلسله مذکور طول راههای فرعی واصلی به 26000 کیلومتر رسید در حال حاضر وزارت راه وترابری جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری 166185کیلو متر از راههای کشور می باشد.
سازمان پیشنهادی جهت راهداری کشور: 
سازمان پیشنهادی جهت راهداری کشور با توجه به اهمیت واولویت امر راهداری وضرورت بهاء دادن به آن بمنظور حفظ سرمایه های ملی بشرح زیر است:
استحفاظی از نقطه نظر آب وهوائی،توپوگرافی در چه وضعیتی می باشند متاوت خواهد بود،یک راه کوهستانی ودر منطقه آب وهوائی سردسیر عملیات راهداری بیشتری را نسبت به یک راه کوهستانی در منطقه معتدل وگرمسیری را دارد،همچنین عملیات راهداری راههای واقع در دشت با راههای واقع در مناطق تپه ماهوری وکوهستانی متفاوت می باشد.ضمناً تعداد پرسنل به امکانات وماشین آلات موجود در هر واحد بستگی دارد،البته تعداد ماشین آلات در یک واحد با ملحوظ داشتن شرایط آب وهوائی وتوپوگرافی مشخص می گردد ولی امکان دارد که نیاز ماشین آلاتی براساس معیارهای مشخصه تامین نشده باشد،لذا بایستی عوامل،با امکاناتیکه فراهم گردیده متناسب باشد.
در یک راهداری شهرستان درجه 2 به عوامل مشروحه زیر بمنظور اجرای عملیات اصلی راهداری و وظائف پشتیبانی (امور اداری‌- مالی – تدارکاتی)نیز نیاز است:
عوامل مورد نیاز در یک راهداری شهرستان درجه یک که طول زیادی از راهها را نگهداری می کند میبایست بشرح زیر باشد.
اداره راهداری شهرستان درجه یک:
1)رئیس (کارشناس عمران یا کارشناس مکانیک).
2)معاون(کارشناس ماشین آلات یا مکانیک یا کارشناس عمران).
3)مسئول امور دفتری وبایگانی.
4)ماشین نویس.
5)مسئول امور مالی.
6)مسئول تدارکات.
7)کارپرداز.
8)حسابدرا.
9)صاحب جمع اموال.
10)انبار دار قطعات یدکی.
11)انبار دار ملزومات.
12)متصدی تلکس.
13)متصدی بیسیم.
14)متصدی بیسیم.
15)تلفنچی.
16)خدمتگزار ونامه رسان.
17)سرایدار.
18)نگهبان کارگاه.
19)نگهبان کارگاه.
20)نگهبان راهدار خانه.
21)نگهبان راهدار خانه.
22)نگهبان راهدار خانه.
23) نگهبان راهدار خانه.
24)نگهبان کارگاه سنگ شکن وآسفالت.
25)نگهبان کارگاه سنگ شکن وآسفالت.
26)راهداری(کارشناس عمران)(امور اجرائی راهداری).
27)تکنسین راهداری.
28)تکنسین راهداری.
29)متصدی ومباشر امورتعمیرات راه آسفالته.
30)متصدی ومباشر امورتعمیرات ابنیه فنی.
31)متصدی ومباشر امور تعمیرات راه شنی.
32)سر راهدار(سر کارگر عملیات لکه گیری آسفالت)واصلاح شانه ها.
33) سر راهدار(سر کارگر عملیات لکه گیری آسفالت)واصلاح شانه ها.
34)سر راهدار(سر کارگر عملیات تعمیرات ابنیه فنی)راههای آسفالته.
35)سر راهدار(سر کارگر عملیات پاکسازی قنوها وتنقیه پلها).
36)سر راهدار(سر کارگر عملیات پاکسازی قنوها وتنقیه ها).
37)سر راهدار(سر کارگر تسطیح وگریدر زنی راههای شنی وترمیم آن).
38)سر راهدار(سر کارگر تسطیح وگریدر زنی راههای شنی وترمیم آن).
39)سر راهدار(سر کارگر عملیات تعمیرات ابنیه فنی راه شنی).
40)سر راهدار(ایمنی راهها).
41)سر راهدار(کارگر فنی)کندن آسفالت با کمپرسور.
42)سر راهدار (کارگر فنی)تخلیه مصالح،قیرپاشی محل لکه گیری.
43)سر راهدار(کارگر فنی)پخش آسفالت وتنظیم آن.
44)سر راهدار (کارگر فنی).
45)راهدار(کارگر فنی)لکه گیری.
46)راهدار(کارگر فنی).
47)راهدار(کارگر فنی)بنا سنگ کار.
48)راهدار(کارگر فنی)بند کشی.
49)راهدار(کارگر فنی)قالب بند.
50)راهدار(کارگر فنی)آرماتور پیچ.
51)راهدار.
52)راهدار.
53)راهدار.
54)راهدار.
اکیپ آسفالت
کارگر ساده(فصلی).
کارگر ساده فصلی.
اکیپ آسفالت:
کارگر ساده(فصلی).
کارگر ساده فصلی(نگهبان).
بنائی:
کارگر ساده(فصلی).
راهدار کارگر ساده(فصلی).
راهدار کارگر ساده(فصلی)نگهبان.
تسطیح گریدر زنی
راهدار کارگر ساده فصلی.
راهدار کارگر ساده فصلی نگهبان
شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات
نگهداری ومراقبت از پلها:
پس از ساختمان پل وشروع بهره برداری از آن،زوال تدریجی آن نیز آغاز می گردد،خرابیها وگستردگی آنها بقدری آهسته وکند است که باعث می شود،توجه لازم به آنها معمول نگردد،فقط در موقع بروز وقایع فاجعه آور ومصیبت بار مانند تخریب پل در اثر وسیل ویا زلزله ویا بار غیر مجاز وبیش از ظرفیت اقدامات عاجل،برای تعمیر یا بازسازی به اجراء در می آید.
پل سازه ایست پیچیده وگران قیمت:
کلیه اعضای این سازه باید بطور یکنواخت و مؤثری با هم در ارتباط باشند،عملکرد بد یک عضو می تواند تخریب یک دهانه را در پی داشته باشد،یک تکیه گاه آسیب دیده باعث خرابی دال پل ویا یک دهانه می شود.در صورتیکه سطح رویه یک پل لغزنده باشد موجب می گردد که وسائط نقلیه به هم ویا با نرده های پل برخورد نمایند وضمن وارد کردن خرابی به پل خساراتی نیز به وسیله نقلیه وسرنشینان آن وارد نماید.تجارب بدست آمده نشانگر این نکته مهم است که نگهداری ومراقبت مستمر و دوره ای برنامه ریزی شده از یک پل عمر مفید آنرا افزایش داده واز سرمایه های ملی محافظت می گردد،مراقبت روزانه از پل عملکرد موثر آنرا حفظ می نماید.
با اینگونه بازدیدهای روزانه ویا دوره ای از کلیه اجزاء پل که باید بطور دقیق ومنظم انجام شود محلهائی از پل که نیاز به تعمیر وتوجه دارد،مشخص می شود.بنابراین در نگهداری پلها در اولویت اول اجراء بازدیدهای کامل دوره ای از کلیه اجزاء آنها می باشد،بدین منظور بایستی فرمهای تدوینی مربوطه بطور دقیق توسط فردی متخصص تکمیل شود.فرمهای کنترل مختلفی در اینمورد موجود است که نمونه هائی از آنها بپیوست ارائه می گردد.
،تخریب سطح سواره روپل را تسریع می کند.
برای احتیاط قبل از روکش آسفالتی باید از چند لایه اندود قیری سود جست ویا از ماده درزگیر مناسب دیگر استفاده نمود،در موقع اجراء پوشش آسفالتی بایستی موانعی در محل درزهای انبساط تعبیه نمود تا از ورود مواد آسفالتی بداخل درز انبساط جلوگیری شود.بتن باید قبل از پوشش شدن با آسفالت کاملاً بررسی واگر دارای نواقصی است تعمیر شود،اگر بتن تخریب شده وباید آنرا کنده وبتن جدید ریخته شود وپس از اطمینان از سالم بودن بتن ها وخشک بودن سطح بتن کار درزگیری انجام وبعد روکش آسفالت اجراء شود.روکش آسفالتی باید بمیزان لازم وکافی کوبیده ومتراکم گردد.
5)درزهای انبساط:
درزهای انبساط در دال پل تعبیه می گردند،درزها با مواد انعطاف پذیر که قابلیت تراکم دارند پر می شوند وچنانچه با مواد غیر قابل تراکمی پر شوند مانند(ماسه – سنگریزه – وغیره)،کفهای بتن وانتهای تیرها در موقع انبساط امکان ترک خوردگی وخرد شدن را دارند،در بیشتر مواقع این عمل فشار زیادی را به تکیه گاهها وارد می کند.قسمت فوقانی پایه ها را نیز دچار ترک خوردگی وخرد شدن می کند ودر برخی پلها جابجائی عرضی سطح سواره روپل وجدولها را باعث می گردد،درزهای انبساط که با مواد زائد پر شده اند ممکن است رطوبت ومواد شیمیائی ضد یخ را بخود جذب کرده وباعث تخریب قسمتهای بتنی مجاور خود گردند.اقداماتیکه در رابطه با درزهای انبساط باید انجام پذیرد بشرح زیر است:
الف:درزهای انبساط پر شده از مواد زائد باید بطور مرتب پاکسازی شوند،قبل از اینکه ماده پر کننده درز جایگزین شود باید مشخص گردد که آیا نیازی باینکار هست یا خیر،چون امکان دارد در شرایط فعلی آن اقدام دیگری لازم باشد.
ب:موادی که برای پر کردن درزها بکار میروند شامل قیر اشباع شده یا ورقهای پلی یورتان که قسمت فوقانی آن با آسفالت دارای مواد اضافی لاستیک درقیر،در محل پوشش شود.مواد دیگر پر کننده های درز انبساط عبارتند از:
پلی وینیل کلراید.
پلی سولفاید.
نئوپرن.
ج:در سالهای اخیر نسبت به ساخت درزهای آب بندی شده ودرزگیری شده توجه فراوانی شده است.وسیله الاستومری که از نئوپرن وفلز تشکیل شده،در خیلی از پلها بکار رفته است،اگر این وسایل بطور مناسبی طرح ونصب نشوند،در موقع برف روبی آسیب خواهند دید.تکیه گاههای این وسایل باید بطور مرتب بازدید شود تا اطمینان حاصل گردد که هیچ قسمتی شل نشده وخطری برای عبور ومرور نیست.
زهکشی کف:                                                                                      
عملکرد خوب زهکشی کف پل،بسیار با اهمیت بوده ولذا بایستی اقداماتی بشرح زیر معمول گردد:
الف:سیستمهای زهکشی کف پل باید تمیز نگهداشته شوند تا بتوانند براحتی آبهای سطحی را تخلیه نموده واز جمع شدن آب که باعث یخ زدگی سطح پل شده وسر خوردن اتومبیلها را در پی دارد،جلوگیری نماید.
ب:زهکش هائیکه زیر کف پل هستند با وسایل وتجهیزات معمولی قابل پاک مردن می باشند،با توجه باینکه سیستمهای زهکشی با دقت وزحمت وبا هزینه زیاد درست شده اند بایستی وسایل وتجهیزات مربوط به پاک کردن آنها نیز فراهم گردد.
ج:زهکش هائیکه بطرف اعضای تکیه گاه هدایت شده اند باید از آن دور شوند.
د:کفهائی که سیستم زهکشی ندارند یا سیستم زهکشی آنها کارائی لازم را ندارد،باید پس از هر بارندگی برای مشخص کردن محل جمع شدن آب،بازرسی از پل صورت گیرد ومناطق مذکور برای ایجاد زهکشهای اضافی علامت گذاری شوند. لوله های زهکشی معمولاً در نقاطی نصب می شوند که آب زیادی در آن محلها جمع می گردد.
در این واحد (اداره کل راه وترابی):
از این گرایش بیشتر در قسمت تعمیر ونگهداری ابنیه استفاده می شود.
به علت جدید بودن این گرایش وشناخته نشدن آن واز دانشجویانی که در این رشته فارغ  التحصیل می شوند در سازمان وصنایع به عنوان کاردان وکارشناس عمران استفاده می شود ولی به علت مکمل بودن پل سازی وابنیه فنی با راه سازی از فارغ التحصیلان این رشته دراین سازمان به عنوان ناظرین یا مطالعه کننده گان پروژه های پل وابنیه که شامل دیوار حائل‌- آبروها وگابیون سازی و…می باشد استفاده می کنند.
ولی به طور کل پل سازی وابنیه فنی در امور راه سازی بسیار با اهمیت بوده که می توان با تخصصی کردن آن در مقاطع بالاتر وپرورش دانشجویان این رشته از تخصص آنها در طراحی واجرای این سازه ی حساس ومهم بهره گیری خوبی کنند.
متخصصان این رشته می توانند با در نظر گرفتن تمام موارد ومطالعات تخصصی ونظارت دائم بر اجرای آن این سازه حساس وملی را به نحو احسن وبا کیفیت وقابلیت کارایی مورد نیاز در اره مورد نظر بوجود آورده ومورد استفاده قرار دهند:
البته به عنوان آینده نگری می توان بعضی از این موارد را اینگونه بیان کرد مانند:لزوم مطالعات اولیه قبل از احداث پل یا بررسی تغییر مکان پل در اثر تحریکات زلزله که در زیر به بررسی بخشی از آن می پردازیم:
1-لزوم مطالعات اولیه قبل از احداث پل.
2-بررسی تغییر مکان پل در اثر تحریکات زلزله.
لزوم مطالعات اولیه قبل از احداث پل
اصولاً در طرح هندسی راهها به تقاطع هایی بر می خوریم که گذر از این نقاط توسط جاده ممکن نمی باشد مثل عبور از دره ها ورودخانه ها،بنابراین تنها راه حل این مشکل استفاده از پل می باشد،با توجه به اینکه احداث پل درصد قابل توجهی از هزینه راهسازی رابه خود اختصاص می دهد در انتخاب محل پل واقتصادی بودن آن باید دقت کافی انجام گیرد تا به نحو مطلوب جوابگوی ترافیک موجود وآینده باشد.پلها از نقطه نظر مصالح تشکیل دهنده به پلهای چوبی،بتنی،بتنی مسلح وفلزی واز نظر سیستم مقاومت مصالح به پلهای با دهانه ساده،طره ای،قوسی،قابی شکل ومعلق واز نظر نوع مقاطع باربر به مقاطع باربر به مقاطع جعبه ای،مشبک،تیرهای حماله وکف شکل وهمچنین از نظر نوع کاربری آنها به پلهای راه آن،پیاده رو،جاده ای ومتحرک واز نقطه نظر تقاطع پل با معبر به پلهای مستقیم،مورب ومنحنی تقسیم بندی شده اند.
به دلیل اهمیت پل در راهسازی مرحله مهم قبل از احداث،مطالعات لازم می باشد.اگر بدون مطالعه،در زمینه هواشناسی منطقه،شناسایی مسیرهای مختلف،فاکتورهای اقتصادی پی وپیش بینی آینده در خصوص ترافیک اقدام به احداث پل کنیم در واقع عمر پل را کاهش داده ایم.
پس از انجام بررسی های کامل محلی در رابطه با وضعیت اقلیمی محل وبا در نظر گرفتن امتداد مسیر جاده،پارامتر طول ودهانه پل ومقاومت ونوع خاک بستر رودخانه مسئله اقتصادی بودن پل بعنوان یک پارامتر مهم دخالت داده می شود که در این پارامتر،پل ها باید طوری انتخاب شوند که ضمن داشتن کمترین دهانه با مقاومت زمین مورد نظر نیز مناسب بوده،در این مرحله مخارج ساخت اولیه بعلاوه مخارج تعمیر ونگهداری بمنظور تجسم یک تصویر کلی از مخارج قبل از تصمیم گیری نهایی تخمین زده می شود البته در تصمیم گیریهای فوق باید آسایش وراحتی مردم نیز کاملاً رعایت گردد.برآورده اولیه که یکی از عوامل انتخاب نوع مقطع بوده از چند روش ممکن است که رد هر روش باید به خاطر داشته باشم که هدف تخمین حجم عملیات برای سازه مورد نظر به صورت تقریبی ومنطقی می باشد.یکی از اصولی ترین ومطمئن ترین روش برای برآورد مقدماتی سازه،استفاده از طرح مقدماتی سازه های گوناگون می باشد که طراح برای پل مورد نظر طرح می کند.روش دیگر برآورد کمر سازه پل با استفادهاز طرح های از قبل اجرا شده می باشد،یعنی طراحان باید از برآوردهای بایگانی شده وطرز استفاده از آنها آگاه باشند که در این روش طراح قبل از استفاده از این اطلاعات برای طرح مورد نظر باید زمان طراحی پل ومحدودیتهای موجود در آن زمان که حاکم بر طرح بوده اند را نیز مدنظر قرار دهد.برآورد کمی مصالح سازه پل در مطالعه اقتصادی یک طرف مسئله می باشد ودر طرف دیگر قیمت واحد ردیفهای مختلف برآورد کار می باشد.عوامل مؤثری بر روی قیمتهای واحد تأثیری گذار می باشد که از جمله این عوامل قیمت مصالح،دستمزد،محل اجرا،مقدار یا حجم کار،مشکلات اجرا وهزینه های بالای سری مجری طرح می باشد که تمامی این عوامل بر روی قیمتهای واحد تأثیر گذار بوده وبستگی به مهارت مجری در سازماندهی،برنامه ریزی واجرای عملیات دارد.


خرید و دانلود - 7,700 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com